Pretraživanje


VI. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

Dorotea Mück-Šeler, Nela Pivac
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj

Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja

Josipa Ivanušić, Dunja Degmečić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije

Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije

Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Mehanizam djelovanja antidepresiva

Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan-Ćusa, Tomo Brataljenović
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Nuspojave antidepresiva

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Muck-Šeler, Nela Pivac
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije

Dražen Begić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije

Slađana Štrkalj Ivezić, Alma Mihaljević-Peleš, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje

Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata

Gordan Majić, Anđelina Bokić-Sabolić, Jarmila Škrinjarić, Ivan Begovac
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Aripiprazol: nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja

Miro Jakovljević
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Etička načela u kliničkim ispitivanjima na forenzičko-psihijatrijskoj populaciji

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Marijana Sarilar, Sanja Narić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Shizofrenija u populaciji Hrvatske

Vera Folnegović Šmalc, Zdenko Folnegović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Koncept rane intervencije u prevenciji i liječenju psihotičnih poremećaja

Branka Restek-Petrović, Mate Mihanović, Majda Grah, i sur.
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Mogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeuta

Ljubomir Radovančević, Vesna Lecher-Švarc
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Psihološke i edukacijske intervencije korisne su za sprječavanje depresije u djece i adolescenata

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Otvoreni pristup PDF

Liječenje depresije niskim dozama tricikličkih antidepresiva je učinkovitije od standardnih doza

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Uvodnik

Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Interakcija psihoterapije i farmakoterapije kod bolesti ovisnosti

Danijel Buljan, Daniela Bundalo-Vrbanac, Josipa Gelo
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu i Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

Danijel Buljan, Zoran Zoričić, Slavko Sakoman, Srđan Marušić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Triciklički antidepresivi za liječenje depresije u djece i adolescenata

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Uvodnik

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup PDF

Posttraumatski stresni poremećaj

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Neurobiološka osnova posttraumatskog stresnog poremećaja

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc, Miro Jakovljević
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a

Robert Varda, Vera Folnegović Šmalc, Darko Labura
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom

Dragica Kozarić-Kovačić
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

MR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja

Goran Pavliša, Marko Radoš, David Ozretić, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Farmakoterapija posttraumatskog stresnog poremećaja

Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Prijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-a

Mate Mihanović, Slađana Zlatarević, Branka Restek-Petrović, Vladimir Grošić, Slobodanka Kezić, Sven Molnar
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

PTSP kod djece i adolescenata

Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobi

Marija Kušan Jukić, Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindrom

Dunja Degmečić, Pavo Filaković
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Forenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Dražen Kovačević
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Percepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih branitelja

Zoran Komar, Mladen Lončar, Herman Vukušić, Ivana Dijanić Plašć, Petra Folnegović-Grošić, Ivana Groznica, Neven Henigsberg
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Depresija i suicidalnost

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Poslovna sposobnost duševnih bolesnika

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Psihološki i psihijatrijski aspekti bolesnika na dijalizi

Iva Nemčić Moro
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Biološka osnova bipolarnog afektivnog poremećaja

Lilijana Oruč, Amra Memić, Helena Škobić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Klasifikacija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećaja

Vera Folnegović-Šmalc, Slađana Štrkalj-Ivezić, Ante Bagarić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak PDF

Odgovornost i odnos društva prema oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja

Trpimir Glavina, Goran Dodig, Silvana Krnić, Romilda Roje, Joško Topić, Damir Mrass
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010

Suradljivost psihičkih bolesnika

Vera Folnegović-Šmalc
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Novosti o genetici shizofrenije

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Suplement Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Metabolički sindrom i antipsihotici

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Klinička slika depresije danas

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Suicidalnost duševnih bolesnika

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Janssen-Cilag - 50 godina u psihijatriji

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Otvoreni pristup

Od depresije u stoljeću uma do kulture zdravlja

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Edukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nada Čikeš, Gordana Pavleković, Sven Seiwerth, Mirjana Kujundžić-Tiljak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina

Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Istraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektive

Vibor Milunović, Ivana Bičanić, Ozren Polašek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Specifičnosti grupne psihoterapije bolesnika oboljelih od PTSP-a

Vedran Bilić
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Uvodnik

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Konferencija o mentalnom zdravlju – „Razgovarajmo“

Goran Račetović
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Hrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća

Martina Rojnić Kuzman, Vlado Jukić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Opioidi, predoziranje i suicid

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Stavovi i predrasude prema starijim osobama

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ivan Požgain, Dubravka Kalinić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Klinički instrumenti u dijagnostici bipolarnog afektivnog poremećaja

Maja Bajs, Špiro Janović, Slađana Štrkalj Ivezić, Petra Kalember
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Liječenje akutne faze bipolarnog afektivnog poremećaja

Ljubomir Hotujac, Martina Rojnić Kuzman
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Antidepresivi u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja

Bjanka Vuksan-Ćusa
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Stabilizatori raspoloženja u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja

Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Špiro Janović
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Suicidalnost u bipolarnom afektivnom poremećaju

Darko Marčinko
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Psihofarmakološke kliničke smjernice (algoritam) za liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja

Ninoslav Mimica, Slađana Štrkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju u liječenju oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja

Slađana Štrkalj- Ivezić, Ivan Urlić, Mate Mihanović, Branka Restek-Petrović
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Procjena radne sposobnosti osoba s dijagnozom psihotičnog poremećaja

Vlado Jukić, Slađana Štrkalj Ivezić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu

Ranko Stevanović, Ivan Pristaš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija liječnika i bolesnika

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Davor Miličić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija u pedijatriji

Marina Grubić, Ana Bogdanić, Hrvoje Kniewald, Boris Filipović-Grčić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Oblici komunikacije s osvrtom na djecu s cerebralnom paralizom

Irena Slaviček, Veronika Sabo
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s osobama treće životne dobi

Lovorka Brajković, Ana-Strahinja Ratković, Goran Ivkić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s osobom oboljelom od demencije

Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s duševnim bolesnikom

Petrana Brečić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija u hitnoj medicini

Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacijske vještine u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Zoran Lončar, Branka Kandić-Splavski, Vibor Milunović, Mato Devčić, Ranko Stevanović, Antonio Juretić, Ivana Bičanić, Mario Cvek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu

Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Motivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženju

Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Ana Ljubas
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija u grupi

Vedran Bilić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Psihodinamika neverbalne komunikacije u psihoterapiji

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Vedran Bilić, Lovorka Brajković, Zorana Kušević
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Uvodnik

Slađana Štrkalj-Ivezić
Datum objave: Otvoreni pristup

6. stručni skup HPD-a „Psihoanalitički proces“

Nataša Mrduljaš Đujić
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Briga o mentalnom zdravlju mladih zahtijeva multidisciplinarni pristup

Ivana Vranješ
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Psihički poremećaji u oboljelih od multiple skleroze

Tihana Jendričko, Domagoj Vidović, Marina Mioč
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Psihološki aspekti psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencije

Rudolf Gregurek, Dora Barić
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić, Ines Diminić Lisica, Danijela Štimac-Grbić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Psihosocijalne metode u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti

Slađana Štrkalj Ivezić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Intervencije za liječenje samoozljeđivanja djece i adolescenata

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

VI. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka

Nela Pivac
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-20v)

Nela Pivac
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

„Psihopatologija“ - Dražen Begić

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Epigenetička psihoterapija – mozak i crijeva

Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml.
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

"Psihijatrija starije dobi" - Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić i sur.

Dunja Degmečić, Veljko Đorđević, Milena Skočić Hanžek
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

Psihološki aspekti donorstva i transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml.
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak