Debljina, trudnoća, arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest

Autor: Josip Valetić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Marko Kolić, Martina Pavletić Peršić
Sažetak:

Pretilost je rastući zdravstveni problem u svijetu. Svjetska je zdravstvena organizacija 2014. godine objavila alarmantne podatke o epidemijskim razmjerima pretilosti, zabilježene u više od 600 milijuna odraslih osoba. Prevalencija u žena viša je nego u muškaraca i iznosi od 6,2 do 36,5%. Potrebno je istaknuti da već u dječjoj dobi pretilost dosiže 8,8%. Pravodobno prepoznavanje toga problema i primjena odgovarajućega liječenja u svakoj dobi od osobite je važnosti.

Ključne riječi:
debljina; kronična bubrežna bolest; žene

OGLAS