MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Debljina i hipertenzijaObesity and hypertension

Maja Baretić, Bojan Jelaković

Debljina i hipertenzija povezane su bolesti. Mehanizmi hipertenzije koji prate debljinu uključuju retenciju natrija, aktivaciju simpatikusa i sustava renin-angiotenzin-aldosteron, inzulinsku rezistenciju, smanjenu aktivnost dušikova oksida i vaskularnu endotelnu disfunkciju. Arterijski tlak treba mjeriti u svih adipoznih bolesnika, ali i u svih bolesnika s hipertenzijom treba procijeniti prisutnost debljine. Mjerenje treba učiniti tlakomjerom s orukvicom koja odgovara nadlaktici adipozne osobe. Umjereni gubitak tjelesne mase u adipoznog bolesnika s hipertenzijom može znatno smanjiti arterijski tlak, a ima i povoljan učinak na metabolički profil. Iako će dugoročan gubitak tjelesne mase dovesti do sniženja arterijskoga tlaka, ne preporučuje se čekati da bolesnik oslabi kako bi se u budućnosti eventualno snizio arterijski tlak. Gubitak tjelesne mase u adipoznih osoba s hipertenzijom treba trajno poticati, a hipertenziju u adipoznih liječiti antihipertenzivima uz nefarmakološke intervencije usmjerene na smanjenje tjelesne mase.

Ključne riječi:
debljina; hipertenzija; gubitak tjelesne mase

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Obesity and hypertension are related diseases. The mechanisms of hypertension associated with obesity include sodium retention, sympathetic and renin-angiotensin-aldosterone hyperactivity, insulin resistance, reduced nitric oxide activity and vascular endothelial dysfunction. It is mandatory to determine blood pressurein all adipose patients. Also, obesity should be evaluated in all patients with hypertension. While measuring the blood pressure in obese patient, an adequate cuff that fits the upper arm should be used. Even a moderate weight loss in adipose patient with hypertension can significantly reduce blood pressure and has a beneficial effect on the metabolic profile. Although long-term weight loss will lead to decrease of blood pressure, it is not recommended to wait for the patient to lose weight in order to eventually lower the blood pressure in the future. Loss of body weight in hypertensive adipose patients should be encouraged, while the hypertension should be treated with antihypertensive drugs as well with non-pharmacological interventions aimed to reduce body weight.

Key words:
hypertension; obesity; weight loss