Pretraživanje


MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Okluzija i ortodontska terapija u bolesnika s temporomandibularnim poremećajem

Tomislav Badel, Sandra Anić Milošević, Dijana Zadravec, Ivana Savić Pavičin, Mirna Munitić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Primjena trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgiji

Marko Blašković, Dragana Gabrić Pandurić, Davor Katanec, Juraj Brozović, Matija Gikić, Mato Sušić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Nekarijesne lezije zubi kod plivača

Eva Klarić, Dario Repić, Danijela Marović, Željka Šaban
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Povezanost oralnog i općeg zdravlja

Danica Vidović Juras, Vanja Vučićević Boras
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Forenzična dentalna medicina

Hrvoje Brkić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Estetika potpune proteze

Ivana Pašalić, Daniela Kovačević Pavičić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Suvremene metode izbjeljivanja zubi

Dario Repić, Slavica Pejda, Eva Klarić, Ivica Pelivan
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

WaveOne – novi pristup – nove mogućnosti

Juraj Brozović, Božidar Pavelić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Implantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostu

Miroslav Hrelja, Adnan Ćatović, Dragutin Komar, Danijel Komar
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Oralne manifestacije u prijevremeno rođene djece

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Regenerativna parodontna terapija primjenom Bio-Oss preparata i resorptivne membrane

Marija Ivić–Kardum, Ivan Slijepčević
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Slina – dijagnostički medij za rano otkrivanje bolesti

Ana Andabak Rogulj, Iva Bakale Hodak, Marinka Mravak-Stipetić
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Dens invaginatus – terapijske mogućnosti

Dragana Gabrić Pandurić, Marko Granić, Mato Sušić, Hrvoje Brkić, Irina Filipović Zore
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Estetika u parodontologiji

Marko Cimerman, Marija Ivić-Kardum, Ivan Puhar
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Stomatološko liječenje bolesnika s transplantiranim organom

Ivan Alajbeg
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Uloga specifičnih caklinskih defekata u dijagnozi celijakije

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Upotreba piezoelektričnog uređaja u oralnoj kirurgiji

Dragana Gabrić Pandurić, Tanja Alfirević, Dora Balać, Mato Sušić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

3Shape TRIOS Color

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Sof-Lex Spiral

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Inovacija – Natural Dental Implants

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Fluor kod djece starije od šest godina smanjuje karijes trajnih zubi

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Erozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja – prikaz slučaja

Josipa Sović, Iva Starčević, Marina Katunarić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

50 godina Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Marin Vodanović
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Toplinski obturator Dia-Pen

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Manifestacije celijakije u usnoj šupljini

Vanja Vučićević Boras, Irena Benčević, Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Multifunkcionalni Matrix Button

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Mini Micro Flash s Nikonovim objektivom

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Bleachorexia

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Sistemska ili topikalna primjena fluorida?

Kata Rošin-Grget, Kristina Peroš, Ivana Šutej
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Djelomične krunice u stomatološkoj protetici

Marko Šlat, Davor Seifert, Nikolina Lešić
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Dijagnostika i fizikalna terapija osteoartritisa temporomandibularnog zgloba

Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Miljenko Marotti
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

"Gerontostomatologija" - Adnan Ćatović i sur.

Dragutin Komar
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup

Alternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji

Davor Illeš
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Rani dječji karijes: suvremeni stavovi o etiologiji i prevenciji

Tomislav Škrinjarić, Mihaela Salaj
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Značaj boje zuba u svakodnevnoj stomatološkoj i protetskoj praksi

Lana Bergman Gašparić
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Oralna rehabilitacija protetskog pacijenta starije dobi

Adnan Ćatović, Dragutin Komar
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Halitoza - dijagnostika, etiologija, liječenje

Slavica Pejda, Ivan Alajbeg
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Staklena vlakna StickTech

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Nova generacija tekućih kompozita

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Britanski dentalni pilot-projekt

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Sirona predstavila CEREC 4.0

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Sloboda pokreta – Midwest RDH

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Prirodni i biljni sastojci u sredstvima za oralnu higijenu

Marija Dorić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

VELscope Vx za svaku ordinaciju

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Inovacija iz Edison Medicala

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Srebro i anti-fungalno liječenje

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Omnicam – Cerec kamera u boji

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Google Glass u stomatologiji

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Novosti iz KaVo Kerr Groupe

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

EQUIA Forte stakleni ionomer

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Svjetla za polimerizaciju – DeepCure

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Theodent – zubna pasta s kakaom

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Laseri u stomatološkoj praksi

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Aqusil Ultra Cordless otisni sustav

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Višenamjenski Kisscare Ultra

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Aerograft – novi koštani nadomjestak

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Implantati u povredi patentnih prava

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

No-prep ljuskice – poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti

Nina Farkaš, Juraj Brozović, Božidar Pavelić, Aida Šabant
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Primjena ultrazvuka u stomatologiji

Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Šećerna bolest i oralno zdravlje

Miranda Muhvić Urek, Veronika Španiček
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Hladna atmosferska plazma – klinička primjena u stomatologiji

Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Darija Jurmanović, Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Puhar, Orhan Šaban, Ivica Anić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Bruksizam u djece

Iva Alajbeg, Matea Trupković Prandel, Diana Drašner
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Razvoj edukacijskoga modula prevencije karijesa

Dubravka Negovetić Vranić, Dorotea Mihanović, Ivana Vidaić, Martina Majstorović, Hrvoje Jurić, Ivana Čuković Bagić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup

Eagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka

Dragana Gabrić, Jana Barić, Dijana Zadravec, Nena Matulić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubosti

Kovačević Pavičić Daniela, Jurković Zoran, Lajnert Vlatka
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Savršena boja stomatološko-protetičkih nadomjestaka – realnost ili utopija?

Dino Buković, Ena Zdunić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Suvremeni pristup sedaciji u dječjoj stomatologiji

Gordan Medica, Tomislav Škrinjarić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Trudnoća i stomatološki zahvati

Sanja Šegović, Karlo Gadža
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Teoretske osnove i terapijske mogućnosti primjene plazma-terapije u stomatologiji

Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Aida Šaban, Bernard Pavelić, Valentina Bilandžija, Sanja Šegović, Marina Katunarić, Ivica Anić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Tkivni inženjering u stomatologiji

Alem Fazlić, Marina Katunarić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Epileptički napad u stomatološkoj ordinaciji

Ivana Čuković-Bagić, Solar Kristina, Ivana Tomašević, Željko Verzak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Stakleni ionomeri nove generacije

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Anutra sustav za lokalnu anesteziju

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji

Željko Verzak, Ivana Pavlović, Anja Petković, Ivona Oreč, Pjetra Karlović, Monika Brcković, Vesna-Erika Modrić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Diferencijalna dijagnostika boli u stomatologiji

Adnan Ćatović
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Uznapredovali parodontitis kod pacijenta sa kroničnim hepatitisom – prikaz slučaja

Nives Rinčić, Srećko Srdjak, Dubravka Ograjšek Škunca
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovor

Teuta Bisaku, Eugen Čulo, Vlado Carek
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Atraumatski restorativni tretman – ART

Ivana Čuković-Bagić, Drvarić Iva
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Primjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologiji

Kristina Goršeta, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Kirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molara

Dragana Gabrić Pandurić, Juraj Brozović, Mato Sušić, Davor Katanec
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup

Atraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestke

Vedrana Braut, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

"Lara i Vanda peru zube" - Vrček, Danijela

Goranka Prpić-Mehičić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup

Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama

Ivona Bago, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Suvremeni postupci u endodontskoj kirurgiji

Zoran Karlović, Bruna Šuligoj, Željko Verzak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja

Nena Matulić, Đino Tafra, Jana Barić, Dragana Gabrić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Primjena lokalnih anestetika u pedodonciji

Željko Verzak, Iva Oreški, Ivana Pavlović, Vesna Erika Modrić, Zoran Karlović, Monika Brcković
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Novosti s dentalnog sajma u Chicagu

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Pomoć u liječenju simptoma suhih usta

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Termorezač gutaperke iz Practicona

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Antikariogena poslastica

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Kontrola ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji

Željko Verzak, Nikša Dulčić, Valentina Brzović Rajić, Vlatka Njari
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Ljestvice za procjenu oralnoga mukozitisa

Božana Lončar Brzak, Marinka Mravak Stipetić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Natječaj „Smile za FDI“

MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Zbrinjavanje bolesnika s bolestima štitnjače u stomatološkoj ambulanti

Filipa Lukačević, Ivana Šutej, Božidar Perić, Josip Staničić, Vanja Vučičević Boras, Hrvoje Pintarić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Rano otkrivanje raka usne šupljine

Ivan Alajbeg, Mario Šekerija, Petra Čukelj
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Temporomandibularni poremećaji

Iva Alajbeg, Ema Vrbanović
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

„Prikazi slučajeva – bez filozofije“

Ivana Škrinjar
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Tribina Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Povezanost oralnog i općeg zdravlja

Melita Valentić-Peruzović, Vjekoslav
Jerolimov
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Stomatološka priprema onkoloških bolesnika za uvođenje bisfosfonata

Lucija Majhen, Marko Granić, Vlaho Brailo
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Uloga stomatologa u liječenju onkoloških bolesnika

Vlaho Brailo, Lucija Majhen
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

OrthoFX aligneri

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Nexu Universal

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa

Kristina Goršeta, Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Ivory ReLeaf sustav

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Matične stanice oralnih tkiva i njihova potencijalna primjena u regenerativnoj medicini

Lovro Vuger, Ivan Alajbeg, Ivan Alić, Ana Andabak-Rogulj, Dinko Mitrečić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Osnovan Dental AI Council (DAIC)

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Servotome za modernu elektrokirurgiju

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Okusni simptomi u trudnoći

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

AEEDC Dubai 2021

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

PerForm Proximal Contact Instrument Kit

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup