MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Depresija i menopauzaDepression and menopause

Darko Marčinko

Menopauza je posebno osjetljivo razdoblje u životu žena, koje je povezano s hormonalnim promjenama. One mogu stvoriti niz menopauzalnih simptoma, uključujući promjene raspoloženja i depresiju. Depresija u menopauzi pripada u psihičke poremećaje koji trebaju biti pravodobno prepoznani i liječeni. Postoji niz lijekova i psihoterapijskih metoda koje se primjenjuju u liječenju menopauzalne depresije. U terapijskom smislu, sve je više dokaza kako kombinirani terapijski pristup, s jedne strane farmakoterapijski, a s druge strane psihoterapijski, pokazuje najbolje rezultate u liječenju menopauzalne depresije. Pozitivan terapijski savez između liječnika i bolesnika smatra se bitnim u liječenju menopauzalne depresije.

Ključne riječi:
depresija; menopauza; postavljanje dijagnoze; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Often associated with hormonal changes, postmenopause represents a particularly delicate period in woman‘s life. Hormonal changes may create a variety of menopausal symptoms, including mood swings and depression. Depression in menopause is among the mental disorders that need to be timely recognized and treated. Numerous medications and psychotherapeutic methods are used to treat menopausal depression. In the therapeutic sense, there is a growing evidence that a combined therapeutic approach including pharmacotherapy and psychotherapy, gains the best results. A positive therapeutic alliance between a doctor and a patient is considered essential in the treatment of the menopausal depression.

Key words:
depression; diagnosis; menopause; therapy