Pretraživanje


Ljubav i nada

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Otvoreni pristup

Zdravlje: pluriperspektivni bioetički pristup

Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup

Deveti Lošinjski dani bioetike

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup

Unuci

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Otvoreni pristup

Stvaralaštvo

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Otvoreni pristup

Najljepši osjećaj - i najvažnija zadaća

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup

Život je lijep!

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup

Pluriperspektivizam integrativne bioetike

Amir Muzur
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Što s bioetikom?

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup

VII. bioetički skup u Lošinju

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Otvoreni pristup

Sport nije više najljepša od manje važnih stvari, već vrlo važna stvar

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Otvoreni pristup

Bioetički kongres

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Otvoreni pristup

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi

Maja Vejić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Filozofija i pandemija

Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Potraga za cjepivom – utrka s vremenom

Maja Vejić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Je li demokracija opasna po zdravlje?

Maja Vejić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

Priziv savjesti – moralna dvojba

Maja Vejić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup