Pretraživanje


MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

„Kirurška patologija“ - Rosai i Ackerman

Davor Trnski
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup

Uvodnik

Anko Andabak, Zoran Bahtijarević
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Novosti u liječenju opeklina u djece

Zoran Barčot, Božidar Župančić, Albin Stritar, Rok Kralj, Maša Hrelec Patrlj, Lidija Barčot
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Ambulantna kirurgija kože i potkožnoga tkiva

Anko Antabak, Ira Fabijanić, Željka Gajdek, Igor Jelaska
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Prvi edukacijski tečaj Mediteranskog društva za zdjeličnu kirurgiju

Ingrid Márton
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Kirurško liječenje karcinoma pluća malih stanica ograničenog stupnja bez dokaza

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Važnost kisika u terapiji liječenja kronične rane

Robert Roher
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Prvi nacionalni kongres Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju

Ana Bosak Veršić, Josip Baković
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

II. hrvatski kongres jednodnevne kirurgije

Ana Bosak Veršić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022