Pretraživanje


Rak jetre – rastući javnozdravstveni problem

Ivica Grgurević
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Uvodnik

Davor Štimac, Miroslav Bekavac-Bešlin
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Otvoreni pristup PDF

Gaucherova bolest – gastroenterološki pristup

Davor Štimac, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Suvremeni pristup pripremi za kolonoskopski pregled

Hrvoje Iveković
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Uvodnik

Marko Banić, Ivica Grgurević
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Otvoreni pristup PDF

Budezonid je djelotvorniji od placeba za indukciju remisije kod Crohnove bolesti

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Nema dokaza da dugotrajna primjena inhibitora protonske crpke dovodi do razvoja premalignih lezija želuca

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Optimalno trajanje terapije za eradikaciju Helicobacter pylori najmanje je 14 dana

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Epidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava: tko, kada i kako?

Marko Banić, Lidija Prka, Ranko Stevanović
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Racionalna farmakoterapija bolesti probavnog sustava antisekretornim lijekovima

Neven Ljubičić, Neven Baršić, Marko Nikolić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Čimbenici rizika za kronične bolesti jetre: primarna i sekundarna prevencija

Tomislav Bokun, Duško Kardum, Tajana Filipec-Kanižaj, Ivica Grgurević
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Prevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava

Tomislav Bokun, Mario Tadić, Tihomir Bradić, Milan Kujundžić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Nutritivni aspekti poremećaja homeostaze crijevne mikrobiote

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Čimbenici rizika, prevencija i racionalna farmakoterapija crijevne upale

Marija Crnčević Urek, Marko Banić, Milan Kujundžić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista gastroenterologa u unapređenju kvalitete i raspoloživosti endoskopskih pretraga

Nadan Rustemović, Agata Ladić, Rosana Troskot-Perić, Branko Bilić, Pave Markoš, Katja Grubelić-Ravić, Mirjana Kalauz, Ivica Škrlec, Hrvoje Iveković, Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint, Jadranka Brljak, Rajko Ostojić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Enterosgel – medicinski proizvod s potencijalno širokom primjenom

Boris Vucelić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup PDF

Nema dokaza da je metotreksat djelotvoran za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Miroslava Katičić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

Sanja Kapitanović
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

Neven Ljubičić, Vedran Tomašić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

Marko Zelić, Koraljka Juretić-Franković, Miljenko Uravić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Celijakija – česta bolest u odrasloj dobi

Silvija Čuković-Čavka
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava

Rajko Ostojić, Vera Vlahović-Palčevski, Davor Štimac, Željko Krznarić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Prof. Peter Malfertheiner: Algoritmi u gastroenterologiji

Lea Rukavina
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Prof. Boris Vucelić: Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva

Lea Rukavina
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

VII. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Tomislav Bokun, Ivica Grgurević
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Otvoreni pristup

Neinvazivni dijagnostički testovi za infekciju bakterijom Helicobacter pylori

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

Perkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi

Vedran Tomašić, Ivan Lerotić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?

Marko Nikolić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

XXIV. godišnji sastanak Hrvatskog gastroenterološkog društva

Miroslav Šimunić
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

IV. stručni skup „Gastroenterologija u općoj medicini“

Sandra Milić
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Prva Jedinica za liječenje zatajenja crijevne funkcije

Darija Vranešić-Bender
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Rizik za infekcije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva na terapiji biološkim lijekovima

Marko Brinar
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Poslijediplomski tečaj I. kategorije „Gastrointestinalne bolesti u trudnoći“

Ivana Mikolašević, Sandra Milić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup PDF

Infekcija virusom hepatitisa C danas je izlječiva bolest

Irena Hrstić, Goran Poropat, Sandra Milić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Projekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji

Mikolašević I., Hrstić I., Milić S., Ivančić A., Butković M., Mozetić V., Kandžija V., Bressan L., Gović-Golčić L., Kožljan M., Komparić N. , Mijić A., Stevanović T., Delija B., Čiča B., Dumančić I., Benček F., Zović I., Stošić M., Vuksan I., Medur K., Knez L., Georgev P., Iljadica D., Šimić T., Demaria M., Palčevski D., Štimac D.
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa – mogućnosti na županijskoj razini

Leonardo Bressan, Lidija Gović-Golčić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak PDF

Uloga mobilnoga palijativnog tima u skrbi o pacijentu s karcinomom probavnoga trakta

Milana Topić Petričić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak PDF

Učinkovitost i sigurnost vedolizumaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi u oboljelih od upalnih bolesti crijeva

Ivana Tadin Hadjina, Darko Brnić, Jonatan Vuković, Ante Tonkić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Vitamin D u bolesnika sa sindromom iritabilnoga crijeva – status i modulatorni čimbenici

Dunja Leskovar, Ivana Kraljević, Marina Panek, Ana Kunović, Tomislav Meštrović, Mihaela Perić, Hana Čipčić Paljetak, Mario Matijašić, Anja Barešić, Darija Vranešić Bender, Silvija Čuković Čavka, Marko Brinar, Nikša Turk, Vesna Oroz, Marija Crnčević Urek, Mirjana Kalauz, Vera Kufner, Karmen Brajša, Gabrijela Ergović, Dina Ljubas Kelečić, Dora Grgić, Irena Karas, Dunja Rogić, Marko Banić, Željko Krznarić, Donatella Verbanac
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

