MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobiYoung-onset dementia

Marina Boban

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi (prije 65. godine života) do unatrag desetak godina nazivane su presenilnim demencijama. Za razliku od demencija u starijoj životnoj dobi gdje kao uzrok dominira sporadična Alzheimerova bolest, u demencijama mlađe životne dobi znatnije su zastupljeni i drugi, potencijalno izlječivi uzroci te je češća i nasljedna podloga. Za stariju dob uobičajeni načini prezentacije Alzheimerove bolesti i drugih primarnih neurodegenerativnih oblika demencije u mlađoj životnoj dobi mogu izgledati klinički različito. Također, učestaliji su neamnestički poremećaji kognitivnih funkcija koji se rutinskim kognitivnim testiranjem mogu previdjeti, stoga je nužna detaljna neurokognitivna i neuropsihološka procjena svakog bolesnika. Zbog velike širine etiologije, potrebna je strukturirana i racionalna dijagnostička obrada. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; demencija; demencija ranog početka; presenilna demencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

The term “presenile dementia”, which was commonly used until 10 years ago, has been replaced with the expression “young- or early-onset dementia”. As opposed to late-onset dementia caused sporadically by Alzheimer’s disease, the causes of young-onset dementias include a vast range of potentially treatable conditions. In this type of dementia, inheritance plays a more prominent role. Additionally, clinical presentations of degenerative dementias presenting commonly after age of 65, such as Alzheimer’s disease and other primary neurodegenerative dementias, might differ in younger age groups. Non-amnestic cognitive impairments that may be missed by standard screening tests (e.g. MMSE) are more frequent in young-onset dementia group; therefore, a detailed cognitive and neuropsychological assessment of each patient is mandatory. Due to a broad range of differential diagnoses, structured and rational diagnostic approach is necessary. 

Key words:
Alzheimer disease; dementia; presenile dementia