MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Depresija kao komorbidna bolestDepression as a comorbid disease

Ines Diminić Lisica

Depresivni poremećaj, jedan od pet najčešćih poremećaja s kojima se susreće liječnik u obiteljskoj medicini, čest je u bolesnika koji boluju od drugih bolesti, a posebno kroničnih bolesti. Prevalencija depresivnoga poremećaja u tih je bolesnika višestruko povećana u odnosu na prevalenciju u općoj populaciji i kreće se od 8 do 60%. Depresija ima snažan neovisni učinak na zdravstvene ishode. Porast učestalosti depresije mogao bi se povezati i s porastom učestalosti kroničnih bolesti. U više od 50% slučajeva depresivni je poremećaj neprepoznan. Pristup depresiji u tjelesnoj bolesti posebno je težak zbog preklapajućih simptoma, a u liječenju bolesnika potrebno je procijeniti interakcije lijekova te učinak specifičnih antidepresiva na patofiziološke procese komorbidne bolesti. Cjelovito liječenje uključuje primjenu psihoterapijskih i psihosocijalnih postupaka. U svrhu unaprjeđenja zdravstvenih ishoda potrebno je rutinsko traženje i pravodobno liječenje depresije u bolesnika s kroničnim bolestima.

Ključne riječi:
depresija; kronične bolesti; antidepresivi; psihoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Depressive disorder, one of the five most common disorders encountered by the physician in family medicine, is common in patients suffering from other illnesses, especially chronic illnesses. The prevalence of depressive disorder in these patients many times higher compared to the prevalence in the general population and ranges from 8-60%. Depression has a strong independent effect on health outcomes. An increase in the incidence of depression could also be associated with an increase in the incidence of chronic diseases. In more than 50% of cases, depressive disorder is unrecognized. The approach to depression in physical illness is particularly difficult due to overlapping symptoms, and in the treatment of patients it is necessary to assess drug interactions and the effect of specific antidepressants on the pathophysiological processes of comorbid disease. Comprehensive treatment involves the application of psychotherapeutic techniques. In order to improve health outcomes, routine search and timely treatment of depression in patients with chronic diseases is required.

 

Key words:
depression; chronic diseases; antidepressants; psychotherapy