MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Depresija i suicidalnostDepression and suicidality

Vera Folnegović Šmalc

Depresija je jedan od najčešćih duševnih poremećaja i iz godine u godinu broj oboljelih od depresije u svijetu se povećava. Taj se porast opravdano povezuje s nizom egzogenih situacija, prije svega porastom stresogenih uvjeta življenja i naglim promjenama vrijednosnih sustava i životnih stilova. Depresija je često povezana sa suicidalnošću, i suvremeni podaci u svijetu i u nas pokazuju da je suicidalni rizik najčešći kod depresivnih bolesnika i pokazuje trend porasta. Broj suicida značajno je veći kod muškaraca nego kod žena. Posljednjih se godina vrlo intenzivno radi na istraživanju biologije i depresije i suicidalnosti. Rezultati tih istraživanja ukazuju na podjednaku važnost serotonina, noradrenalina i dopamina u nastanku depresivnog raspoloženja, a s tim u svezi sintetizirani su i novi učinkoviti antidepresivi. 

Ključne riječi:
antidepresivi; bipolarni poremećaj; depresija; depresivni poremećaj; komorbiditet; suicid; suicidalnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

Depression is one of the most frequent psychiatric disorders whose prevalence has been increasing by the year worldwide despite a relatively fast development of new antidepressants. This increase is justifiably being associated with a wide range of exogenous situations, primarily with increasingly stressogenic life conditions and sudden changes in value systems and lifestyle. Depression is often associated with suicidal tendencies. Current research data show that suicidal risk is most often present in depressed patients and it shows an increasing trend. The number of suicide cases is significantly higher among men than women. In recent years, research into biology of depression and suicide has intensified. The results of the studies have shown that serotonin, noradrenalin and dopamine play equally important roles in the development of depressive mood and have led to the development of new, effective antidepressants. 

Key words:
antidepressants; bipolar disorder; comorbidity; depression; depressive disorder; suicide; suicidality