Pretraživanje


Ukupno pronađeno 382 rezultata.

I. festival ultrazvuka u akutnoj medicini

Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023 Otvoreni pristup

XIV. kongres KoHOM-a – „Kad kronično postane hitno“

Jadranka Karuza
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

X. kongres Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Ivan Bubić, Mario Laganović
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

XIII. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Ana Penezić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

IV. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Tajana Pavić, Spomenka Tomek- Roksandić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Kontroverze u hipertenziji, kardiovaskularnoj prevenciji i nefrologiji

Ana Jelaković
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

XIV. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/ obiteljske medicine (DNOOM) i VIII. konferencija Asocijacije liječnika obiteljske medicine jugoistočne Europe

Jasna Vučak, Ljubin Sukrijev, Biserka Bergman Marković, Milica Katić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Luka Vranić, Alojzije Lacković
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

I. Adriatic simpozij o debljini i tečaj Europske asocijacije za debljinu (EASO) – „Od dijagnoze do liječenja“

Ema Šomen
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

II. simpozij međunarodne skupine za istraživanje kontaktnog dermatitisa – ICDRG 2023

Nives Pustišek, Ružica Jurakić Tončić, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

41. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a

Mirjana Kolarek Karakaš
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

VI. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice

Goran Grubišić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Prosinački simpozij „Dermatološki aspekti perimenopauze“

Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup

II. kardiometabolički simpozij „Kako dobro i dugo živjeti sa šećernom bolešću“

Blaženka Miškić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup

VI. međunarodni simpozij: Spolno prenosive infekcije – novi obzori

Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Lidija Žele-Starčević, Ivana Čulav
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

XXIV. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

II. hrvatski kongres jednodnevne kirurgije

Ana Bosak Veršić
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Obiteljski liječnici, eksperti potpuno drukčiji od drugih

Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

VIII. hrvatski kongres o debljini

Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Domagoj Mičetić
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Preventivna kampanja „Euromelanom 2022“

Marija Buljan
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

XIII. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Valerija Bralić Lang
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup

Novi izazovi u pedijatriji

Ljerka Cvitanović-Šojat, Blaženka Kljaić Bukvić
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

VII. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Gorazd Poje, Lana Kovač Bilić
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

XI. Croatian Esthetic Medicine Symposium

Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

CROINTERVENT 2021.

Eduard Margetić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

CroValv 2021

Josica Šikić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Međunarodni kongres o urođenim srčanim manama u odraslih bolesnika

Margarita Brida
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Splitski kardiološki đir

Damir Fabijanić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Lov na Tihog ubojicu

Bojan Jelaković
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Hrvatska liga za hipertenziju – prve akcije

Bojan Jelaković
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Simpoziji i kongresi Hrvatskog društva za hipertenziju u 2021. godini

Ana Jelaković
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg

Vesna Furić Čunko
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

I. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije SCIENCE 4 HEALTH

Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

89. dani dijabetologa – šećerna bolest i trudnoća

Zrinka Šakić, Dominik Kristian Rudež, Dario Rahelić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Aktivnosti Radne skupine mladih kardiologa tijekom 2021. godine

Hrvoje Jurin
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

VII. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2021.

Tina Župetić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Simpozij „Vitamin D“

Draško Pavlović
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Sigurnost pacijenta u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj

Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

XIII. hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem

Dražen Perica, Dunja Leskovar
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

XII. kongres KoHOM-a – „Izazovi obiteljske medicine u 21. stoljeću“

Jadranka Karuza, Mirela Marković Huljev
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

VI. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka

Nela Pivac
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

52. stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a

Neven Miculinić
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

EADV 30. kongres – „Anniversary edition“

Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

X. hrvatski simpozij estetske medicine

Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Hrvatski gerijatrijski online simpozij o gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Spomenka Tomek- Roksandić, Tajana Pavić, Sanja Predavec
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

XI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2021

Fedja Džubur
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

EADV Spring Symposium 2021 – A new season for Dermatology and Venereology

Ema Liu
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Svjetski dan multiple skleroze 2021. – „Ja sam više od MS-a!“

Tina Župetić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Poremećaji kontinencije i kronične bolesti

Ivan Fistonić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

I. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse

Tina Župetić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Usvajanje Nacionalnog strateškog okvira protiv raka

Tina Župetić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

VI. edukativna konferencija HUAB-a i III. regionalna konferencija PSŽ-a o Alzheimerovoj demenciji – mini EdukAl 2020

Tina Župetić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 – Futur Z

Ema Liu
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Dijabetes tipa 2 i zdravlje srca

Tina Župetić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Dermatoskopija u općoj i specijalnoj dermatologiji

Mina Šitum, Marija Buljan
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

Distres kod onkoloških bolesnika

Tina Župetić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Hepatocelularni karcinom – šesti najčešći maligni tumor na svijetu i treći po smrtnosti

Ivana Vranješ
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

11. kongres KoHOM-a – Prvi KoHOM online kongres

Jelena Rakić Matić
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup

Epidemiološka situacija u zemlji i uloga liječnika obiteljske medicine

Duško Popović
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

X. kongres Hrvatskog torakalnog društva

Feđa Džubur
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

86. dani dijabetologa - dijabetes i COVID-19

Marin Deškin, Tomas Matić, Dario Rahelić
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Održana prva regionalna online konferencija o spinalnoj mišićnoj atrofiji (SMA)

Ivana Vranješ
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Simpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice „Osteoporoza kralježnice“

Vedran Brnić, Simeon Grazio
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Praćenje bolesnika na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji u Hrvatskoj

Romana Čeović, Marija Kaštelan
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Mišljenje o liječenju bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom tijekom razdoblja epidemije bolesti COVID-19

Marija Kaštelan, Ines Brajac, Larisa Prpić Massari
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Pokret za održivu jednakost zdravstva u svijetu

Tina Župetić
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Održan webinar NIP SPECIJAL 2020: Praktično o COVID-19

Aida Mujkić
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

XI. kongres DNOOM-a „Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini“

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

II. kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice HLZ-a

Marko Banić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Više od 14 milijuna koraka hrvatskih građana za oboljele od multiple skleroze

Mirjam Jukić
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

V. hrvatski vaskularni dan – CROVASCULAR 2020

Mislav Vrsalović, Nikola Kos, Pavao Mioč
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

6th Cardiology Highlights The European Society of Cardiology Update Meeting

Davor Miličić
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini

Goran Hauser
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Simpozij o rijetkim bolestima

Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Sigurnost pacijenata u praksi i obrazovanju – RANCARE radionica

Josipa Bišćan
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

XII. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

Lea Rukavina Kralj
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Otvorena nova rađaonica u KB-u „Sveti Duh“

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

III. simpozij „Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi“

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Odabrane teme iz kliničke prehrane

Irena Karas
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

50. godišnji stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a

Neven Miculinić
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

Prvi nacionalni kongres Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju

Ana Bosak Veršić, Josip Baković
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

Multipla skleroza u praksi obiteljskih liječnika i pedijatara

Diana Kralj
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Briga o mentalnom zdravlju mladih zahtijeva multidisciplinarni pristup

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Sustavnom edukacijom i multidisciplinarnim pristupom do manjeg broja stradale djece u prometu

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Dio bolesnika oboljelih od KML-a pred izlječenjem ili dubokom remisijom

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Dubrovnik – svjetski centar estetske medicine

Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Osteoporosis Update 2019

Ivo Dumić Čule, Slobodan Vukičević
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Sumnja na ambliopiju kod 20% djece!

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

„Prikazi slučajeva – bez filozofije“

Ivana Škrinjar
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

inPharma mikrobiota i probiotici 2019.

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Petica – igrom do zdravlja

Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

6. stručni skup HPD-a „Psihoanalitički proces“

Nataša Mrduljaš Đujić
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

XXVIII. kongres Europske akademije za dermatologiju i venerologiju

Mirna Šitum, Nika Franceschi, Marija Delaš Aždajić
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Javnozdravstvena kampanja #Pinkypromiss za rano otkrivanje raka dojke

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

XI. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec Lepej, Višnja Škerk
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Međunarodni kongres Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju - Sinergija znanosti i kliničkog rada

Karmela Kopčić
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

XI. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem

Borislav Belev, Dora Tomek, Stjepko Pleština
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

XXVIII. zagrebački maraton

Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Izvrsnost u palijativnoj skrbi – 4. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

Ante Ivančić, Julijana Franinović Marković
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

IX. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2019

Marko Jakopović, Feđa Džubur
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Ambrozija – veliki javnozdravstveni i gospodarski problem

Ivana Vranješ
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

VI. osječki nefrološki dani – 50 godina liječenja hemodijalizom u Osijeku

Zvonimir Sitaš, Dunja Vujčić
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Melanocitne kožne promjene nejasnog malignog potencijala – dileme u dijagnozi i terapiji

Jasna Lipozenčić, Zdenko Stanec, Zrinjka Paštar
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

EAGEN – ESPEN poslijediplomski tečaj „Nutrition Challenges In Gastrointestinal Diseases“

Luka Vranić, Filip Blažić
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

5. dani bolničke prehrane – „Šećerna bolest“

Darija Vrandešić-Bender
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

14. PUB HUB Zdravstveni sustav i zdravstvena politika

Iva Lukačević Lovrenčić, Damir Martinović
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

X. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine i III. kongres Društva medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

IDF School of Diabetes i Simpozij „Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“

Jelena Andrić, Marin Deškin, Nives Gojo Tomić, Dario Rahelić
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Tribina „Naša iskustva s dermalnim supstitutima“

Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Luka Vranić, Filip Blažić
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

II. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Danko Mikulić
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

VII. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Draško Pavlović, Boris Kudumija
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Era liječenja bez kemoterapije

Dražen Vincek
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Prva europska konferencija mladih gastroenterologa

Ivana Mikolašević
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Suvremeno liječenje gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)

