Pretraživanje


Metabolički sindrom i kardiovaskularne bolesti

Mijo Bergovec, Hrvoje Vražić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Kliničke smjernice za medicinski pomognutu oplodnju

Velimir Šimunić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak PDF

Povezanost trombofilija i habitualnih pobačaja

Vesna Sokol, Josip Đelmiš
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak PDF

Didrogesteron – učinak na receptivnost endometrija i trudnoću

Tomislav Čanić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Smjernice za analgeziju i anesteziju u trudnoći

Slobodan Mihaljević, Ljiljana Mihaljević
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Perinatalna asfiksija

Emilja Juretić, Damir Lončarević
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Prekursori karcinoma materničnoga vrata

Damir Babić, Marija Macan
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) i genitalni karcinom u žena

Ante Ćorušić, Lana Škrgatić, Magdalena Karadža, Pavao Planinić, Helena Lovrić Gršić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Onkofertilitet – novi trend u reprodukcijskoj medicini

Marina Šprem Goldštajn
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Kronična bubrežna bolest

Draško Pavlović, Josipa Josipović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Hipertenzija i metabolički sindrom

Ivana Vuković Lela, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Dinka Pavičić Baldani
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Obiteljska medicina u Hrvatskoj

Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Sanja Blažeković-Milaković, Đurđica Kašuba-Lazić, Zlata Ožvačić-Adžić, Marija Vrca Botica, Stanislava Stojanović-Špehar, Venija Cerovečki-Nekić, Dragan Soldo, Ksenija Kranjčević
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Uvodnik

Velimir Šimunić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Otvoreni pristup PDF

Biološki lijekovi u liječenju vulgarne psorijaze

Romana Čeović
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Uloga lijekova u laserskom liječenju u dermatologiji

Zrinka Bukvić Mokos, Lucija Vojvodić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Kronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacija

Draško Pavlović, Nikola Pavlović, Ana Bačeković
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Korneoterapija – nova dijagnostičko-terapijska metoda u korektivnoj dermatologiji

Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić Mokos, Sanja Gregurić, Sanja Babić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Suvremeni aspekti liječenja infektivnih dermatoza

Mihael Skerlev
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak PDF

Je li opravdan ponovni strah od hormonske kontracepcije?

Velimir Šimunić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Preuranjeni i zakašnjeli pubertet

Miroslav Dumić
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Uloga lokalnih inhibitora kalcineurina u dermatologiji

Slobodna Murat-Sušić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Dermatološka kirurgija i lijekovi

Daška Štulhofer Buzina
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Preosjetljivost na jodna kontrastna sredstva

Suzana Ljubojević, Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Pemfigus uzrokovan lijekovima

Branka Marinović
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Reakcije na lijekove inducirane aspirinom i nesteroidnim protuupalnim lijekovima

Zrinjka Paštar, Gordana Štajminger, Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Transmukozna primjena lijekova kroz sluznicu usne šupljine

Marinka Mravak-Stipetić, Julija Lipozenčić-Frljužec
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza

Ružica Jurakić Tončić, Jasna Lipozenčić, Jaka Radoš
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Desenzibilizacija na antibiotike, kemoterapeutike i biološke lijekove

Franjo Gruber, Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak PDF

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj

Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Dijabetes u sklopu metaboličkog sindroma

Ivana Pavlić Renar, Izet Aganović
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja

Josipa Ivanušić, Dunja Degmečić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije

Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije

Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Mehanizam djelovanja antidepresiva

Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan-Ćusa, Tomo Brataljenović
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Nuspojave antidepresiva

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Muck-Šeler, Nela Pivac
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije

Dražen Begić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije

Slađana Štrkalj Ivezić, Alma Mihaljević-Peleš, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje

Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata

Gordan Majić, Anđelina Bokić-Sabolić, Jarmila Škrinjarić, Ivan Begovac
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Funkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencija

Vesna Medved, Ratimir Petrović
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Proteomska analiza cerebrospinalne tekućine u Alzheimerovoj bolesti

Mirjana Babić, Goran Šimić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Bihevioralni i psihički simptomi demencije (BPSD)

Igor Filipčić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Blagi spoznajni poremećaj

Nataša Klepac
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi

Marina Boban
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Vaskularni kognitivni poremećaji

Vida Demarin, Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Bolesti ovisnosti i demencija

Danijel Buljan, Natalija Šitum, Ana Kovak-Mufić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Forenzično značenje demencije

Lana Mužinić
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti – farmakoekonomski aspekti i smjernice

Dinko Vitezić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Klasični Hodgkinov limfom: temeljni principi dijagnostike i liječenja

Slobodanka Ostojić Kolonić, Vibor Milunović
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma

Igor Aurer
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Hemodijaliza

Svjetlana Čala
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Peritonejska dijaliza

Karmela Altabas, Tonko Gulin
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Transplantacija bubrega

Mladen Knotek
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Hematološke komplikacije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Siniša Šefer, Dajana Katičić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Kardiovaskularne bolesti zbog kronične bubrežne bolesti

Lidija Orlić, Branka Martinović-Sladoje
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Bolest kostiju i zglobova u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Draško Pavlović, Nataša Črne
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju bolesnika u različitim stadijima kronične bubrežne bolesti

Ivana Kovačević Vojtušek, Josipa Josipović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Kronična limfocitna leukemija

Vlatko Pejša, Željko Prka
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Kronična mijeloična leukemija

Ana Planinc-Peraica, Inga Mandac Rogulj
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Maligni limfomi u djece

Josip Konja, Ljubica Rajić, Ranka Femenić, Ernest Bilić, Blanka Glavaš, Mirna Aničić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djece

Josip Konja, Mirna Aničić, Iskra Petković, Blanka Glavaš, Melita Nakić, Ružica Lasan, Drago Batinić, Ika Kardum
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Potporno liječenje bolesnika s hematološkim neoplazmama

Njetočka Gredelj Šimec, Ana Planinc-Peraica
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Trombofilija i trudnoća

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Novosti u proizvodnji krvnih pripravaka

Maja Strauss Patko
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancija

Dorotea Šarlija, Ružica Štimac
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Liječenje hiperglikemije u metaboličkom sindromu

Slaven Kokić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Metabolički sindrom i dislipidemija

Željko Reiner
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Primarna prevencija srčanožilnih bolesti – najveći izazov suvremene kardiologije

Davor Miličić, Jure Samardžić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti

Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Metabolički sindrom i debljina

Lea Smirčić-Duvnjak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Prehrana bolesnika s metaboličkim sindromom

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Eva Pavić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Metabolički sindrom i kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih u Republici Hrvatskoj

Vesna Jureša, Vera Musil, Marjeta Majer
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Javnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcija

Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Multiplo rezistentne bakterije kao uzročnici infekcija mokraćnog sustava

Arjana Tambić Andrašević, Saša Andrašević
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Suvremeno liječenje sindroma prostatitisa

Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Radiološka dijagnostika upalnih procesa u zdjelici

Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Erektilna disfunkcija: simptom ili bolest?

Josip Katušić, Goran Štimac, Melita Čehok
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Bolesti povezane s humanim papiloma virusom

Suzana Ljubojević, Mihael Skerlev
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Humani papilomavirusi i karcinom vrata maternice

Magdalena Grce, Mihaela Matovina
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Hepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u Hrvatskoj

Adriana Vince, Ivan Kurelac
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika pretkliničke ateroskleroze u osoba zaraženih HIV-om

Klaudija Višković, Josip Begovac
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Prevencija infekcija uz urinarni kateter

Vesna Mađarić, Vlatka Janeš-Poje, Snježana Vuljak, Nevenka Bujić, Gordana Kolarić
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Iskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije

Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba-Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva u pripremi i izvođenju

Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo, Zdravko Ebling, Rudika Gmajnić, Josip Lončar, Bruno Mazzi, Rikard Perinović
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje

Renata Turčinov
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Pokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i Hrvatske

Hrvoje Tiljak, Saša Đaković, Milica Katić, Zlata Ožvačić-Adžić
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Liječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj medicini

Hrvoje Tiljak, Mladenka Vrcić-Keglević, Goranka Petriček
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Informatički sustav u obiteljskoj medicini: iskustva liječnika obiteljske medicine

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Josipa Kern
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Utjecaj bioprognoze na posjećenost ordinacije liječnika obiteljske medicine

Spomenka Junačko, Josip Buljan
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Uzroci abdominalnih kolika u djece školske dobi u ambulanti opće medicine

Slobodanka Grgurić
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Polimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo?

Kristina Eržić, Rajka Šimunović
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini

Darija Tudorić-Gemo, Nataša Mrduljaš-Đujić
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Darivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“

Mirela Bušić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Transplantacija srca – indikacije, kontraindikacije i dugoročno liječenje transplantiranih bolesnika

Jure Samardžić, Daniel Lovrić, Davor Miličić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije srca

Davor Barić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije jetre

Branislav Kocman, Damir Jemendžić, Stipislav Jadrijević, Tajana Filipec-Kanižaj, Danko Mikulić, Mirko Poljak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

EuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B

Vesna Čolić-Cvrlje, Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Branka Šurina, Slavica Naumovski Mihalić, Branislav Kocman, Stipislav Jadrijević
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Transplantacija bubrega – očekivanja i još uvijek prisutne dvojbe

Josip Pasini
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega

Sanjin Rački, Lidija Orlić, Branka Sladoje-Martinović
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Simultano presađivanje bubrega i gušterače

Mladen Knotek, Mirjana Sabljar Matovinović, Dinko Škegro
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Važnost imunogenetike u transplantaciji organa

Renata Žunec, Zorana Grubić, Sanja Balen
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Lamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje

Dean Šarić, Zdravko Mandić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Minimalno invazivni zahvati u urologiji

Tomislav Kuliš, Nikola Knežević
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Andrologija u urologiji

Marija Maja Bernat
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Liječenje benigne hiperplazije prostate

Klaudio Grdović, Tomislav Dominis
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Infekcije urotrakta

Josip Španjol, Željko Fučkar
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Karcinom prostate – dijagnostika i liječenje

Ivan Krhen, Mario Šunjara, Marjan Marić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Transplantacija bubrega

Josip Pasini
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Inkontinencija u muškaraca

Ivan Gilja
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Inkontinencija mokraće u žena

Slavko Orešković
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Pristup liječenju urolitijaze

Josip Galić, Josip Perković
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Tumorski biljezi u urologiji

Boris Ružić, Igor Grubišić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Anesteziološki pristup i terapija boli kod urološkog bolesnika

Eleonora Goluža, Marija Topalović Grković, Vilka Bekavac Mišak, Iva Bačak Kocman, Dinko Tonković, Mladen Perić
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

„Aging male“ - posljedice starenja u muškaraca

Ivica Mokos
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Hitna stanja u urologiji

Vedran Cindro, Žana Saratlija Novaković
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Uvodnik

Željko Kaštelan
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Ana
Planinc - Peraica
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Davor Štimac, Miroslav Bekavac-Bešlin
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Otvoreni pristup PDF

Mogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca

Bojan Tepeš
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca

Mladen Radić, Renata Dobrila-Dintinjana
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Suvremene smjernice u kirurškom liječenju karcinoma želuca

Ana Car Peterko, Miroslav Bekavac-Bešlin
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?

Davor Štimac, Neven Franjić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Kirurški pristup karcinomu gušterače

Samir Delibegović
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup tumorima gušterače

Borut Štabuc, Sanela Banović
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Rana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

Sandra Milić, Davor Štimac
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

Mario Zovak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih puteva

Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora (NET) probavnoga trakta

Damir Vrbanec
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Evaluacija nutritivnog statusa u bolesnika s tumorima probavnoga trakta

Irena Hrstić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Nutritivna potpora u bolesnika s tumorima probavnoga sustava

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Indikacije za preoperativnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga sustava

Marko Zelić, Iva Durut
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Uvodnik

Višnja Škerk
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Otvoreni pristup

Uvodnik

Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup PDF

Posttraumatski stresni poremećaj

Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Neurobiološka osnova posttraumatskog stresnog poremećaja

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc, Miro Jakovljević
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a

Robert Varda, Vera Folnegović Šmalc, Darko Labura
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom

Dragica Kozarić-Kovačić
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

MR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja

Goran Pavliša, Marko Radoš, David Ozretić, Ranka Štern Padovan
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Farmakoterapija posttraumatskog stresnog poremećaja

Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Prijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-a

Mate Mihanović, Slađana Zlatarević, Branka Restek-Petrović, Vladimir Grošić, Slobodanka Kezić, Sven Molnar
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

PTSP kod djece i adolescenata

Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobi

Marija Kušan Jukić, Vera Folnegović Šmalc
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindrom

Dunja Degmečić, Pavo Filaković
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Forenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Dražen Kovačević
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Percepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih branitelja

Zoran Komar, Mladen Lončar, Herman Vukušić, Ivana Dijanić Plašć, Petra Folnegović-Grošić, Ivana Groznica, Neven Henigsberg
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Uvodnik

Bojan Jelaković
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Otvoreni pristup PDF

Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije

Jasna Mesarić, Antoinette Kaić-Rak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Klinički put za moždani udar

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Sigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju

Knotek, Mladen
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Uvodnik

Jasna Mesarić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Otvoreni pristup PDF

Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju

Višnja Majerić Kogler
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse

Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Stipe Orešković, Karl Karol, Vildana Doder
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi

Ana Stavljenić-Rukavina, Karolina Kalanj
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Indikatori mentalnog zdravlja – indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnika

Vlado Jukić, Petra Brečić, Draženka Ostojić, Željko Majdančić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Sigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Ema Gruber
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Edukacija – važan element bolesnikove sigurnosti

Davor Štimac, Jasna Mesarić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Procjena kulture bolesnikove sigurnosti

Ivan Šklebar, Duška Šklebar
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika

Brankica Rimac, Josipa Bišćan
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Inicijativa „Lijepa bolnica“: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi

Hana Fazlić, Jadranka Mustajbegović
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvatskoj

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj, Živka Dika, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Primarna prevencija arterijske hipertenzije - važnost smanjenja prekomjernog unosa kuhinjske soli

Željko Reiner, Antoinette Kaić-Rak, Ivan Pećin, Vedran Premužić, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Primarni aldosteronizam - novi pogled

Duško Kuzmanić, Mario Laganović, Jelena Kos
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Arterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi

Draško Pavlović, Krešimir Čala, Nikola Pavlović
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Kardiorenalni sindrom – definicija, klasifikacija i klinički značaj

Sanjin Rački, Ivan Bubić
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Utjecaj fetalnog razvoja na visinu arterijskog tlaka u odrasloj dobi

Mario Laganović, Ivana Vuković Lela
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Hipertenzija u djece i adolescenata

Jasna Đelmiš
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Beta-blokatori – prednosti novih nad starim

Darko Počanić
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Davorka Vrdoljak, Dragica Ivezić Lalić, Jasna Vučak, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Ciroza jetre

Rajko Ostojić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Portalna hipertenzija

Roland Pulanić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Ascites

Josip Čiček, Tomislav Trumbetaš, Marinko Lukić, Goran Povh, Ivana Petrović Juren
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Spontani bakterijski peritonitis

Neven Ljubičić, Alen Bišćanin, Nataša Črne, Marko Boban
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatalna encefalopatija

Nadan Rustemović
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatorenalni sindrom

Milan Kujundžić, Tomislav Bokun
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatopulmonalni sindrom

Davor Štimac, Željka Bagić, Sandra Milić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hipersplenizam i koagulopatija

Aleksandar Včev, Sanja Balen, Refmir Tadžić, Antonio Kokot
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Klinička prehrana kod ciroze jetre

Željko Krznarić, Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatocelularni karcinom

Davor Radić, Dražen Perkov, Juraj Prejac, Irena Hrstić, Ranka Štern Padovan, Damir Vrbanec
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Povijest psihosomatske medicine i suvremene klasifikacije

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Suvremene koncepcije o etiologiji psihosomatskih bolesti

Marijana Braš, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti

Vedran Bilić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihodermatologija

Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Debljina - patofiziologija, etiologija i liječenje

Maja Baretić, Mirko Koršić, Jozo Jelčić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoonkologija

Rudolf Gregurek, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Kronična bol – psihološki aspekti i psihofarmakoterapija

Marijana Braš, Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihosomatski aspekti u nefrologiji

Nikolina Bašić-Jukić, Vesna Furić-Čunko, Katherina Sreter, Vanja Bašić-Kes, Petar Kes
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihološki i psihijatrijski aspekti bolesnika na dijalizi

Iva Nemčić Moro
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Uloga liaison psihijatra u liječenju neuroloških bolesnika

Marijana Braš, Rudolf Gregurek, Zorana Kušević
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Neki psihodinamski aspekti psihosomatskih stanja kod djece i adolescenata

Zorana Kušević, Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoterapijski pristup u psihosomatskoj medicini

Rudolf Gregurek
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatriji

Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Balintove grupe

Vedran Bilić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

Marijana Braš
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Uvodnik

Rajko Ostojić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup PDF

Biološka osnova bipolarnog afektivnog poremećaja

Lilijana Oruč, Amra Memić, Helena Škobić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Uvodnik

Željko Župan, Mirela Bušić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup PDF

Rano otkrivanje i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima u obiteljskoj medicini putem panela – inovacija razvijena u Hrvatskoj

Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Mijo Bergovec, Izet Aganović
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Mladenka Vrcić-Keglević
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Otvoreni pristup PDF

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang, Biserka Bergman Marković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Otvoreni pristup PDF

Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u žena s prijevremenom ovarijskom insuficijencijom

Jelena Marušić
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Unapređenje procesa skrbi u zdravstvenom sustavu - primjer edukacijsko-intervencijskog projekta

Aleksandar Džakula, Selma Šogorić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Fibromuskularna displazija

Živka Dika, Ivana Abramović, Sandra Karanović, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Dušanka Martinović Kaliterna
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Mario Ivanuša
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Anko Andabak, Zoran Bahtijarević
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Marko Banić, Ivica Grgurević
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Otvoreni pristup PDF

Hipertenzivna kriza

Tajana Željković Vrkić, Ingrid Prkačin, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Epidemiologija multiple skleroze

Ivana Zadro
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Bronhoskopija u bolesnika s plućnim karcinomom

Ladislav Pavlović, Nabil Chalfe
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Suvremeni kirurški pristup liječenju oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica

Janevski Zoran, Zoran Slobodnjak, Dinko Stančić-Rokotov
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Ciljana terapija karcinoma pluća

Sonja Badovinac, Marta Koršić, Branka Čučević, Mihovil Roglić, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Liječenje astme

Ana Hećimović, Tatjana Peroš-Golubičić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Teška astma u djece

Neda Aberle
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Rano prepoznavanje i dijagnoza kronične opstruktivne plućne bolesti

Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti

Marta Koršić, Sonja Badovinac, Mihovil Roglić, Branka Čučević
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Dugotrajna terapija kisikom

Blaženka Barišić, Marko Jakopović
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Opstruktivna apneja u spavanju

Hrvoje Puretić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Izvanbolničke pneumonije

Jelena Ostojić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Tuberkuloza u doba biološke terapije

Denis Baričević, Sanja Popović-Grle, Neven Rakušić, Zagorka Boras
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Plućna arterijska hipertenzija – patofiziologija, dijagnostika i lijecenje

Ervin Žuljević, Marko Jakopović
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Transplantacija pluća

Gzim Redžepi, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Psihološka potpora bolesnicima s plućnim bolestima

Latinka Basara Toromanović, Tajana Jalušić Glunčić
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Klinička slika multiple skleroze

Marija Bošnjak Pašić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Dijagnostika multiple skleroze

Tereza Gabelić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Preporuke za dijagnosticiranje i liječenje multiple skleroze

Vanja Bašić Kes, Iris Zavoreo, Vesna Šerić, Vesna Vargek Solter, Marijan Cesarik, Sanja Hajnšek, Marija Bošnjak Pašić, Tereza Gabelić, Silvio Bašić, Silva Soldo Butković, Ivo Lušić, Lidija Dežmalj Grbelja, Ante Vladić, Ivan Bielen, Igor Antončić, Vida Demarin
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epilepsija – najnovije mogućnosti medikamentne terapije

Sanja Hajnšek, Željka Petelin Gadže
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Preoperativna obrada i neurokirurško liječenje farmakorezistentnih epilepsija

Silvio Bašić, Davor Sporiš, Ivana Marković, Ivana Šušak, Zrinka Čolak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epilepsija u žena

Snježana Miškov, Jelena Bošnjak, Romana Gjergja Juraški, Radmila Buljan, Marija Ivica
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti

Ivo Lušić
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Vaskularna demencija

Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Kognitivna neurorehabilitacija

Iris Zavoreo, Vanja Bašić-Kes
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj

Mario Ivanuša, Verica Kralj
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Čimbenici rizika za kronično zatajivanje srca

Kristina Selthofer-Relatić
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Klinička slika zatajivanja srca

Luka Zaputović, Teodora Zaninović Jurjević, Alen Ružić
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Racionalna dijagnostika zatajivanja srca

Danijel Planinc
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Neinvazivne metode oslikavanja srca i njihova uloga u kroničnome zatajivanju srca

Viktor Peršić, Marko Boban
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Liječenje kroničnoga zatajivanja srca s posebnim osvrtom na nove lijekove

Aleksandar Knežević
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Registri za zatajivanje srca

Duška Glavaš
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Novosti u liječenju opeklina u djece

Zoran Barčot, Božidar Župančić, Albin Stritar, Rok Kralj, Maša Hrelec Patrlj, Lidija Barčot
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Psihološki aspekti liječenja djece i adolescenata s teškim opeklinama

Aleksandra Klobučar, Nenad Jakušić, Aran Tomac, Zoran Barčot, Maša Hrelec Patrlj
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Amputacijske i devaskularizacijske ozljede udova u djece

Krešimir Bulić, Anko Antabak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Ozljede šake u dječjoj dobi

Robert Karlo, Anko Antabak, Vanja Žufić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi distalnoga radijusa u djece

Anko Antabak, Selena Ćurković, Dino Papeš, Miram Pasini, Tomislav Luetić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi lakta u dječjoj dobi

Nado Bukvić, Ana Bosak-Veršić, Zlatko Tomašić, Harry Nikolić, Danijel
Frane Bukvić Laginja
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi ključne kosti u djece

Anko Antabak, Ivan Romić, Dino Papeš, Miram Pasini, Tomislav Luetić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi potkoljenice u dječjoj dobi

Dalibor Divković, Krešimir Ivković, Izabela Kiš, Branka Balaban
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Porođajne ozljede

Andro Gliha, Andrija Car, Maša Hrelec Patrlj, Božidar Župančić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Fizičko zlostavljanje djeteta

Nenad Jakušić, Aleksandra Klobučar, Maša Hrelec Patrlj, Maša Bulajić
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Epidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava: tko, kada i kako?

Marko Banić, Lidija Prka, Ranko Stevanović
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Racionalna farmakoterapija bolesti probavnog sustava antisekretornim lijekovima

Neven Ljubičić, Neven Baršić, Marko Nikolić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Čimbenici rizika za kronične bolesti jetre: primarna i sekundarna prevencija

Tomislav Bokun, Duško Kardum, Tajana Filipec-Kanižaj, Ivica Grgurević
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Prevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava

Tomislav Bokun, Mario Tadić, Tihomir Bradić, Milan Kujundžić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Nutritivni aspekti poremećaja homeostaze crijevne mikrobiote

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Čimbenici rizika, prevencija i racionalna farmakoterapija crijevne upale

Marija Crnčević Urek, Marko Banić, Milan Kujundžić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista gastroenterologa u unapređenju kvalitete i raspoloživosti endoskopskih pretraga

Nadan Rustemović, Agata Ladić, Rosana Troskot-Perić, Branko Bilić, Pave Markoš, Katja Grubelić-Ravić, Mirjana Kalauz, Ivica Škrlec, Hrvoje Iveković, Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint, Jadranka Brljak, Rajko Ostojić
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Diferencijalna dijagnostika angioedema

Asja Stipić Marković
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju uričnog artritisa

Jasminka Milas-Ahić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Primjena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju upalnih reumatskih bolesti

Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Suvremeni pristup liječenju reumatoidnog artritisa

Srđan Novak, Tatjana Zekić
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisa

Jadranka Morović-Vergles, Melanie Ivana Čulo
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

ANCA-vaskulitisi – novosti u dijagnostici i liječenju

Dušanka Martinović Kaliterna, Daniela Marasović Krstulović
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju osteoartritisa

Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa

Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Uvodnik

Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Draško Pavlović
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Željko Metelko, Izet Aganović
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Svjetlana Čala, Draško Pavlović
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Genska osnova kronične bubrežne bolesti

Ana-Maria Šimundić
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Svjetlana Čala
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Draško Pavlović, Gorana Mirošević, Nikola Pavlović
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Bubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika

Bojan Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest

Arsen Stanić, Ranko Stevanović, Ivan Pristaš, Aleksandar Jovanović, Nataša Jurlina, Višnja Bešić Barun, Teodora Not, Nevenka Krčmar
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest

Svjetlana Čala
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Zbroj čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest: faktori inicijacije i progresije

Duško Kuzmanić, Ljiljana Fodor, Mario Laganović
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Uvodnik

Jasna Lipozenčić, Sanja Gregurić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Željko Reiner
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Zdravko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup PDF

Suvremeni korektivni zahvati u dermatologiji

Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić-Mokos
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Kronološko starenje kože i photoaging

Aleksandra Basta-Juzbašić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Farmakološki aspekti primjene korektivnih pripravaka u zahvatima na koži

Petra Turčić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Komplikacije korektivnih zahvata

Ružica Jurakić Tončić, Jasna Lipozenčić, Dinko Tončić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Primjena plazme bogate trombocitima u dermatovenerologiji

Zrinjka Paštar, Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Mjesto dermatokirurgije u korektivnoj medicini

Mirna Šitum, Tomislav Duvančić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Primjena intense puls svjetla, indikacije i učinci

Sanja Gregurić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Liposomi u korektivnoj dermatologiji

Željka Vanić
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Miroslava Katičić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

Sanja Kapitanović
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

Neven Ljubičić, Vedran Tomašić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

Marko Zelić, Koraljka Juretić-Franković, Miljenko Uravić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Nove spoznaje o moždanom udaru

Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara

Dragutin Kadojić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om

Ivo Lušić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udara

Goran Pavliša, Ranka Štern-Padovan
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Telemedicina u trijaži bolesnika s moždanim udarom

Tomislav Breitenfeld
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara

Vida Demarin, Vlasta Vuković, Zlatko Trkanjec
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti

Željko Reiner
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije

Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja Bašić-Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom

Vesna Vargek Solter
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Pušenje i moždani udar

Nevenka Čop-Blažić, Iris Zavoreo
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Neurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Oblici i način liječenja mukopolisaharidoza (MPS)

Ingeborg Barišić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Autosomno dominantna hiperkolesterolemija

Željko Reiner
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Fabryeva bolest u odrasloj dobi

Marijan Merkler, Željko Reiner
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Važnost ranog prepoznavanja i liječenja infantilnog tipa Pompeove bolesti

Radenka Kuzmanić-Šamija, Danijela Petković-Ramadža, Biserka Rešić, Maja Tomasović, Ksenija Fumić, Ivo Barić,
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Iskustva u otkrivanju i uspješnom liječenju Gaucherove bolesti u Hrvatskoj

Mirando Mrsić, Ksenija Fumić, Ranka Štern Padovan, Kristina Potočki, Nadira Duraković, Maja Prutki, Boris Labar,
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Suho oko i računalo

Igor Petriček, Goranka Petriček
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Laserska refrakcijska kirurgija – LASIK

Dean Šarić, Kata Čulina, Zdravko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Novost u kontaktologiji – silikonske mekane leće. Koliko su sigurnije za pacijenta?

Ksenija Ćuruvija Opačić, Dean Šarić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Suvremeni pristup liječenju retinopatije nedonoščadi

Zoran Vatavuk, Goran Benčić, Biljana Andrijević Derk, Zdravko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Melanom oka – dijagnostika i liječenje

Renata Iveković, Eugenia Tedeschi-Reiner, Katia Novak Lauš, Zdravko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Moderni pristup operaciji katarakte

Zdravko Mandić, Renata Iveković, Jelena Škunca Herman, Blanka Doko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Keratoplastika danas

Dean Šarić, Miljenka Martinović, Zdravko Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Primjena drenažnih implantata u kirurškom liječenju kompliciranih glaukoma

Katia Novak-Lauš, Zdravko Mandić, Mia Zorić-Geber, Jadranka Koršić, Renata Iveković, Blanka Doko-Mandić
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Stereopsija kao pokazatelj vidne funkcije i rezultata liječenja poremećaja vidne percepcije

Ljubica Dorn, Jelena Petrinović-Dorešić, Vjekoslav Dorn
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Verisyse intraokularna leća u korekciji afakije

Zdravko Mandić, Ivanka Petric Vicković, Jelena Škunca Herman
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Epidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetu

Tamara Poljičanin, Željko Metelko
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2

Slaven Kokić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1

Ivana Pavlić Renar
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Oralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolesti

Vanja Zjačić-Rotkvić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Inzulinska terapija u liječenju šećerne bolesti

Ante Piljac, Željko Metelko
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Pretilost i šećerna bolest

Željka Crnčević Orlić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest

Lea Smirčić-Duvnjak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti

Jozo Boras, Antonela Ljubičić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijabetička nefropatija

Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Neurološke komplikacije u šećernoj bolesti

Ante Barada, Sandra Vučković Rebrina
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću

Željko Metelko, Tamara Poljičanin
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

Manja Prašek, Ana Jakir
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Izračun prehrane u terapiji šećerne bolesti

Manja Prašek, Ana Jakir
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Izračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolesti

Tina Dušek, Izet Aganović
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešću

Nikica Car, Jelena Miočić
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Suplement Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Tumori jednjaka

Aleksandar Včev, Ivana Begić, Dario Nakić, Melanija Ražov-Radas, Ivo Klarin, Jogen Patrk, Eugenija Basioli-Kasap
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori želuca

Miroslava Katičić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori gušterače

Mladen Radić, Renata Dobrila Dintinjana, Davor Štimac
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori tankog i debelog crijeva

Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori žučnih vodova, Vaterove papile i žučnog mjehura

Neven Ljubičić, Marko Boban, Davor Hrabar
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori jetre

Rajko Ostojić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Gastroenteropankreatični neuroendokrini tumori

Davor Štimac, Dragana Grohovac
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST)

Nadan Rustemović
MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Kontrola arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti

Ivana Kraljević, Ivana Pavlić-Renar
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Liječenje dislipidemije u bolesnika s arterijskom hipertenzijom

Ivan Pećin
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Opstruktivna apneja u spavanju i arterijska hipertenzija

Gordana Pavliša, Hrvoje Puretić, Feđa Džubur, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak PDF

Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika s moždanim udarom i drugim oblicima cerebrovaskularnih bolesti

Branko Malojčić, Marina Boban, Ana Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Osobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srca

Vedran Pašara, Maja Čikeš, Davor Miličić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak PDF

Liječenje hipertenzije u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Josipa Josipović, Draško Pavlović, Lidija Orlić, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Ivana Vuković Brinar
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Periferna arterijska bolest (PAB) – intervencijsko liječenje

Dražen Perkov
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Slađana Štrkalj-Ivezić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Otvoreni pristup PDF

Periferna arterijska bolest: antihipertenzivna, antitrombocitna i antikoagulantna terapija

Mislav Vrsalović, Nikola Kos, Kristina Selthofer-Relatić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija i fibrilacija atrija

Martina Lovrić Benčić, Darko Počanić, Mario Laganović
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Marijana Braš, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Silva Zupančić Šalek, Davor Miličić
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Osobitosti otpornosti na antitrombocitne lijekove u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

Jure Samardžić, Hrvoje Jurin, Ivo Planinc, Marijan Pašalić, Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Davor Miličić
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Novi oralni antikoagulansi u intervencijskoj kardiologiji

Boško Skorić, Kristina Narančić Skorić, Davor Miličić
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Fibrilacija atrija i novi antikoagulansi

Šime Manola, Vjekoslav Radeljić, Nikola Pavlović, Karlo Golubić, Ivan Zeljković
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Antikoagulansi u ablacijskom liječenju srčanih aritmija

Ante Anić, Zoran Bakotić, Marin Bištirlić
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Antitrombocitno i antikoagulacijsko liječenje kardiokirurških bolesnika

Mate Petričević, Davor Miličić, Bojan Biočina
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Zbrinjavanje antikoaguliranih bolesnika u hitnim stanjima

Ivan Gornik
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Prevencija i liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije

Mislav Vrsalović
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Venska tromboembolija u djece – klinička slika i liječenje

Ernest Bilić
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi

Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Štefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini

Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Štirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana Braš
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Liječenje boli u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti

Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković, Ana Planinc-Peraica, Ranko Stevanović
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika

Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb u pedijatriji

Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima

Nataša Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Umjetnost u palijativnoj skrbi

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim

Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Uvodnik

Adriana Vince, Davor Štimac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup PDF

Anemija kronične bolesti

Inga Mandac Rogulj
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C

Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Štimac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C

Adriana Vince, Ivan Kurelac
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C

Irena Hrstić, Davor Radić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Sandra Milić, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C

Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre

Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?

Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima

Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C

Davorka Dušek, Neven Papić
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Bori Lukšić, Pero Rizvan
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika periferne arterijske bolesti u bolesnika zaraženih HIV-om

Klaudija Višković, Jasjit S. Suri, Josip Begovac
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

Željko Kaštelan, Slavko Orešković
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Edukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nada Čikeš, Gordana Pavleković, Sven Seiwerth, Mirjana Kujundžić-Tiljak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina

Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Istraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektive

Vibor Milunović, Ivana Bičanić, Ozren Polašek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Dobroćudna hiperplazija prostate i simptomi donjega urinarnog trakta (LUTS)

Tvrtko Hudolin, Ahmad El-Saleh, Željko Kaštelan
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Inkontinencija mokraće u muškaraca

Mirko Bakula, Sandra Nađ Škegro, Željko Kaštelan
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Hormonsko nadomjesno liječenje i poremećaji mokrenja

Marina Šprem Goldštajn
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Erbijev YAG laser za liječenje stresne urinarne inkontinencije

Zdenko Vižintin, Ivan Fistonić
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Liječenje inkontinencije u obiteljskoj medicini

Vjekoslava Amerl Šakić, Ines Balint, Ljiljana Lulić-Karapetrić, Ivica Belina
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Zdravstvena informacijska tehnologija i arterijska hipertenzija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Valerija Bralić Lang, Ksenija Kranjčević, Biserka Bergman Marković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Kako povećati adherenciju liječenja hipertoničara – uloga ljekarnika

Olgica Velkovski Škopić, Marijana Brozović, Mateja Mršić, Nikola Lugović, Zvjezdana Dobrinčić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Veljko Đorđević, Marijana Braš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup

Usporedba transdermalne i oralne primjene hormonskoga nadomjesnog liječenja žena u postmenopauzi

Marina Šprem Goldštajn, Zrinka Polančec
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak PDF

Jesu li se promijenili stavovi o primjeni HNL-a u žena koje su preboljele rak dojke

Višnja Matković
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Uvodnik

Marina Šprem Goldštajn, Dinka Pavičić Baldani
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

Depresija i menopauza

Darko Marčinko
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Hormonska kontracepcija u perimenopauzi

Neda Smiljan Severinski
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Novosti u liječenju osteoporoze u postmenopauzi

Krunoslav Kuna, Ana Marija Stojić
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Uloga i promjene mikrobiote u postmenopauzi

Donatella Verbanac, Mihaela Perić, Mario Matijašić, Marina Panek, Tomislav Meštrović, Dunja Leskovar, Ivana Kraljević, Dunja Rogić, Ana Kunović, Darija
Vranešić, Željko Krznarić, Hana Čipčić Paljetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, probir (screening) i klasifikacija karcinoma pluća

Fran Seiwerth, Sonja Badovinac, Marta Koršić, Mihovil Roglić
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Debljina i hipertenzija

Maja Baretić, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Kemoterapija u liječenju lokalno uznapredovaloga i metastatskoga karcinoma pluća nemalih stanica

Badovinac Sonja, Čučević Branka, Koršić Marta, Popović Filip, Samaržija Miroslav, Jakopović Marko
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Liječenje bolesnika s EGFR-pozitivnim karcinomom pluća

Olivera Maletić, Ana Bačelić Gabelica, Dražena Srdić, Sanja Pleština
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Imunoterapija u liječenju karcinoma pluća

Lela Bitar, Kristina Krpina, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Praćenje bolesnika s karcinomom pluća

Marta Koršić, Davorka Muršić, Sonja Badovinac, Branka Čučević, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak PDF

Važnost i obilježja psihološke podrške onkološkim bolesnicima

Latinka Basara, Lovorka Brajković
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Praktične smjernice za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije

Bojan Jelaković, Maja Baretić, Maja Čikeš, Živka Dika, Margareta Fištrek Prlić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ivana Kraljević, Mario Laganović, Robert Likić, Martina Lovrić Benčić, Pavlović, Darko Počanić, Hrvoje Tiljak, Majda Vrkić Kirhmajer, Tajana Željković Vrkić, Željko Reiner, Davor Miličić
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Uvodnik

Zrinka Bukvić Mokos, Ines Brajac, Neira Puizina-Ivić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup PDF

Patogeneza i komorbiditeti bolesti hidradenitis suppurativa

Zrinka Bukvić Mokos
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Suvremeni pristup liječenju bolesti hidradenitis suppurativa

Neira Puizina-Ivić
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak PDF

Kvaliteta života osoba koje boluju od gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)

Željana Bolanča, Nika Franceschi, Ivana Lovrić, Ina Novak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Kirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)

Krešimir Martić, Rado Žic, Srećko Budi
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Prikaz slučaja bolesnika s bolešću hidradenitis suppurativa

Ines Sjerobabski Masnec
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Smjernice za dijagnostiku i liječenje gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)

Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita Vukšić Polić, Rado Žic, Krešimir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak PDF

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT) u svakodnevnoj praksi

Ana Jelaković, Jelena Kos, Dubravka Mihaljević, Vedran Premužić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Rizik, prevencija i liječenje predhipertenzije

Borna Miličić, Livija Šimičević, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Predhipertenzija u djece i adolescenata

Vesna Herceg-Čavrak, Bernardica Valent Morić
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

Davor Štimac
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup PDF

Infekcija virusom hepatitisa C danas je izlječiva bolest

Irena Hrstić, Goran Poropat, Sandra Milić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Projekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji

Mikolašević I., Hrstić I., Milić S., Ivančić A., Butković M., Mozetić V., Kandžija V., Bressan L., Gović-Golčić L., Kožljan M., Komparić N. , Mijić A., Stevanović T., Delija B., Čiča B., Dumančić I., Benček F., Zović I., Stošić M., Vuksan I., Medur K., Knez L., Georgev P., Iljadica D., Šimić T., Demaria M., Palčevski D., Štimac D.
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa – mogućnosti na županijskoj razini

Leonardo Bressan, Lidija Gović-Golčić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak PDF

Upalne bolesti crijeva – suradnja gastroenterologa s liječnicima obiteljske medicine i udrugama pacijenata

Brankica Mijandrušić Sinčić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Karcinom debeloga crijeva – mogućnosti unaprjeđenja programa probira suradnjom s obiteljskim liječnicima

