Pretraživanje


Računalni programi i programske usluge za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju

Stella Lampret, Vanja Pupovac, Mladen Petrovečki
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Utjecaj ponašanja korisnika na razinu informacijske sigurnosti

Krešimir Šolić, Vesna Ilakovac, Damir Šebo, Franjo Jović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Slabosti svjetski poznatih besplatnih e-mail servisa – analiza i preporuke

Krešimir Šolić, Ivan Horvat
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Europska iskustva projekata e-zdravstva

Miroslav Končar
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Upravljanje informacijskom sigurnošću u zdravstvu

Velibor Božić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Doc. dr. sc. Miroslav Končar: Definicija e-zdravstva

Duško Popović
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Digitalna medicina

Vedran Boškić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Medicinska informatika – stanje, dostignuća i dometi

Vanja Pupovac
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Lakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija (otkrivanje zaporke)

Krešimir Šolić, Kristina Kralik, Vesna Ilakovac, Krešimir Nenadić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Iznenadna smrt novorođenčadi

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Blogovi u medicini

Ivor Ković, Ileana Lulić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Objedinjeni sustav naručivanja pacijenata

Dražen Pomper
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Razvoj umjetne inteligencije u zdravstvu i zdravstvo sutrašnjice

Ivan Slade-Šilović
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Konferencija o medicinskim informacijama – MICC 2016: „Intelektualno vlasništvo u biomedicini“

Ivana Majer, Marijan Šember
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Održivi razvoj informatizacije primarne zdravstvene zaštite Hrvatske

Hrvoje Tiljak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Dobar informatički sustav u zdravstvu i njegove ključne karakteristike

Dražen Pomper, Sara Pomper
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

GDPR u zdravstvenim ustanovama – što napraviti?

Velibor Božić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Dan D i EU uredba za zaštitu osobnih podataka 2016/679

Dražen Pomper, Sara Pomper
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Konferencija MICC 2018 – Medicinske spoznaje u javnom prostoru: informacije ili dezinformacije

Martina Žužak, Ivana Majer
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Hospital Days – WinDays 2018

Maša Bulajić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Kako znanje informatičara štiti ugled zdravstvene struke

Vjeran Perinović, Claudio Škarecki, Dražen Pomper, Sara Pomper
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Izazovi pred informatičarima koji se bave sigurnošću IT sustava u zdravstvenom prostoru

Dražen Pomper, Vjeran Perinović, Claudio Škarecki, Sara Pomper
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Blockchain tehnologija i zdravstvo

Velibor Božić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak