Pretraživanje


Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi

Anica Jušić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Komunikacijom protiv boli

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Bioetički aspekti palijativne medicine

Morana Brkljačić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Palijativna medicina u neurologiji

Nataša Klepac
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Prof. dr. sc. Rudolf Likar: Kompetencije iz područja palijativne medicine u hitnoj medicini

Maša Bulajić, Dragan Bralić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Palijativna skrb i liječenje boli

Marko Jukić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Palijativna skrb: model za reformu zdravstvene i socijalne politike

Anica Jušić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

„Medix“ i palijativna medicina u Hrvatskoj – dva zajednička desetljeća

Maša Bulajić, Dragan Bralić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Uvodnik

Marijana Braš, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup PDF

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi

Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Štefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini

Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Štirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana Braš
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Liječenje boli u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika

Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb u pedijatriji

Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima

Nataša Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Umjetnost u palijativnoj skrbi

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim

Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac

Maristela Šakić, Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Luca Marković, Antonija Pejaković, Marija Delaš, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić, Robert Mackuljak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Pet godina CEPAMET-a u palijativnoj medicini

Marijana Braš
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Predstavljanje knjige „Dva života Anice Jušić“

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak PDF

Specifičnosti palijativne skrbi u Dalmaciji: priobalje, zaleđe, otoci

Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Simpozij „Prehrana i hidracija u palijativnoj skrbi bolesnika“

Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Konferencija „Univerzalni pristup palijativnoj skrbi – i tvoja pomoć je potrebna“

Luka Djulabić, Jere Žarko, Zoran Lončar
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

III. konferencija o palijativnoj skrbi „Palijativna skrb u zajednici: hrvatska i europska iskustva“

Ante Ivančić, Julijana Franinović Marković, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

III. kongres palijativne skrbi Hrvatske – palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita

Anica Jušić, Vesna Jureša
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Izvrsnost u palijativnoj skrbi – 4. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

Ante Ivančić, Julijana Franinović Marković
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Hrvatski tjedan palijativne skrbi: „Čini dobro – osjećaj se dobro“

Marijana Braš, Lovorka Brajković, Veljko Đorđević
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012