Leonardo Bressan
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Palijativna skrb u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji o pacijentima s malignim bolestima probavnoga trakta

Karmen Lončarek, Diego Brumini
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak PDF

Uloga mobilnoga palijativnog tima u skrbi o pacijentu s karcinomom probavnoga trakta

Milana Topić Petričić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Uvodnik

Sandra Milić, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup PDF

Laboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoće

Merica Aralica, Lidija Bilić-Zulle
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Bolesti jetre povezane s trudnoćom

Ivana Mikolašević, Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Tajana Filipec Kanižaj, Tomislav Bokun, Margareta Ugljarević, Tajana Stevanović, Sandra Milić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Preegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća

Irena Hrstić, Anna Mrzljak, Ana Mijić, Alemka Brnčić-Fischer, Marinko Marušić, Lidija Orlić, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoća

Marina Premužić, Snježana Škrablin Kučić, Martina Demaria, Vojko Mavrinac, Melanija Radas Ražov, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Trudnoća u bolesnica s cirozom i nakon transplantacije jetre

Tajana Filipec Kanižaj, Maja Mijić, Ana Jelić, Josip Valetić, Nikola Sobočan, Ivana Mikolašević
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Upalne bolesti crijeva i trudnoća

Irena Krznarić Zrnić, Silvija Čuković-Čavka, Rejhana Sijamhodžić Sulić, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Željko Krznarić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Sindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća

Petra Baumgartner, Boris Brozović, Goran Hauser
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Endoskopska retrogradna kolangiografija i koledokolitijaza u trudnoći

Armin Mehmedović, Neven Ljubičić, Marko Nikolić, Alen Bišćanin, Ivan Budimir
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Tumori probavnoga sustava i trudnoća

Mladen Radić, Ivana Mikolašević, Božena Delija, Nadan Rustemović, Aleksandar Čubranić, Ivana Popović, Miroslav Šimunić
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Nova klasifikacija migrene

Davor Jančuljak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Hipertenzija na prvome mjestu – lov na tihog ubojicu (Program prevencije arterijske hipertenzije i poboljšanja liječenja hipertoničara)

Bojan Jelaković, Milan Kujundžić, Krunoslav Capak, Željko Krznarić, Davor Miličić, Željko Reiner, Ranko Stevanović
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2) - Projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP- 06-2016)

Bojan Jelaković, Vesna Bajer, Maja Banadinović, Lovorka Bilajac, Krunoslav Capak, Edina Ćatić Ćuti, Aleksandar Džakula, Lana Gellineo, Ante Ivančić, Ana Jelaković, Tamara Knežević, Branimir Krtalić, Goran Lazić, Ninoslav Leko, Mihaela Marinović Glavić, Borna Miličić, Davorka Rakić, Marijana Sarić, Ana Stupin, Marko Stupin, Vanja Vasiljev-Marchesi, Ranko Stevanović
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Utjecaj nekih vitamina i minerala na arterijsku hipertenziju

Martina Matovinović, Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija, tjelesno vježbanje i sport

Marjeta Mišigoj-Duraković, Zdravko Babić, Zijad Duraković
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest – partneri u seksualnome životu

Nina Bašić Marković, Roberta Marković
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Stres i psihosomatske bolesti u obiteljskoj medicini

Aleksandar Ljubotina
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

Darija Mahović Lakušić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup PDF

Medikamentna terapija migrene: abortivna i profilaktička

Damir Petravić
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova

Darija Mahović Lakušić, Dora Katalenac
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

Bojan Jelaković
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Biserka Bergman Marković, Rudika Gmajnić, Milica Katić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup PDF

Izvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj medicini

Rudika Gmajnić, Sanda Pribić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda u obiteljskoj medicini

Biserka Bergman Marković, Ines Diminić Lisica, Nikola Bulj
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Prijezastojna stanja

Slavica Kvolik, Sonja Škiljić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak PDF

Nove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije – primjena u obiteljskoj medicini

Ines Diminić Lisica, Biserka Bergman Marković
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za šećernu bolest – izazovi primjene u svakodnevnomu radu liječnika obiteljske medicine

Valerija Bralić Lang, Ivančica Peček, Tina Milavić, Katerina Kovachevikj
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za antibiotičko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj medicini

Nataša Mrduljaš-Đujić, Arjana Tambić-Andrašević, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Marion Tomičić, Gazmend Bojaj, Gylxhan Hasani
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za prijeoperacijsku obradu najčešćih stanja u obiteljskoj medicini

Jasna Vučak, Julija Šerić, Karmela Bonassin, Jadranka Karuza, Dragan Soldo
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za opstruktivne plućne bolesti

Ksenija Kranjčević, Jelena Ostojić, Tamara Kovačić, Jasmina Milašinčić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Kratki pregled smjernica za liječenje bola u obiteljskoj medicini

Milica Katić, Mira Fingler, Rajka Šimunović
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za dijagnostiku i liječenje depresivnih poremećaja

Leonardo Bukmir, Martina Fišić, Branislava Popović, Aleksandar Ljubotina, Tina Zavidić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Dijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnike

Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir, Branislava Popović, Maja Ljubotina, Tina Zavidić, Arifa Mahmić
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Uvodnik

Dražen Pulanić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup PDF

Autoimunosne hemolitičke anemije

Zdravko Mitrović, Željko Jonjić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Hemoglobinopatije

Vlatka Periša
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Utjecaj anemije na kvalitetu života

Duška Petranović, Andrej Belančić
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Aplastična anemija – dijagnostika i liječenje te složene bolesti

Dražen Pulanić, Lana Desnica
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Megaloblastična anemija

Toni Valković
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Uvodnik

Josip Grgurić, Jasna Lipozenčić
MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup PDF

Klinički instrumenti u dijagnostici bipolarnog afektivnog poremećaja

Maja Bajs, Špiro Janović, Slađana Štrkalj Ivezić, Petra Kalember
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Liječenje akutne faze bipolarnog afektivnog poremećaja

Ljubomir Hotujac, Martina Rojnić Kuzman
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Antidepresivi u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja

Bjanka Vuksan-Ćusa
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Stabilizatori raspoloženja u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja

Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Špiro Janović
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Suicidalnost u bipolarnom afektivnom poremećaju

Darko Marčinko
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Psihofarmakološke kliničke smjernice (algoritam) za liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja

Ninoslav Mimica, Slađana Štrkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju u liječenju oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja

Slađana Štrkalj- Ivezić, Ivan Urlić, Mate Mihanović, Branka Restek-Petrović
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Procjena radne sposobnosti osoba s dijagnozom psihotičnog poremećaja

Vlado Jukić, Slađana Štrkalj Ivezić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu

Ranko Stevanović, Ivan Pristaš
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija liječnika i bolesnika

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Davor Miličić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija u pedijatriji

Marina Grubić, Ana Bogdanić, Hrvoje Kniewald, Boris Filipović-Grčić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Oblici komunikacije s osvrtom na djecu s cerebralnom paralizom

Irena Slaviček, Veronika Sabo
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s osobama treće životne dobi

Lovorka Brajković, Ana-Strahinja Ratković, Goran Ivkić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s osobom oboljelom od demencije

Ninoslav Mimica
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija s duševnim bolesnikom

Petrana Brečić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija u hitnoj medicini

Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacijske vještine u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Zoran Lončar, Branka Kandić-Splavski, Vibor Milunović, Mato Devčić, Ranko Stevanović, Antonio Juretić, Ivana Bičanić, Mario Cvek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu

Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Motivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženju

Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Ana Ljubas
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Komunikacija u grupi

Vedran Bilić
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Psihodinamika neverbalne komunikacije u psihoterapiji

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Vedran Bilić, Lovorka Brajković, Zorana Kušević
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak PDF

Uvodnik

Slađana Štrkalj-Ivezić
Datum objave: Otvoreni pristup

Uvodnik

Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Kronična bubrežna bolest u djece i mogućnosti prevencije

Martin Ćuk, Bernardica Valent Morić, Nives Dabo
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Značenje epigenetike u razvoju kronične bubrežne bolesti u žena

Ingrid Prkačin, Iva Kurjaković, Iva Bačak-Kocman, Nives Dabo
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Bubrežna bolest u žena

Iva Kurjaković, Ingrid Prkačin, Vesna Đermanović-Dobrota, Nives Dabo
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Debljina, trudnoća, arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest

Josip Valetić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Marko Kolić, Martina Pavletić Peršić
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Autoimunosne bolesti u žena

Asja Stipić Marković, Gordana Cavrić, Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Transplantacija bubrega i trudnoća

Nikolina Bašić Jukić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Josip Valetić
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Rezistentna hipertenzija i žene

Marko Kolić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Menopauza i kronična bubrežna bolest

Dubravka Mihaljević, Nives Dabo, Ingrid Prkačin
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Uvodnik

Vesna Herceg Čavrak
MEDIX, God. 25 Br. 138 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Ivan Pećin
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup PDF
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Anderson-Fabryjeva bolest u odraslih

Vanja Bašić Kes, Petar Kes
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Izazovi laboratorijske dijagnostike lizosomskih bolesti nakupljanja

Ksenija Fumić
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Hereditarni angioedem – sitna slova, veliki problemi; koliko ga prepoznajemo?

Ljerka Karadža-Lapić
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Uvodnik

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup PDF

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Model skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini

Milica Katić, Đurđica Kašuba Lazić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju

Biserka Bergman Marković, Nikola Bulj
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji

Vjekoslav Radeljić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti

Valerija Bralić Lang, Maja Baretić, Tina Zavidić, Dragan Soldo
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima

Tamara Hrvojić Gradečak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti

Ksenija Kranjčević
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom

Jelena Ostojić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Uvodnik

Tereza Gabelić, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Osteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine

Jasna Vučak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima

Jadranka Morović-Vergles
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?

Jelena Rakić Matić, Jadranka Karuza, Diana Kralj
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Seksualnost, hormoni i treća dob

Nataša Mrduljaš-Đujić, Mladen Krnić, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Ana Vuković, Dunja Rogić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Metabolizam vitamina D – što je novo?

Nadica Laktašić Žerjavić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Laboratorijske metode mjerenja vitamina D – quo vadit?

Dunja Rogić, Saša Kralik Oguić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Uvodnik

Draško Pavlović, Nadica Laktašić Žerjavić, Zlatko Giljević
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 2 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Čimbenici rizika i patogeneza multiple skleroze

Ivana Zadro
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza multiple skleroze

Barbara
Barun
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Klinička neurofiziologija multiple skleroze

Magdalena Krbot Skorić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Fenotip multiple skleroze – RIS, CIS, RRMS, visoko aktivan MS

Vanja Bašić Kes, Lucija Zadro Matovina, Miljenka Jelena Jurašić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Progresivna multipla skleroza

Ines Lazibat
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Terapija koja modificira tijek bolesti u multiploj sklerozi

Ivan Adamec
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Simptomatska terapija multiple skleroze

Spomenka Kiđemet-Piskač
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza i trudnoća

Berislav Ruška, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza u djece

Jadranka Sekelj Fureš, Vlasta Đuranović
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Spektar poremećaja optičkoga neuromijelitisa

Tereza Gabelić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Cijepljenje i multipla skleroza

Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Preporuke za primjenu biološke terapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva tijekom pandemije COVID-19

Željko Krznarić, Marko Brinar, Silvija Čuković Čavka, Nikša Turk, Dora Grgić, Mislav Jelaković, Marina Šabić, Viktor Domislović
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 1 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak PDF

Preporuke o uzimanju lijekova koji modificiraju tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima epidemije koronavirusa

Ivan Adamec, Barbara Barun, Tereza Gabelić, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 2 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak PDF

Što je to psorijatična bolest?

Iva Dediol, Nika Franceschi, Mirna Šitum
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Konvencionalna sustavna terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom

Vedrana Bulat
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Biološka terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom

Damir Homolak, Nives Pondeljak, Nika Franceschi, Iva Dediol
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Komorbiditeti i pridružene bolesti u psorijatičnoj bolesti

Marija Kaštelan
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psorijatični artritis

Simeon Grazio, Ines Doko Vajdić
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Nove smjernice u liječenju psorijaze

Damir Homolak
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psorijaza u dječjoj dobi

Romana Čeović, Veronika Vlašić, Daniela Ledić Drvar
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psihosocijalni teret psorijaze

Mirna Šitum, Helena Tomljanović
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Uvodnik

Mirna Šitum
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup

Progresivna mišićna relaksacija

Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Vedran Bilić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Autogeni trening za samopomoć u savladavanju negativnih posljedica stresa i u kontroli tjeskobe

Vedran Bilić, Slađana Štrkalj Ivezić, Darko Marčinko, Marija Eterović
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Protektivno i rizično suočavanje sa stresom

Slađana Štrkalj Ivezić, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Krešimir Radić, Sanja Martić-Biočina, Danijela Štimac Grbić, Lana Mužinić Marinić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Nesanica – postupci samopomoći

Slađana Štrkalj Ivezić, Domagoj Vidović, Krešimir Radić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Alma Mihaljević-Peleš
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Recite stop uznemirujućim mislima

Slađana Štrkalj Ivezić, Tihana Jendričko, Krešimir Radić, Lana Mužinić Marinić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Vježbe disanja za samokontrolu tjeskobe i stresa

Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Mirjana Ivandić, Marija Kušan Jukić, Vedran Bilić, Danijela Grbić Štimac
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Kreativna vizualizacija

Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić, Marina Kovač
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Glazba za opuštanje u prevenciji negativnog utjecaja stresa te u kontroli tjeskobe i poboljšanju spavanja

Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Domagoj Vidović, Vedran Bilić, Marija Kušan Jukić, Danijela Štimac Grbić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Postupak deeskalacije – Smjernice za smirivanje uznemirenih pacijenata

Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević - Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Postupak deeskalacije putem telefona – Smjernice za smirivanje uznemirenih osoba

Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević-Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Program za očuvanje mentalnog zdravlja borbom protiv negativnih utjecaja tjeskobe i stresa

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak PDF

Metode i razvoj hiperbarične medicine u Hrvatskoj

Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Pomorska i podvodna medicina u Hrvatskoj i svijetu: povijesni osvrt

Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Fiziologija disanja i dostava kisika u tkiva u hiperbaričnim uvjetima

Hrvoje Stipančević
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a za primjenu hiperbarične oksigenoterapije u kliničkoj praksi

Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Marko Banić, Josip Turjak, Marin Marinović, Kristina Franjić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Hipebarična oksigenoterapija (HBOT) i kronična rana

Marin Marinović, Davor Primc, Suzana Pečenković, Dubravko Huljev, Dragan Vujović, Dejan Andrić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Primjena hiperbarične oksigenacije u neurologiji

Sven Županić, Silvio Bašić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uloga HBOT-a u prehabilitaciji i rehabilitaciji u sportu

Marija Perko, Mirna Žulec
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)

Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Marko Banić, Marin Marinović
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Potencijal hiperbarične oksigenoterapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva: imamo li dovoljno dokaza?

