DiaTransplant 2012

Autor: Sanjin Rački

Peti hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije organizirali su KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora, te Hrvatska udruga medicinskih sestara – društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, u suradnji s Europskim udruženjem za dijalizu i transplantaciju. Svečanim otvorenjem skupa obilježena je i 50. godišnjica prve hemodijalize učinjene u Hrvatskoj, koju su 1962. godine u Rijeci vodili prof. dr. sc. Jerko Zec i suradnici. Cilj simpozija DiaTransplant 2012 bio je razmjena najnovijih spoznaja iz područja dijalize i transplantacije bubrega.

OGLAS