MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Didrogesteron – učinak na receptivnost endometrija i trudnoćuDidrogesterone – effects on endometrial receptivity and pregnancy

Tomislav Čanić

Uz prirodni progesteron u svakodnevnoj je uporabi mnoštvo njegovih derivata, gestageni. Progesteron i gestageni u tijelo se mogu unositi na različite načine. Zaseban derivat je didrogesteron, stereoizomer progesterona sa znatnim prednostima u odnosu na druge pripravke. Didrogesteron se bolje podnosi, nema neželjenih nuspojava i lakše se primjenjuje – peroralno. I didrogesteron, baš kao i progesteron, stvara imunomodulacijom povoljnu okolinu za implantaciju embrija i razvitak trudnoće. Oba to čine s pomoću progesteronom induciranog blokirajućeg čimbenika (PIBF). U prisutnosti PIBFa, citokinska reakcija majčinih limfocita na očeve antigene u embriju skreće u embrioprotektivnom smjeru i embrio neće biti ugrožen od majke. Dokazana je dobrobit didrogesterona kod započetoga spontanog i kod habitualnoga pobačaja pozitivnim djelovanjem na porast PIBF-a. Zbog više razloga nakon medicinski pomognute oplodnje obvezno se razvija insuficijencija žutoga tijela, koja zahtijeva odgovarajuću podršku. Utjecajne studije pokazuju opravdanost primjene lijekova za podršku žutom tijelu. Učinkovitost vaginalnoga progesterona utemeljena je na dokazima, ali i prednost peroralno primijenjenoga didrogesterona pred svim načinima podrške. Didrogesteron bi valjalo primjenjivati kao rutinsku podršku žutome tijelu nakon medicinski pomognute oplodnje. 

Ključne riječi:
didrogesteron; gestageni; medicinski pomognuta oplodnja; spontani pobačaj; žuto tijelo

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

In addition to natural progesterone, there are many progesterone derivatives – progestins –available in everyday practice. For progesterone and progestins, different routs of administration may be used. Dydrogesterone, a separate derivate, is a stereoisomer with numerous advantages over other progestines. Dydrogesterone is better tolerated, easier to take (orally) and has no adverse side effects. Via their immunomodulatory effects, both dydrogesterone and progesterone create a favourable environment for embryo implantation and pregnancy progress and promote synthesis of the progesterone-induced blocking factors (PIBF). In the presence of PIBFs, mother’s cell cytokine response to paternal antigens in the embryo becomes embryoprotective; thus, the embryo is not attacked by the mother’s immune system. The benefit of dydrogesterone has been confirmed in the treatment of spontaneous and recurrent abortions due to its positive influence on the increase of PIBFs. Luteal phase insufficiency usually occurs after assisted reproduction due to various reasons and requires appropriate support to achieve high pregnancy rates. Several studies indicated the necessity of luteal phase support. The effectiveness of vaginal progesterone is evidence-based, as well as the clear advantage of orally administered dydrogesterone over other modalities of support. Due to these studies, dydrogesterone should be considered as a routine luteal phase support after assisted reproduction. 

Key words:
abortion, spontaneous; dydrogesterone; luteal phase; progestins; reproductive techniques, assisted