MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Debljina - patofiziologija, etiologija i liječenjeObesity - patophysiology, etiology and treatment

Maja Baretić, Mirko Koršić, Jozo Jelčić

Debljina se opisuje kao štetno nakupljanje masti u organizmu, a definirana je indeksom tjelesne težine većim od 30 kg/m2. Postoji trajni porast u prevalenciji debljine u svim dobnim skupinama. Budući da dosadašnji načini liječenja nisu uspjeli obuzdati epidemiju debljine, ona je postala vodeći svjetski zdravstveni problem. Glavni uzrok debljine je način života, povećan unos kalorija i smanjena tjelesna aktivnost. Postoji niz bolesti koje su povezane s debljinom. Smanjenjem tjelesne težine one se ponekad dovedu pod kontrolu i dolazi do pada mortaliteta. Liječenje debljine uključuje promjene životnog stila, primjenu lijekova, bihevioralnu terapiju i operativno liječenje. Budući da se radi o kroničnom stanju, liječenje je doživotno. Mnoga istraživanja pokazala su da je psihopatologija jednako zastupljena u osoba normalne i povećane tjelesne težine, te nije ustanovljen jedinstven obrazac osobnih karakteristika debele osobe. Međutim, debljina je usko povezana s prehrambenim obrascima ponašanja. Čak i i malo smanjenje tjelesne težine od oko 10% povoljno djeluje na zdravstveno stanje osobe.

Ključne riječi:
debljina; epidemiologija debljine; komorbiditet; liječenje debljine; patofiziologija debljine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Obesity is described as a harmful accumulation of body fat. It is defined as a body mass index higher than 30 kg/m2. There is an increasing trend in the prevalence of obesity in all age groups. Obesity has become a major health concern worldwide, because current treatment strategies have failed to control its global epidemic. The main causes of obesity are the lifestyle, enhanced calories intake and reduced physical activity. There are many obesity-related diseases, and weight reduction sometimes leads to their improvement and reduction of mortality. Treatment of obesity includes lifestyle changes, pharmacotherapy, behavioral therapy and surgery. Since it is a chronic condition, it requires a lifelong treatment. Even a gradual and modest weight loss of 10% brings health benefit. Many researches have proved that psychopathology has been equally distributed both in obese people and people with having normal weight, and that there were no uniform personal descriptors of obese patient. However, obesity is tightly related to feeding patterns. 

Key words:
comorbidity; obesity; epidemiology, obesity; patophysiology, obesity; therapy, obesity