Pretraživanje


Metode i razvoj hiperbarične medicine u Hrvatskoj

Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Pomorska i podvodna medicina u Hrvatskoj i svijetu: povijesni osvrt

Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Fiziologija disanja i dostava kisika u tkiva u hiperbaričnim uvjetima

Hrvoje Stipančević
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a za primjenu hiperbarične oksigenoterapije u kliničkoj praksi

Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Marko Banić, Josip Turjak, Marin Marinović, Kristina Franjić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Hipebarična oksigenoterapija (HBOT) i kronična rana

Marin Marinović, Davor Primc, Suzana Pečenković, Dubravko Huljev, Dragan Vujović, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Primjena hiperbarične oksigenacije u neurologiji

Sven Županić, Silvio Bašić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uloga HBOT-a u prehabilitaciji i rehabilitaciji u sportu

Marija Perko, Mirna Žulec
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)

Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Marko Banić, Marin Marinović
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Potencijal hiperbarične oksigenoterapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva: imamo li dovoljno dokaza?

Marko Banić, Dean Andrić, Sanja Jurić Banai, Marija Urek, Žarko Babić, Sead Žiga
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Hiperbarična oksigenacija i COVID-19

Mladen Merćep
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uvodnik

Dejan Andrić, Marko Banić, Dubravko Huljev
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak