Pretraživanje


Biološki lijekovi u spondiloartropatijama

Simeon Grazio, Frane Grubišić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Uvodnik

Dušanka Martinović Kaliterna
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Kirurške i ne-kirurške intervencije za liječenje tofija kod gihta

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Certolizumab pegol (CDP870) je djelotvoran za reumatoidni artritis u odraslih

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Metotreksat kao monoterapija bolji je od placeba za liječenje reumatoidnog artritisa

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Diferencijalna dijagnostika angioedema

Asja Stipić Marković
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju uričnog artritisa

Jasminka Milas-Ahić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Primjena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju upalnih reumatskih bolesti

Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Suvremeni pristup liječenju reumatoidnog artritisa

Srđan Novak, Tatjana Zekić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisa

Jadranka Morović-Vergles, Melanie Ivana Čulo
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

ANCA-vaskulitisi – novosti u dijagnostici i liječenju

Dušanka Martinović Kaliterna, Daniela Marasović Krstulović
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju osteoartritisa

Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa

Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Patofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima

Božidar Ćurković
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

"Križobolja" - Grazio, Simeon; Buljan, Danijel; i suradnici

Božidar Ćurković
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Otvoreni pristup

XVII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Đurđica Babić-Naglić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

XVIII. kongres Hrvatskoga reumatološkog društva

Hana Skala Kavanagh, Simeon Grazio
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Hana Skala Kavanagh
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

XVI. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Daniela Marasović Krstulović, Ivona Božić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Uvodnik

Branimir Anić, Simeon Grazio
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Sarkopenija i osteoporotični prijelomi u starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom

Nadica Laktašić Žerjavić, Luka Slivar, Porin Perić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Osteoartritis i novosti u liječenju osteoartritisa

Marko Barešić, Boris Karanović, Branimir Anić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Reumatoidni artritis starije životne dobi

Porin Perić, Domagoj Sirovec, Nadica Laktašić Žerjavić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Spondiloartritis kasnoga početka

Frane Grubišić, Simeon Grazio
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Farmakoterapija upalnih reumatskih bolesti u starijih osoba

Mislav Radić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

XXIV. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup