MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenjuCurrent concept in dental implantology

Pavel Kobler

Implantoprotetska rehabilitacija postala je dio stomatologije koji zanima bolesnike, a doktorima stomatologije pruža nove mogućnosti u svakodnevnoj praksi. Atrofična donja čeljust pripada u najčešće indikacije za takvo liječenje, no postoje i ostale indikacije: manjak pojedinačnog zuba, skraćeni zubni niz te manjak pojedinačnih nosača za izradu fiksnog protetskog nadomjeska. Ograničavajući čimbenici su sistemske bolesti, uzimanje lijekova, ali i lokalni nalaz u usnoj šupljini. Najčešće nema laganih i brzih rješenja, pa je dužnost doktora stomatologije obrazložiti bolesnicima tijek ukupnog postupka. Pritom nikako ne bi smjeli na prvome mjestu razmišljati o zaradi

Ključne riječi:
atrofija alveolarnog nastavka, implantati, protetska suprastruktura

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Implantoprosthetic rehabilitation as part of the dentistry became daily interest of the patients, and maintains different possibilities in every day dental practice. Insufficient mandible alveolar ridge bone, is the most common indication for such a therapy, but there are also more indications: single tooth replacement, shortened teeth sequence, and absence of single carrier for fixed prosthetic substitute. Restrictive factors are systemic diseases, some medication treatment, and some local findings in oral cavity. Usually there are no easy and quick solutions, so the duty of the dentist is to explain to the patients all dental procedures. Profit should not be our first priority in the treatment decisions.

Key words:
alveolar ridge atrophy, dental implants, implant-supported dental prosthesis