Marko Banić, Dean Andrić, Sanja Jurić Banai, Marija Urek, Žarko Babić, Sead Žiga
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Hiperbarična oksigenacija i COVID-19

Mladen Merćep
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uvodnik

Dejan Andrić, Marko Banić, Dubravko Huljev
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup

Preporuke o primjeni lijekova koji mijenjaju tijek bolesti i provođenju cijepljenja u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima pandemije COVID 19

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup PDF

Prijevremena insuficijencija jajnika: Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu - smjernice

Panay N, Anderson RA, Nappi RE, Vincent AJ, Vujović S, Webber L, Wolfman W
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 2 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak PDF

Smjernice za poticanje razvoja e-profesionalizma tijekom studija medicine i dentalne medicine

Danko Relić, Tea Vukušić Rukavina, Marko Marelić, Lovela Machala Poplašen, Joško Viskić, Dražen Jokić, Kristijan Sedak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 3 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak PDF

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić, Ines Diminić Lisica, Danijela Štimac-Grbić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Liječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravlja

Miro Hanževački
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Mentalno zdravlje u zajednici, uloga obiteljskoga liječnika

Danijela Štimac Grbić, Slađana Štrkalj Ivezić, Roberto Mužić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Pristup bolesniku s depresivnim poremećajem u ordinaciji obiteljskoga liječnika

Branislava Popović, Tina Zavidić, Ines Diminić Lisica
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Depresija kao komorbidna bolest

Ines Diminić Lisica
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Primjena smjernica za liječenje anksioznih poremećaja u obiteljskoj medicini

Jelena Rakić Matić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Smjernice za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama (u obiteljskoj medicini)

Hrvoje Tiljak
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Alzheimerova bolest – čimbenici rizika, dijagnoza i liječenje

Nataša Klepac
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Seksualni problemi u ordinaciji obiteljske medicine

Goran Arbanas
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Seksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicine

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost u zaštiti mentalnoga zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić, Vikica Krolo, Krešimir Radić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Psihobiotici – drugačiji aspekt probiotika

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Živjeti zdravo u ordinaciji – promicanje zdravlja u svakodnevnomu radu liječnika

Sanja Musić Milanović, Dinka Nakić, Ljiljana Muslić, Slaven Krtalić, Maja Lang Morović, Anja Đurić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Suvremeni aspekti mentalnoga zdravlja mladih – jesu li zaista najzdraviji dio populacije?

Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Helena Glibotić-Kresina
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Sindrom izgaranja na radnome mjestu

Aleksandar Ljubotina, Martina Fišić Jurković, Maja Podvez
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Uvodnik

Vladimir Draženović
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Sezona gripe, vječiti izazov za zdravstveni sustav

Vladimir Draženović, Andreja Barišin
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza

Rok Čivljak, Eva Huljev
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza

Rok Čivljak, Eva Huljev
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenjem trudnica protiv gripe, štitimo trudnice i dojenčad

Tea Štimac
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Zašto djecu cijepiti protiv gripe?

Irena Bralić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Gripa u osoba starije životne dobi

Branko Kolarić, Gordana Šimunković, Robert Doričić, Tanja Ćorić, Nada Tomasović Mrčela
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Prevencija respiratornih infekcija u osoba sa šećernom bolešću

Tomas Matić, Marin Deškin, Dario Rahelić
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje protiv gripe u ljekarnama

Ana Soldo, Ivana Šolić, Ana Marija Caktaš
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Uvodnik

Branimir Anić, Simeon Grazio
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Preporuke za cijepljenje osoba s multiplom sklerozom cjepivima protiv COVID-19 infekcije

Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Mario Habek
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak PDF

Sarkopenija i osteoporotični prijelomi u starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom

Nadica Laktašić Žerjavić, Luka Slivar, Porin Perić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Osteoartritis i novosti u liječenju osteoartritisa

Marko Barešić, Boris Karanović, Branimir Anić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Reumatoidni artritis starije životne dobi

Porin Perić, Domagoj Sirovec, Nadica Laktašić Žerjavić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Spondiloartritis kasnoga početka

Frane Grubišić, Simeon Grazio
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Farmakoterapija upalnih reumatskih bolesti u starijih osoba

Mislav Radić
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Uvodnik

Josip Grgurić, Marija Čatipović
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Supplement Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Uvodnik

Sanja Popović-Grle
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Imunosne značajke upale tipa 2

Drago Batinić
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Kronični rinosinusitis

Livije Kalogjera, Tomislav Gregurić
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Nosni polipi i kronični rinosinusitis

Gorazd Poje, Katarina Vuković Đurić
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Atopijski dermatitis – klinička slika, dijagnoza i liječenje

Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nives Pustišek
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Eozinofilni ezofagitis

Mirjana Kalauz
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Astma tipa 2

Marinko Artuković, Vesna Vukičević Lazarević, Ivan Marković
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Teško liječiva astma i teška astma

Sanja Popović-Grle
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Razumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srca

Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Uvodnik

Davor Miličić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

COVID-19 infekcija – dodatni pomagač Tihog ubojice?

Jelaković Bojan, Melanija Kolarić, Ines Golubić, Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Vedran Premužić, Ana Jelaković, Sandra Karanović, Nikolina
Bašić Jukić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Moderan pristup liječenju fibrilacije atrija

Vedran Velagić, Vedran Pašara, Ivan Prepolec
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije u doba elementarnih nepogoda 2020/21. godine

Zdravko Babić, Eduard Margetić, Davor Miličić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Optimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromima

Davorka Lulić, Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

SGLT2-inhibitori, antidijabetici sa snažnom kardioprotekcijom i nefroprotekcijom

Draško Pavlović, Lidija Orlić, Tonko Gulin
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Porodična hiperkolesterolemija – kako je prepoznati i liječiti

Dunja Leskovar, Ivan Pećin, Željko Reiner
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Terapijska hipotermija u svjetlu recentnih kliničkih istraživanja

Marin Pavlov, Zdravko Babić, Diana Delić Brkljačić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Genetika kardiomiopatija u kliničkoj praksi

Ivo Planinc
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Vitamin D u prevenciji i liječenju zloćudnih bolesti

Borislav Belev
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D u imunologiji

Marija Bakula, Branimir Anić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Metaboličke bolesti kosti i vitamin D

Zlatko Giljević
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Analozi vitamina D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Lidija Orlić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D i kardiovaskularne bolesti

Tonko Gulin, Luka Vidović
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Draško Pavlović, Dajana Katičić, Boris Kudumija
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Sluznica crijeva: sučelje prema unutrašnjem i vanjskom okolišu

David Dohoczky, Mislav Barišić-Jaman, Ida Tješić-Drinković, Sanda Mustapić, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Kronična crijevna upala: imunosne stanice i signalni putevi

Marija Podolski, Lidija Požgaj, Ema Prenc, Vesna Eraković Haber
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Celijakija: novosti u etiopatogenezi, dijagnostici i terapiji

Boris Brozović, Andrea Kresović, Irena Krznarić Zrnić, Brankica Mijandrušić Sinčić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Cijeljenje transmuralne crijevne upale: dijagnostički i terapijski pristup

Alen Bišćanin, Vedran Tomašić, Zdravko Dorosulić, Dominik Kralj, Filip Babić, Doris Ogresta, Petra Ćaćić, Davor Hrabar
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Radiološke slikovne metode i crijevna upala

Renata Huzjan Korunić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Humani crijevni mikrobiom, velika količina podataka (big data) i upalna bolest crijeva

Marko Banić, Sanja Pleško, Vesna Eraković Haber
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak PDF

Crijevna sluznica i COVID-19

Sanda Mustapić, Ida Tješić-Drinković, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Whippleova bolest: crijevna upala i pomalo zaboravljeni klinički entitet

Biljana Knežević, Sanda Mustapić, Duško Kardum, Marko Banić
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Uvodnik

Marko Banić, Vesna Eraković Haber, Srećko Gajović
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

Uvodnik-74

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup

Uvodnik

Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup

Uloga hematopoetskih matičnih stanica u transplantacijskoj medicini

Inga Mandac Smoljanović
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak PDF

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u multiplom mijelomu

Karla Mišura Jakobac, Tihana Duić, Ana Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ljiljana Pomper, Delfa Radić Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Autologna transplantacija krvotvornih perifernih matičnih stanica u liječenju limfoma

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Marin Kursar, Marko Martinović, Tihana Duić, Dora Dragčević, An Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Viktor Zatezalo, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Indikacije za alogeničnu transplantaciju koštane srži u liječenju mijeloidnih neoplazmi

Viktor Zatezalo, Inga Mandac Smoljanović, Ruža Jakovac, Martina Bogeljić Patekar, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

CAR-T stanična terapija – mali dio sadašnjosti i veliki potencijal u budućnosti

Delfa Radić-Krišto, Dora Dragčević
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak PDF
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak

Laboratorijska dijagnostika u transplantaciji krvotvornih perifernih matičnih stanica

Lejla Kurić, Zoran Šiftar, Mirjana Mariana Kardum Paro
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Sažetak