MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenjeDepression in elderly: specifics of clinical presentation and treatment guidelines

Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić

S obzirom da 10-15% osoba starije dobi boluje od depresije, depresija je prepoznata kao najčešći poremećaj mentalnog zdravlja starije životne dobi. Depresija uzrokuje ne samo povećanje morbiditeta nego također i smrtnosti. Prevencija suicida glavni je cilj liječenja osoba starije životne dobi. Unatoč saznanjima da su antidepresivi, psihološke intervencije i elektrokonvulzivna terapija (EKT) jednako učinkoviti u starijih bolesnika, kao i u mladih odraslih osoba, depresija u starijih osoba nedovoljno je liječena (uglavnom zato što je nedijagnosticirana). Istraživanja u starijih osoba pokazala su nedvosmislenu korist dugoročnog liječenja s ciljem sprječavanja ponavljanja bolesti. Liječenje treba nastaviti tijekom najmanje 6-12 mjeseci, a preporuke gerontopsihijatara su sljedeće – minimalno 12 mjeseci nastaviti liječenje nakon prve epizode, 24 mjeseca nakon druge, a najmanje tri godine nakon treće ili više epizoda. U psihotičnih depresija antipsihotike se obično preporučuje nastaviti uzimati kroz šest mjeseci s postupnim ukidanjem lijeka u skladu s kliničkim poboljšanjem stanja bolesnika. 

Ključne riječi:
antidepresivi; depresija; starija životna dob; trajanje liječenja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

The fact that depression affects between 10-15% of people of older age, makes depression the most frequently encountered mental health disorder of the elderly. Depression causes not only an increase in morbidity, but also mortality. The prevention of suicide is the main treatment goal for psychiatrists working with the elderly. In spite of the fact that antidepressants, psychological interventions, and electroconvulsive therapy (ECT ) are effective treatments in older patients, just as in young adults, the depression in the elderly is not adequately treated (mostly because it is not diagnosed). The studies in the elderly have demonstrated an unequivocal benefit of long term treatment with the aim of preventing a recurrence. The treatment should be continued for at least 6-12 months, while psychiatrists specializing in the elderly recommend – a minimum of 12 months of treatment after the first episode, 24 months after the second episode, and at least three years after the third or more episodes. In psychotic depression antipsychotics are commonly recommended to be taken for six months with gradual withdrawal of the drug in accordance with the improvement of the patient’s condition. 

Key words:
antidepressive agents; depression; old age treatment; duration