MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija / Pedijatrija HR ENG

Diferencijalna dijagnoza i liječenje osipa u dječjoj dobiDifferential diagnosis and treatment of rashes in pediatric population

Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić, Suzana Ljubojević Hadžavdić

Osipi su česti u dječjoj dobi, najčešće dobroćudni i prolazni, no neki mogu životno ugroziti dijete. Diferencijalna dijagnoza osipa često je komplicirana, jer mnogo različitih bolesti i stanja mogu uzrokovati slične osipe, kao što jedna bolest može dovesti do pojave različitih osipa. Prema tipu eflorescencija koje dominiraju u osipu razlikujemo makulopapulozne, eritematozne, petehijalne/ purpurične i vezikulobulozne osipe. U pristupu djetetu s osipom važna je podrobna anamneza, pregled kože i svih vidljivih sluznica, tjelesni status te, prema potrebi i tipu osipa, laboratorijska evaluacija. Na samome početku važno je prepoznati znakove i simptome koji mogu biti znak životno ugrožavajućih osipa. Upozoravajući znakovi i simptomi kod osipa jesu generalizirani osip, petehijalne/purpurične i/ili vezikulobulozne promjene, zahvaćenost sluznica, povišena tjelesna temperatura, opće loše osjećanje i bolnost promjena. Liječenje osipa je kompleksno i usmjereno na uzrok osipa.

Ključne riječi:
diferencijalna dijagnoza; osipi dječje dobi; podjela osipa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Rashes are very common in children, usually benign and transient, though some types of rash can also be life-threatening. The differential diagnosis of rash is often complicated because many different diseases and conditions can cause similar rashes, just as one disease can lead to different rashes. According to the type of efflorescences that dominate the rash, we distinguish between maculopapular, erythematous, petechial/purple and vesiculobullous rashes. Detailed anamnesis, examination of the skin and all visible mucous membranes, physical status and, if necessary, the type of rash and laboratory evaluation are important in the approach to a child with a rash. At the very beginning, it is important to recognize the signs and symptoms that may be a sign of life-threatening rash. Warning signs and symptoms of rash include generalized rash, petechial/purple and/or vesiculobullous changes, mucose membranes involved, fever, generally feeling bad, with painful skin changes. The treatment of rash is complex and focused on the cause of the rash.

Key words:
rash in children; differential diagnosis; types of rash