Pretraživanje


MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije

Silva Zupančić Šalek
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak PDF

Lijekovi za stimuliranje eritropoeze učinkoviti su za anemiju u kroničnom zatajivanju srca

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup

Anemija kronične bolesti

Inga Mandac Rogulj
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Parenteralna antikoagulacija kod pokretnih bolesnika s karcinomom

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Optimalno transfuzijsko liječenje

Ivo Radman
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Uvodnik

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup PDF

Autoimunosne hemolitičke anemije

Zdravko Mitrović, Željko Jonjić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Hemoglobinopatije

Vlatka Periša
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Utjecaj anemije na kvalitetu života

Duška Petranović, Andrej Belančić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Aplastična anemija – dijagnostika i liječenje te složene bolesti

Dražen Pulanić, Lana Desnica
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Megaloblastična anemija

Toni Valković
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Individualizirani pristup bolesniku na antikoagulantnoj terapiji

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak PDF

Von Willebrandova bolest – najčešća nasljedna bolest krvarenja

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Prijeoperacijska anemija: nastanak, uzrok, posljedice, dijagnostika i liječenje

Josip Slipac
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Hemostaza i tromboza u bolesnika s COVID-om 19

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Uvodnik-74

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup

Uvodnik

Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup

Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

Inga Mandac Smoljanović
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak PDF

Uloga hematopoetskih matičnih stanica u transplantacijskoj medicini

Inga Mandac Smoljanović
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak PDF

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u multiplom mijelomu

Karla Mišura Jakobac, Tihana Duić, Ana Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ljiljana Pomper, Delfa Radić Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Autologna transplantacija krvotvornih perifernih matičnih stanica u liječenju limfoma

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Marin Kursar, Marko Martinović, Tihana Duić, Dora Dragčević, An Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Viktor Zatezalo, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Indikacije za alogeničnu transplantaciju koštane srži u liječenju mijeloidnih neoplazmi

Viktor Zatezalo, Inga Mandac Smoljanović, Ruža Jakovac, Martina Bogeljić Patekar, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

CAR-T stanična terapija – mali dio sadašnjosti i veliki potencijal u budućnosti

Delfa Radić-Krišto, Dora Dragčević
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak PDF
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Laboratorijska dijagnostika u transplantaciji krvotvornih perifernih matičnih stanica

Lejla Kurić, Zoran Šiftar, Mirjana Mariana Kardum Paro
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Optimizacija liječenja bolesnika s relapsom ili refraktornim Hodgkinovim limfomom uz autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak