Pretraživanje


Rak vrata maternice i metiliranje DNK

Nina Milutin Gašperov, Magdalena Grce
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Rak vrata maternice i metiliranje DNK

Nina Milutin Gašperov, Magdalena Grce
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Geni uključeni u percepciju boli

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Genska podloga tjeskobnosti

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Pretvorba zvučnih u električne signale

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Način širenja salmonele tijelom

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Novi lijek za liječenje Alzheimerove bolesti

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Mladenačka dob i alkoholizam

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Novi način kontrole rasta stanica tumora

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Proteini iz hrane odgovorni za osjećaj sitosti

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Okriven uzrok LGL-leukemije

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Pretjerano mokrenje

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Novorođenčad ovisna o opijatima

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Novi lijek za otklanjanje peruti

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Sastojak iz origana ubija stanice raka prostate

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Tkivo ožiljka pretvoreno u mišić srca

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Novi način ublažavanja boli

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Nobelova nagrada za medicinu 2012. godine

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Otkrivene dvije nove krvne grupe

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Gen odgovoran za preživljenje neurona

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Lijek za prevenciju AIDS-a

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Novi način isporuke lijeka u stanice tumora mozga

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Rezistencija na antibiotike

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Gensko liječenje anemije srpastih stanica

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Liječenje boli u leđima

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Novi lijek za liječenje multiple skleroze?

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Biogeneza i funkcije malih nekodirajućih molekula RNA

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Neobičan način diobe stanica tumora

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Prehrana i dugovječnost

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Bisfosfonati: mehanizam djelovanja – učinak na osteoblaste i osteoklaste

Jasminka Pavelić, Kornelije Brkić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Zašto je alkohol štetan za gušteraču

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Izlječenje hemofilije A u ovaca

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Stanice mozga koje nas drže budnima

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Predviđanje rizika razvitka bolesti

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Novi oblik liječenja poremećene razine željeza

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Zloćudne bolesti i dijabetes

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Uklanjanje neželjenog heparina iz krvi

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Regulacija rasta kose

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Metotreksat ubija stanice karcinoma glave i vrata

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Jednojajčani blizanci i razvitak lupusa

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Specifično oštećenje govora

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Astma – liječenje prirodnim sastojcima voća

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Ekcem i promjene ponašanja

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Liječenje matičnim stanicama

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Oralni kontraceptivi za muškarce?

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Stanice jezika – osjet za kiselo

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Višestruka uloga proteina Ras

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Starenje – programirani proces

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Bornavirusi ugrađeni u genom čovjeka

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Antileukemijski lijek u kliničkim ispitivanjima

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Pronađen način liječenja Huntingtonove bolesti?

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Zašto svjetlo pojačava migrensku bol

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Novi lijek za osteoporozu?

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Iznenadni srčani udar

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Aktivnost proteina ovisna o vodi

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Nasljeđivanje složenih svojstava čovjeka

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Mogućnost liječenja simptoma sindroma Fragilni X

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Nove spoznaje o srčanom udaru

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Konzumiranje hrane kontroliraju dvije regije mozga

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Antibiotici i malformacije ploda

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Novorođenačka kraniosinostoza

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Crna riža učinkovita u liječenju upala

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

HDL i zdravlje

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Matične stanice za liječenje oštećenja pluća

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Novorođenčad uči i za vrijeme spavanja

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Nova metoda ranog otkivanja tumora gušterače

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Sildenafil smanjuje simptome multiple skleroze

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Alergije na kućnu prašinu

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Antiviralno djelovanje biljke vratić

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Gubitak kose povezan s genom APCDD1

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Zašto kosa sijedi

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Zigota razgrađuje mitohondrije spermija

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Gensko liječenje – novi način isporuke gena

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Nano-čestice za isporuku vakcina

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Nasljeđivanje mutacija

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Primarna insuficijencija jajnika – genska podloga razvitka bolesti

Kornelije Brkić, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Dvojba o induciranim pluripotentnim matičnim stanicama (iPSC)

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Progerin – novi uzrok starenja stanica

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Imunoterapija ALL-a u djece

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Liječenje neplodnosti smrznutim tkivom testisa

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

ncRNA – regulatori aktivnosti gena

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Sindrom kronične boli

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Protein Sirt1 produžuje životni vijek

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Sapronoze

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Novi lijek za cističnu fibrozu

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Novi virus nađen u crijevu čovjeka

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Način sprečavanja razvoja i širenja metastaza

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Otkriven novi gen za Alzheimerovu bolest

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Otkriven novi gen za Alzheimerovu bolest

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Autizam i promjena obrasca metilacije

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Novi način liječenja degeneracije makule

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Deficijencija sterol-C4- metiloksidaze

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Novi lijek za liječenje hemofilije

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Apstinencijski sindrom novorođenčeta

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Novi način utišavanja viška kromosoma

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Uzrok preranog porođaja

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prirođena skolioza

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Preimplantacijska dijagnostika

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Melanom – rezistencija na liječenje

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Viagra sprječava debljanje

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Genska podloga motivacije za dnevnu tjelovježbu

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Određivanje genoma fetusa iz krvi majke

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Novi način utišavanja RNK

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Molekule microRNA reguliraju upalni proces

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Sindrom Gorlin

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Zagađivači iz zraka i prirođene malformacije

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Negativno međudjelovanje klaritromicina i statina

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Botulin

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Protutumorsko djelovanje bisfosfonata

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Marihuanom protiv depresije

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Mutacija odgovorna za razvoj aplastične anemije

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

In vitro kultiviranje mijenja stanice

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Podrijetlo teka (theca) stanica jajnika

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Liječenje ovisnosti o marihuani

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Mikro RNA zaustavljaju razvitak tumora

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Masne stanice – regulatori imunoloških reakcija

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Neuroni i regulacija razine glukoze u krvi

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Neurofibromatoza

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Dugovječnost i mutacije gena

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Sindrom 5q–

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Lentiviralna transdukcija matičnih stanica

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Promjenjivost osjetljivosti na bol

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Genska podloga epilepsije

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Trisomija koči razvitak tumora

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Pojavnost tumora i konzumiranje mesa

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Vitamin D smanjuje nastanak tumora

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Status lipida u krvi određen je genetski

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Sindrom fragilnog kromosoma X

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Jedna stanica, jedan miris

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Regulacija visine tijela

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Polarnost stanica i razvitak karcinoma gušterače

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Ljekovite biljke – prirodni farmaceutici

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Preeklampsija

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Jednojajčani blizanci nisu genetski identični

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Bakterije uzrokuju zgrušavanje krvi

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Otkrivanje prekanceroznih lezija vrata maternice

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Rezistencija na paclitaxel

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kraniosinostoza

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Prelazak virusa iz stanice u stanicu

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Leđna moždina i osjet boli

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Nasljedni oblik raka dojke i jajnika

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Makrofagi – regulatori rezistencije na inzulin

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Autofagija i zatajenje rada mišića srca

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Mogućnosti ranog otkrivanja obiteljske sklonosti nastanku raka dojke i jajnika u Hrvatskoj

Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Alergeni u hrani

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Regulacija metastaziranja stanica tumora

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Prioni promijenjenog oblika uzročnici demencije

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Uloga rapamicina u liječenju tumora

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Dezmosomi i bolesti

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Probiotici, prebiotici, simbiotici, psihobiotici i upalne bolesti crijeva

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Sindrom bialelne deficijencije gena za popravak DNA

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Novi uzročni čimbenik razvoja reumatoidnog artritisa

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

San i memoriranje

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Helicobacter pylori: infekcija, genetika, liječenje

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

3D-vakcine

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Liječenje nakon srčanog udara

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Zaštita hondrocita od mehaničkog oštećenja

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

UV-zrakama protiv šećerne bolesti i pretilosti

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Geni uključeni u razvoj jet laga

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Kako paraziti apsorbiraju hemoglobin

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Novi način ranijeg otkrivanja raka

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Staphylococcus aureus

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Triklosan potiče razvoj tumora jetre

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Proteini slatkog okusa – zamjena za šećer

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Egzosomi i bolesti gušterače

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Autizam, shizofrenija i gen Shank3

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

Mehanizam djelovanja virusa Zika

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Protutumorski lijek i miotonična distrofija

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Geni odgovorni za rani embrionalni razvoj čovjeka

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje Pompeove bolesti

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Preimplantacijska dijagnostika

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

Novi način liječenja atopijskog dermatitisa

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Nova vakcina protiv tuberkuloze

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Kontracepcijska tableta za muškarce

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Nov način liječenja tumora dojke

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Radikalna prostatektomija i inkontinencija

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Arginaza pridonosi patogenezi Alzheimerove bolesti

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Povezanost visine tijela i bolesti srca

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Senolitici i starenje

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Rano otkrivanje raka

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Sol pojačava imunosnu reakciju

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Nova vrsta matičnih stanica

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Stvaranje trombocita ex vivo

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Adenovirusom protiv virusa Ebole

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

Negativan učinak tetraciklina

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Antibiotik koji ne izaziva rezistenciju

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

Nova anti-HIV-„vakcina“

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Novi način liječenja keratokonusa

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Prirođene bolesti aortne valvule

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Nova uloga glija-stanica mozga

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Transplantacija mikrobiota fecesa

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Sprečavanje smrti stanica bubreg

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Reumatoidni artritis i kronične bolesti djece

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Šećerna bolest oštećuje srce fetusa

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Dokidanje tolerancije bakterija na antibiotik

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Novi način liječenja pretilosti?

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Molekularni mehanizam razvoja šećerne bolesti

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Kontrola diobe stanica i razvoj tumora

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Poboljšanje liječenja cistične fibroze

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Hidradenitis suppurativa – genetski uzrokovana bolest?

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2018. godine

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Blokiranje CGRP-a u osoba s migrenom

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Nov način liječenja psorijaze?

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Univerzalna antivirusna vakcina

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Novi podtip karcinoma prostate

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Je li glaukom autoimuna bolest?

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Nov način uništenja MRSA-e

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup

Checkpoint imunoterapija za liječenje melanoma

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Novi podtip multiple skleroze

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Novi lijek za oboljele od Huntingtonove bolesti

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Pretilost i depresija

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Mogući novi način liječenja tuberkuloze

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Trudnoća, konzumacija kave i pretilost djece

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Lipid koji suze održava bistrima

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Izlječenje prirođene sljepoće

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

3D rožnica oka čovjeka

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

2. konferencija Hrvatskog društva za istraživanje raka

Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2019. godine

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Bakterije i gljivice rezistentne na lijekove

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Nov način liječenja celijakije

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Nov način kontrole apetita

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Pedeset godina borbe protiv LASA virusa

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Multipla skleroza – limfociti B i protein ALCAM

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Novi lijek za upalnu bolest crijeva?

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Pamćenje bez živčanog sustava

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Duhanski dim mijenja epigenetski status gena

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Rezistencija tumora na imunoterapiju

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Pesticidi ubrzavaju širenje Schistosome

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Crijevne bakterije utječu na razvoj mozga

MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Hiperviskozna sperma. Novi kontraceptiv?

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Prva potpuna sekvenca humanoga genoma

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup

Nocireceptori crijeva štite crijevo od upala

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Otkriveno podrijetlo uzročnika kuge

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Vlaknata hrana i stvaranje plinova

Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup

Rani znak razvoja Parkinsonove bolesti

Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022