Pretraživanje


Uloga suvremene radiologije u ženskim bolestima i porodništvu

Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Radiološka obrada bolesti dojke

Maja Prutki, Ksenija Štekić Novački, Vlatko Duspara, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Uloga magnetske rezonancije u dijagnostici demencija

Zidanić Martina, David Ozretić, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Intervencijska radiologija: endovaskularna renalna denervacija u liječenju rezistentne hipertenzije

Dražen Perkov, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Problemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnika

Ranka Štern-Padovan, Vice Šunjara
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Radiološki prikazi arterija

Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Uloga radiologije kod transplantacije organa

Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kako odabrati pravilno snimanje – radiološka dijagnostika urotrakta

Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara, Maja Hrabak Paar, Mario Lušić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

MR-dijagnostika vratnog dijela kralježnice

David Ozretić, Goran Pavliša, Marko Radoš, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Uloga slikovnih metoda u detekciji komplikacija arterijske hipertenzije

Maja Hrabak Paar, Mario Lušić, Ivica Sjekavica, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Radiološka dijagnostika ciroze jetre i portalne hipertenzije

Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Vice Šunjara
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Neuroradiološka dijagnostika u bolesnika s psihosomatskim bolestima

Goran Pavliša, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje

Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

CT-angiografija i MR-angiografija – neinvazivne radiološke metode prikaza patoloških promjena krvnih žila

Maja Hrabak, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Radiologija tumora probavnog, hepatobilijarnog sustava i gušterače

Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

"Magnetska rezonancija" - Fučkan; Igor

Boris Brkljačić, Igor Čikara
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup

III. simpozij „Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi“

Ivana Vranješ
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Lucija Kovačević, Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak