Pretraživanje


Kronična bubrežna bolest

Draško Pavlović, Josipa Josipović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Hemodijaliza

Svjetlana Čala
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Peritonejska dijaliza

Karmela Altabas, Tonko Gulin
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Transplantacija bubrega

Mladen Knotek
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Hematološke komplikacije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Siniša Šefer, Dajana Katičić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Kardiovaskularne bolesti zbog kronične bubrežne bolesti

Lidija Orlić, Branka Martinović-Sladoje
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Bolest kostiju i zglobova u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Draško Pavlović, Nataša Črne
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju bolesnika u različitim stadijima kronične bubrežne bolesti

Ivana Kovačević Vojtušek, Josipa Josipović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Lijekovi i bubreg

Dragan Ljutić, Dijana Borić Škaro
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Patofiziologija i patološka klasifikacija dijabetičke nefropatije

Dajana Katičić, Josipa Josipović, Draško Pavlović
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Nefrološki vikend – 2012.

Petar Kes
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Dijabetička nefropatija: dijagnostika, prevencija i liječenje

Josipa Josipović, Dajana Katičić, Draško Pavlović
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak PDF
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Uvodnik

Draško Pavlović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Svjetlana Čala, Draško Pavlović
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Obilježavanje Svjetskog dana bubrega – bubrezi i zdravlje žena

Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Intervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

III. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Boris Kudumija
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“

Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Simpozij „Novosti u nefrologiji i dijalizi“

Monika Tomić, Draško Pavlović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

IV. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Svjetski dan bubrega posvećen prevenciji i ranom otkrivanju bolesti

Dragan Bralić
Datum objave: Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

VII. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Pavlović Draško, Boris Kudumija
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

VI. osječki nefrološki dani – 50 godina liječenja hemodijalizom u Osijeku

Zvonimir Sitaš, Dunja Vujčić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Uvodnik

Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Debljina, trudnoća, arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest

Josip Valetić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Marko Kolić, Martina Pavletić Peršić
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Hemodijaliza i transplantacija bubrega u Japanu

Draško Pavlović
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

DiaTransplant 2012

Sanjin Rački
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Kućna hemodijaliza

Draško Pavlović, Ivančica Hršak, Sonja Dits, Boris Kudumija
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

VIII. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Draško Pavlović, Boris Kudumija
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Prof. dr. sc. Raymond Vanholder: Kronična bolest bubrega u Europi

Lea Rukavina Kralj
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup

Trebamo li novu definiciju i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti?

Draško Pavlović, Luka Vidović
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Blokatori RAAS-a u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Ivana Vuković Brinar, Karlo Kurtov
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Liječenje autosomno dominantne policistične bubrežne bolesti

Lada Zibar, Karin Zibar Tomšić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Intervencije za liječenje atipičnoga hemolitičkog uremijskog sindroma

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Preporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19 - SMJERNICE

Ingrid Prkačin, Sanjin Rački, Jerko Barbić, Dario Nakić, Vesna Furić-Čunko, Ivana Jurić, Dubravka Mihaljević, Ivan Durlen, Živka Dika, Krešimir Galešić, Josipa Josipović, Božidar Vujičić, Vedran Premužić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Nikolina Bašić-Jukić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg

Vesna Furić Čunko
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021