VIII. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Andre Bratanić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Transplantacija fekalne mikrobiote za liječenje upalnih bolesti crijeva

MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Laboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoće

Merica Aralica, Lidija Bilić-Zulle
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Bolesti jetre povezane s trudnoćom

Ivana Mikolašević, Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Tajana Filipec Kanižaj, Tomislav Bokun, Margareta Ugljarević, Tajana Stevanović, Sandra Milić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Preegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća

Irena Hrstić, Anna Mrzljak, Ana Mijić, Alemka Brnčić-Fischer, Marinko Marušić, Lidija Orlić, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Akutni pankreatitis i trudnoća

Goran Poropat, Anja Radovan, Tea Štimac, Davor Štimac
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoća

Marina Premužić, Snježana Škrablin Kučić, Martina Demaria, Vojko Mavrinac, Melanija Radas Ražov, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Trudnoća u bolesnica s cirozom i nakon transplantacije jetre

Tajana Filipec Kanižaj, Maja Mijić, Ana Jelić, Josip Valetić, Nikola Sobočan, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Upalne bolesti crijeva i trudnoća

Irena Krznarić Zrnić, Silvija Čuković-Čavka, Rejhana Sijamhodžić Sulić, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Željko Krznarić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Sindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća

Petra Baumgartner, Boris Brozović, Goran Hauser
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Endoskopska retrogradna kolangiografija i koledokolitijaza u trudnoći

Armin Mehmedović, Neven Ljubičić, Marko Nikolić, Alen Bišćanin, Ivan Budimir
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Tumori probavnoga sustava i trudnoća

Mladen Radić, Ivana Mikolašević, Božena Delija, Nadan Rustemović, Aleksandar Čubranić, Ivana Popović, Miroslav Šimunić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Prva europska konferencija mladih gastroenterologa

Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Ultrazvučne metode u obradi bolesnika s hepatitisom C

Ivica Grgurević, Laura Čmarec Buhin
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Utjecaj novih EASL-smjernica u liječenju kroničnoga hepatitisa C na kliničku praksu

Sandra Milić, Luka Vranić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Liječenje upalnih bolesti crijeva konvencionalnom terapijom

Brankica Mijandrušić Sinčić, Damir Bonacin
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

EAGEN – ESPEN poslijediplomski tečaj „Nutrition Challenges In Gastrointestinal Diseases“

Luka Vranić, Filip Blažić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

6. hrvatski gastroenterološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Irena Hrstić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Probiotici za indukciju remisije ulceroznog kolitisa

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini

Goran Hauser
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Sindrom iritabilnoga crijeva i probiotici

Indira Benjak Horvat, Goran Hauser
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Preporuke za primjenu biološke terapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva tijekom pandemije COVID-19

Željko Krznarić, Marko Brinar, Silvija Čuković Čavka, Nikša Turk, Dora Grgić, Mislav Jelaković, Marina Šabić, Viktor Domislović
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 1 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak PDF

II. kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice HLZ-a

Marko Banić
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup

Akutni pankreatitis

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Domagoj Mičetić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Prof. dr. sc. Goran Hauser: Suvremeni značaj crijevne mikrobiote

Lea Rukavina Kralj
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

Prof. dr. sc. Sanja Klobučar: Uloga crijevne mikrobiote u regulaciji apetita

Lea Rukavina Kralj
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

Sluznica crijeva: sučelje prema unutrašnjem i vanjskom okolišu

David Dohoczky, Mislav Barišić-Jaman, Ida Tješić-Drinković, Sanda Mustapić, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Kronična crijevna upala: imunosne stanice i signalni putevi

Marija Podolski, Lidija Požgaj, Ema Prenc, Vesna Eraković Haber
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Celijakija: novosti u etiopatogenezi, dijagnostici i terapiji

Boris Brozović, Andrea Kresović, Irena Krznarić Zrnić, Brankica Mijandrušić Sinčić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Cijeljenje transmuralne crijevne upale: dijagnostički i terapijski pristup

Alen Bišćanin, Vedran Tomašić, Zdravko Dorosulić, Dominik Kralj, Filip Babić, Doris Ogresta, Petra Ćaćić, Davor Hrabar
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Radiološke slikovne metode i crijevna upala

Renata Huzjan Korunić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Humani crijevni mikrobiom, velika količina podataka (big data) i upalna bolest crijeva

Marko Banić, Sanja Pleško, Vesna Eraković Haber
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak PDF

Crijevna sluznica i COVID-19

Sanda Mustapić, Ida Tješić-Drinković, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Whippleova bolest: crijevna upala i pomalo zaboravljeni klinički entitet

Biljana Knežević, Sanda Mustapić, Duško Kardum, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Uvodnik

Marko Banić, Vesna Eraković Haber, Srećko Gajović
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup PDF