MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Diferencijalna dijagnostika i liječenje dobroćudnih izraslina na gingivi – epulisDifferential diagnosis and treatment of benign gingival growths – epulis

Jana Barić, Nataša Radica, Diana Terlević, Dragana Gabrić

Epulis je dobroćudna promjena gingive u području alveolarnog nastavka izazvana lokalnim podražajem. Vanjskim izgledom djeluje kao tumor, a prema histološkoj slici više odgovara prijelaznim oblicima upalnoga procesa. Klinički se rijetko može razlikovati od zloćudnih tumora, metastaza ili bilo koje lezije na gingivi. Može narasti do nekoliko cm. S desnima je obično srasla uskom peteljkastom bazom, a rijetko širokom. Pojavljuje se u nekoliko histoloških slika: epulis gigantocellularis, epulis fibromatosa, kongenitalni epulis, epulis gravidarum, epulis fissuratum, piogeni granulom i iritacijski fibrom. Iako je epulis česta tvorba u usnoj šuplini, kliničaru je nemoguće odrediti dijagnozu temeljem kliničke slike, a samim time i način liječenja, jer pod istom kliničkom slikom može biti različita patohistološka slika. Svaki epulis treba promatrati s oprezom i što je moguće prije uputiti uzorak tkiva na patohistološku obradu.

Ključne riječi:
epulis; gigantocelularne promjene gingive; epulis fissuratum; epulis gravidarum; epulis fibromatosa; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Epulis is any tumor like enlargement. It is a benign lesion of the gingiva or alveolar mucosa resulting from chronic irritation. External appearance resembles a tumor, while histologically it looks more like a transitional form of an inflammatory process. Histopatological analysis is used as the most important method for differentiating epulis from other similar conditions on the gingiva. It occurs in several histological forms: Epulis gigantocellularis, Epulis fibromatosa, congenital epulis, Epulis gravidarum, Epulis fissuratum, pyogenic granuloma and irritation fibroma. The importance of epulis is that it is a relatively frequent formation, under whose similar clinical appearance can be different histopathological material. Such a collection of different processes under one name, which emerged on the basis of localisation, without histopathological confirmation, does not offer the correct information for the surgeon. Each epulis should be treated with caution and as soon as possible send for histopathological analysis.

Key words:
epulis; epulis gigantocellularis; epulis fissuratum; epulis gravidarum; epulis fibromatosa; treatment