Pretraživanje


MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup PDF

Pregled najvažnijih bakterijskih infekcija kože

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Varičela – sveprisutna bolest koju se može spriječiti

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Javnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcija

Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Multiplo rezistentne bakterije kao uzročnici infekcija mokraćnog sustava

Arjana Tambić Andrašević, Saša Andrašević
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Suvremeno liječenje sindroma prostatitisa

Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Radiološka dijagnostika upalnih procesa u zdjelici

Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Bolesti povezane s humanim papiloma virusom

Suzana Ljubojević, Mihael Skerlev
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Humani papilomavirusi i karcinom vrata maternice

Magdalena Grce, Mihaela Matovina
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Hepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u Hrvatskoj

Adriana Vince, Ivan Kurelac
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika pretkliničke ateroskleroze u osoba zaraženih HIV-om

Klaudija Višković, Josip Begovac
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Prevencija infekcija uz urinarni kateter

Vesna Mađarić, Vlatka Janeš-Poje, Snježana Vuljak, Nevenka Bujić, Gordana Kolarić
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Uro-Vaxom u imunoprofilaksi i imunoterapiji rekurentnih infekcija mokraćnog sustava

Višnja Škerk, Slavko Orešković, Davor Trnski
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Infekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Primjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva

Ines Jajić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Spolno prenosive urogenitalne infekcije

Višnja Škerk, Alemka Markotić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Infekcija virusom Zapadnog Nila

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup

Prof. dr. sc. Josip Begovac: HIV/AIDS u Hrvatskoj

Lea Rukavina
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010

Krpeljni meningoencefalitis

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Profilaktička antibiotska terapija korisna je za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Filovirusi (virusi Ebola i Marburg) – lokalni ili globalni problem danasnjice?

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Zvjezdana Lovrić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – infekcija koronavirusom: Nova globalna prijetnja

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Otvoreni pristup

Nova gripa A (H1N1). Pandemija pred vratima…

Vladimir Krajinović
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Vrhunac epidemije gripe u Hrvatskoj – ožujak 2016. godine

Vladimir Draženović, Andreja Barišin
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Uvodnik

Adriana Vince, Davor Štimac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C

Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Štimac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C

Adriana Vince, Ivan Kurelac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C

Irena Hrstić, Davor Radić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Sandra Milić, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C

Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre

Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?

Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima

Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C

Davorka Dušek, Neven Papić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Bori Lukšić, Pero Rizvan
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

VII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Višnja Škerk
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

„Hepatos“ – 17 godina zalaganja za boljitak bolesnika

Marijana Spaija, Lana Crnjac
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

VIII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec, Višnja Škerk
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

IX. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec, Višnja Škerk
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

X. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec Lepej, Višnja Škerk
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Nuspojave makrolida u usporedbi s placebom

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Krpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravlju

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

XI. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec Lepej, Višnja Škerk
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

Doc. dr. sc. Marko Kutleša: Akutna stanja u infektologiji

Lea Rukavina Kralj
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi

Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Vladimir Krajinović, (autori s jednakim doprinosom)
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 2 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Profilaktička primjena antikoagulansa u bolesnika s COVID-19

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Sistemska primjena kortikosteroida u liječenju bolesti COVID-19

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Remdesivir u liječenju COVID-19 bolesnika

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Rekonvalescentna plazma ili hiperimuni imunoglobulini u liječenju COVID-19 bolesnika

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup