Pretraživanje


Uvodnik

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Otvoreni pristup

Povijest psihosomatske medicine i suvremene klasifikacije

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Suvremene koncepcije o etiologiji psihosomatskih bolesti

Marijana Braš, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti

Vedran Bilić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihodermatologija

Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Debljina - patofiziologija, etiologija i liječenje

Maja Baretić, Mirko Koršić, Jozo Jelčić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoonkologija

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Kronična bol – psihološki aspekti i psihofarmakoterapija

Marijana Braš, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihosomatski aspekti u nefrologiji

Nikolina Bašić-Jukić, Vesna Furić-Čunko, Katherina Sreter, Vanja Bašić-Kes, Petar Kes
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Uloga liaison psihijatra u liječenju neuroloških bolesnika

Marijana Braš, Rudolf Gregurek, Zorana Kušević
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Neki psihodinamski aspekti psihosomatskih stanja kod djece i adolescenata

Zorana Kušević, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoterapijski pristup u psihosomatskoj medicini

Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatriji

Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Balintove grupe

Vedran Bilić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak