Pretraživanje


MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Internacionalna škola za glavobolje

Vlasta Vuković Cvetković
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup

Multipla sistemska atrofija – prikaz slučaja

Vladimira Vuletić, Ivana Marković, Elka Stefanova, Nenad Bogdanović
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Funkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencija

Vesna Medved, Ratimir Petrović
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Proteomska analiza cerebrospinalne tekućine u Alzheimerovoj bolesti

Mirjana Babić, Goran Šimić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Bihevioralni i psihički simptomi demencije (BPSD)

Igor Filipčić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Blagi spoznajni poremećaj

Nataša Klepac
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi

Marina Boban
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Vaskularni kognitivni poremećaji

Vida Demarin, Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Bolesti ovisnosti i demencija

Danijel Buljan, Natalija Šitum, Ana Kovak-Mufić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Forenzično značenje demencije

Lana Mužinić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti – farmakoekonomski aspekti i smjernice

Dinko Vitezić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Palijativna skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – od osnivanja do punopravnog članstva u međunarodnim krovnim asocijacijama

Ninoslav Mimica, Zdravko Pecotić, Goran Šimić, Mira Dajčić, Nevenka Mimica, Morana Trešćec-Ivičić, Paola Presečki, Nataša Klepac, B
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Utjecaj spola i socioekonomskih čimbenika na nastanak neepileptičnih neuroloških poremećaja

Hassan Awad, Jasmin Softić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak PDF

Multipla skleroza i trudnoća

Marija Bošnjak Pašić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Otvoreni pristup

Uvodnik

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Neuropsihološka rehabilitacija ublažava kognitivne simptome multiple skleroze

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Nema dokaza za učinkovitost kanabinoida kod epilepsije

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Tjelovježba može značajno poboljšati kognitivno funkcioniranje osoba s demencijom

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Cerebrolysin za vaskularnu demenciju

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Epidemiologija multiple skleroze

Ivana Zadro
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Klinička slika multiple skleroze

Marija Bošnjak Pašić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Dijagnostika multiple skleroze

Tereza Gabelić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Preporuke za dijagnosticiranje i liječenje multiple skleroze

Vanja Bašić Kes, Iris Zavoreo, Vesna Šerić, Vesna Vargek Solter, Marijan Cesarik, Sanja Hajnšek, Marija Bošnjak Pašić, Tereza Gabelić, Silvio Bašić, Silva Soldo Butković, Ivo Lušić, Lidija Dežmalj Grbelja, Ante Vladić, Ivan Bielen, Igor Antončić, Vida Demarin
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epilepsija – najnovije mogućnosti medikamentne terapije

Sanja Hajnšek, Željka Petelin Gadže
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Preoperativna obrada i neurokirurško liječenje farmakorezistentnih epilepsija

Silvio Bašić, Davor Sporiš, Ivana Marković, Ivana Šušak, Zrinka Čolak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epilepsija u žena

Snježana Miškov, Jelena Bošnjak, Romana Gjergja Juraški, Radmila Buljan, Marija Ivica
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti

Ivo Lušić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Vaskularna demencija

Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Kognitivna neurorehabilitacija

Iris Zavoreo, Vanja Bašić-Kes
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Farmakogenetika antitrombocitne terapije u oboljelih od moždanog udara

Svjetlana Šupe
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Uvodnik

Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Nove spoznaje o moždanom udaru

Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara

Dragutin Kadojić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om

Ivo Lušić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udara

Goran Pavliša, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Telemedicina u trijaži bolesnika s moždanim udarom

Tomislav Breitenfeld
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara

Vida Demarin, Vlasta Vuković, Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti

Željko Reiner
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije

Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja Bašić-Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom

Vesna Vargek Solter
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Pušenje i moždani udar

Nevenka Čop-Blažić, Iris Zavoreo
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Neurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

"Neurologija za stomatologe" - Demarin, Vida; Trkanjec, Zlatko

Marijana Bosnar-Puretić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup

Obilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti

Vladimira Vuletić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem

Zdravka Poljaković
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Novosti u liječenju multiple skleroze

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Nova klasifikacija migrene

Davor Jančuljak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Epidemiologija i socioekonomski čimbenici migrene

Zoran Tomić, Vladimira Vuletić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Patofiziologija migrene

Goran Šimić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Klinička slika epizodične migrene

Maristela Stojić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Klinička slika u bolesnika s kroničnom migrenom

Davor Jančuljak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Medikamentna terapija migrene: abortivna i profilaktička

Damir Petravić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Prva specifična profilaktička terapija za migrene

Koraljka Bačić Baronica
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova

Darija Mahović Lakušić, Dora Katalenac
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Lemcheck app launch

Marina Kelava
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Multipla skleroza – novi kriteriji liječenja

Ana Rukavina
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Antivirusno liječenje Bellove paralize (idiopatska paraliza n. facialis)

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

XVIII. simpozij „Gdje smo u neurologiji 2019.“

Vanja Bašić Kes, Ivana Kobasić
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Uvodnik

Tereza Gabelić, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Čimbenici rizika i patogeneza multiple skleroze

Ivana Zadro
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza multiple skleroze

Barbara
Barun
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Klinička neurofiziologija multiple skleroze

Magdalena Krbot Skorić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Fenotip multiple skleroze – RIS, CIS, RRMS, visoko aktivan MS

Vanja Bašić Kes, Lucija Zadro Matovina, Miljenka Jelena Jurašić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Progresivna multipla skleroza

Ines Lazibat
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Terapija koja modificira tijek bolesti u multiploj sklerozi

Ivan Adamec
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Simptomatska terapija multiple skleroze

Spomenka Kiđemet-Piskač
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza i trudnoća

Berislav Ruška, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza u djece

Jadranka Sekelj Fureš, Vlasta Đuranović
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Spektar poremećaja optičkoga neuromijelitisa

Tereza Gabelić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Cijepljenje i multipla skleroza

Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Antiepileptici u profilaksi konvulzija nakon kraniotomije

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Preporuke o uzimanju lijekova koji modificiraju tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima epidemije koronavirusa

Ivan Adamec, Barbara Barun, Tereza Gabelić, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 2 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak PDF

Preporuke o primjeni lijekova koji mijenjaju tijek bolesti i provođenju cijepljenja u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima pandemije COVID 19

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup PDF

Preporuke za cijepljenje osoba s multiplom sklerozom cjepivima protiv COVID-19 infekcije

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak PDF

Svjetski dan multiple skleroze 2021. – „Ja sam više od MS-a!“

Tina Župetić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Uloga vitamina D u multiploj sklerozi

Marija Bošnjak Pašić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak PDF

Dijagnoza i liječenje glavobolje

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup