Pretraživanje


Tjelovježba i prehrana dijabetičkih bolesnika

Saša Magaš
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

VII. hrvatski kongres o osteoporozi - U prilogu: Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze (temeljene na EBM*)

Lovorka Grgurević, Tatjana Bordukalo Nikšić, Vera Kufner, Martina Pauk, Jelena Brkljačić, Igor Erjavec
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Rizični čimbenici osteoporoze

Saša Magaš
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Hipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovima

Andreja Marić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Tumori hipofize – rana dijagnostika i liječenje

Živko Gnjidić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Jatrogena hipoglikemija u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 – podcijenjen problem

Maja Cigrovski Berković
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Je li dijabetes tipa 2 autoimuna bolest?

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Čimbenici rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti u oboljelih od šećerne bolesti

Slaven Kokić
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Uvodnik

Željko Metelko, Izet Aganović
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Vitamin C u borbi protiv gihta

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Epidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetu

Tamara Poljičanin, Željko Metelko
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2

Slaven Kokić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1

Ivana Pavlić Renar
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Oralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolesti

Vanja Zjačić-Rotkvić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Inzulinska terapija u liječenju šećerne bolesti

Ante Piljac, Željko Metelko
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Pretilost i šećerna bolest

Željka Crnčević Orlić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest

Lea Smirčić-Duvnjak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti

Jozo Boras, Antonela Ljubičić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijabetička nefropatija

Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Neurološke komplikacije u šećernoj bolesti

Ante Barada, Sandra Vučković Rebrina
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću

Željko Metelko, Tamara Poljičanin
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

Manja Prašek, Ana Jakir
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Izračun prehrane u terapiji šećerne bolesti

Manja Prašek, Ana Jakir
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Izračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolesti

Tina Dušek, Izet Aganović
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešću

Nikica Car, Jelena Miočić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dr. sc. Zlatko Giljević: Osteoporoza danas

Lea Rukavina
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

IX. hrvatski i II. regionalni kongres o osteoporozi

Igor Erjavec, Martin Pauk, Vera Kufner, Ivo Dumić-Čule
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

VI. poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija

Karin Zibar
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

70. dani dijabetologa Hrvatske

Višnja Kokić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Prijedlozi Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a za implementaciju saborske rezolucije o šećernoj bolesti

Velimir Altabas, Nikica Car, Marica Jandrić Balen, Slaven Kokić, Željko Metelko, Tamara Poljičanin, Lea Smirčić Duvnjak
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Utjecaj liječenja SGLT2-inhibitorima na kronične komplikacije šećerne bolesti

Marija Troskot Dijan, Dubravka Juršić Eržen
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

VIII.hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Andrej Belančić, Sanja Klobučar Majanović
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

81.dani dijabetologa – Organizacija skrbi osoba sa šećernom bolešću u Hrvatskoj

Dario Rahelić, Ana Majić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

82. dani dijabetologa – Holistički pristup u liječenju osoba sa šećernom bolešću

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

XXXVI. godišnji simpozij Studijske skupine za dijabetes i prehranu Europskog dijabetološkog društva

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

83. dani dijabetologa – Šećerna bolest tipa 1

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

IDF School of Diabetes i Simpozij „Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“

Jelena Andrić, Marin Deškin, Nives Gojo Tomić, Dario Rahelić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

84. dani dijabetologa – Moderna terapija i moderna tehnologija u liječenju šećerne bolesti

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup

Fluoksetin u liječenju prekomjerno teških ili pretilih odraslih osoba

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

85. dani dijabetologa – prevencija i liječenje kroničnih komplikacija šećerne bolesti

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Akromegalija – klinička obilježja, dijagnostika i liječenje

Hrvoje Popovac
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

86. dani dijabetologa - dijabetes i COVID-19

Marin Deškin, Tomas Matić, Dario Rahelić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

89. dani dijabetologa – šećerna bolest i trudnoća

Zrinka Šakić, Dominik Kristian Rudež, Dario Rahelić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Neplodnost u muškaraca – terapijske mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, Klinička bolnica Merkur

Kristijan Peroš, Dubravka Majić Milotić, Ante Piljac
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak