Pretraživanje


Promjene organa i organskih sustava tijekom starenja

Zijad Duraković
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Geroprofilaksa - može li se produljiti život?

Zijad Duraković
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS/CEZIH-a

Tanja Ćorić, Branko Kolarić, Spomenka Tomek-Roksandić, Zvonimir Šostar, Sanja Predavec, Mirjana Huić, Nada Tomasović Mrčela, Stela Mravak, Dalma Sajko, Marica Lukić, Manuela Maltarić, Dorotea Franceković, Ana Stavljenić-Rukavina
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup

Izborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije

Spomenka Tomek- Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković-Milaković, Nada Tomasović-Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Prim. dr. Georg Pinter: Koncept gerijatrijske skrbi u Austriji

Maša Bulajić, Dragan Bralić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup

XIII. gerontološki simpozij – značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti starijih osoba

Nada Tomasović Mrčela, Ivana Popek, Manuela Maltarić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Hrvatska gerontološka i gerijatrijska škola

Duško Popović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

III. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Zijad Duraković, Zdravko Ebling, Željko Krznarić, Venija Cerovečki-Nekić, Spomenka Tomek-Roksandić, Zvonimir Šostar, i sur.
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Međunarodni dan starijih osoba – Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje

Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

204. gerontološka tribina: Gerontolo - škojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagreb

Iva Jelačić, Marica Lukić, Dalma Sajko, Josipa Holjevac, Dorotea Franceković
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017