MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Dabigatran-eteksilat u sprječavanju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom – rezultati iz svakodnevne primjeneDabigatran etexilate for preventing stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation - results from daily application

Darko Počanić

Primjena dabigatran-eteksilata u bolesnika koji boluju od nevalvularne atrijske fibrilacije u svrhu sprječavanja tromboembolijskih incidenata inicijalno je ohrabrena vrlo povoljnim rezultatima učinkovitosti i sigurnosti iz pivotalne kliničke studije RE-LY. No rezultati iz kasnijega pravog, kliničkog „životopisa“ dabigatran-eteksilata nadmašila su očekivanja i najskeptičnijih liječnika. Nakon svakodnevnih provjera u primjeni lijeka diljem svijeta postavlja se pitanje zašto netko uopće treba dobiti toliko lošiji i nesigurniji lijek kao što je varfarin u nevalvularnoj atrijskoj fibrilaciji. Povoljni ishodi iz kliničkih studija obično su teško ostvarivi u stvarnome životu s bolesnicima različitih karakteristika i navika. Dabigatran-eteksilat je dokazao suprotno. 

Ključne riječi:
atrijska fibrilacija; dabigatran-eteksilat; krvarenje; moždani udar; varfarin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

The usage of dabigatran etexilate in patients with non-valvular atrial fibrillation for the prevention of thromboembolic incidents has been initially encouraged by very favorable efficacy and safety results from the pivotal clinical study RE-LY. Still, results from a later, real life use of dabigatran etexilate surpassed expectations of even the most skeptical physicians. After the worldwide daily checks of the usage of drugs, comes the question as to why anyone should be prescribed a less safe and effective drug, such as warfarin, for non-valvular atrial fibrillation. Favorable outcomes of clinical trials are usually very difficult to achieve in real life with patients of different characteristics and habits. Dabigatran etexilate has proved otherwise. 

Key words:
atrial fibrillation; bleeding; dabigatran etexilate; stroke; warfarin