Suzana Tunuković, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

I. kongres „Prevencija i rano otkrivanje kroničnih bolesti u žena“

Marija Vrca Botica
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

83. dani dijabetologa – Šećerna bolest tipa 1

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Simpozij „Mediji i zdravlje 2018: Zdravstveni sustav i rizici zdravlja“

Tea Vukušić Rukavina
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

XIII. program PUB HUB Zdravstveni sustav i zdravstvena politika

Maja Banadinović, Dorja Vočanec
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Simpozij „Uloga HPV testa u prevenciji i dijagnostici HPV udruženih karcinoma“

Jasmina Vraneš
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

III. kongres palijativne skrbi Hrvatske – palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita

Anica Jušić, Vesna Jureša
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Treći hrvatski kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem

Ana Šešerko
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

II. riječki dani primarne zdravstvene zaštite – bolesnik s kardiovaskularnom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Leonardo Bukmir, Branislava Popović, Ivana Šutić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

VIII. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Andre Bratanić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

82. dani dijabetologa – Holistički pristup u liječenju osoba sa šećernom bolešću

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

XXXVI. godišnji simpozij Studijske skupine za dijabetes i prehranu Europskog dijabetološkog društva

Jelena Andrić, Marin Deškin, Dario Rahelić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Hrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća

Martina Rojnić Kuzman, Vlado Jukić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

VII. kongres Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Neven Miculinić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup

VI. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem

Mirna Šitum, Marija Buljan
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

X. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec Lepej, Višnja Škerk
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

III. konferencija o palijativnoj skrbi „Palijativna skrb u zajednici: hrvatska i europska iskustva“

Ante Ivančić, Julijana Franinović Marković, Vlasta Vučevac
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

V. kongres Hrvatskog društva za istraživanje raka

Maja Sabol, Sonja Levanat, Petar Ozretić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Simpozij „Sakroilijakalni zglobovi“

Petra Kovačević
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Demografski aspekti zdravlja djece

Marija Čatipović
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup

Konferencija MICC 2018 – Medicinske spoznaje u javnom prostoru: informacije ili dezinformacije

Martina Žužak, Ivana Majer
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Hospital Days – WinDays 2018

Maša Bulajić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

VIII. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2018

Marko Jakopović, Feđa Džubur
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

V. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Tomislav Baudoin, Marko Velimir Grgić, Davor Džepina, Livije Kalogjera
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

XXV. kongres obiteljske medicine – Akutne infekcije i skrb za malo dijete u obiteljskoj medicini

Marion Tomičić, Marko Rađa
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

VII. hrvatski kongres o debljini

Andrej Belančić, Sanja Klobučar Majanović
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

Obilježavanje Svjetskog dana bubrega – bubrezi i zdravlje žena

Ingrid Prkačin
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

III. hrvatski vaskularni dan – CROVASCULAR 2018: Abeceda vaskularne medicine

Mislav Vrsalović, Nikola Kos
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije

Bojan Jelaković
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Poslijediplomski tečaj I. kategorije „Gastrointestinalne bolesti u trudnoći“

Ivana Mikolašević, Sandra Milić
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

VIII.hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Andrej Belančić, Sanja Klobučar Majanović
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

81.dani dijabetologa – Organizacija skrbi osoba sa šećernom bolešću u Hrvatskoj

Dario Rahelić, Ana Majić
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom

Hana Skala Kavanagh
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Rak pluća više ne mora biti smrtonosna bolest

Miroslav Samaržija
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

25 godina Hrvatske udružbe obiteljske medicine

Cikač, Tatjana
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Pravo na zdravlje

Duško Popović
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

V. međunarodni simpozij: Spolno prenosive infekcije – novi obzori

Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Lidija Žele-Starčević
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Napredne tehnologije za lokalno liječenje rana koje teško cijele

Suzana Tunuković, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Brkati studeni na Štamparu

Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Prva Jedinica za liječenje zatajenja crijevne funkcije

Darija Vranešić-Bender
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Okrugli stol „Osmijeh i zdravi zubi – ponos svakog tinejdžera“

Renata Pondeljak-Matijević
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

XVII. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora

Dragan Soldo
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030. FUTUR Z

Željko Rotim
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

204. gerontološka tribina: Gerontolo - škojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagreb

Iva Jelačić, Marica Lukić, Dalma Sajko, Josipa Holjevac, Dorotea Franceković
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Hana Skala Kavanagh
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Tjedan svijesti o Hidradenitis suppurativa

Ivica Belina
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

IX. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec, Višnja Škerk
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

VII. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2017.

Fedža Džubur, Marko Jakopović
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Međunarodni dan starijih osoba – Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje

Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

Svjetski dan oboljelih od vitiliga

Mirna Šitum, Andrija Stanimirović, Maja Kovačević
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

VIII. kongres KoHOM-a – endokrinološke bolesti u obiteljskoj medicini

Vjekoslava Amerl-Šakić
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

IV. stručni skup „Gastroenterologija u općoj medicini“

Sandra Milić
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

XXIV. kongres Hrvatske udružbe obiteljske medicine

Teo Depolo, Venija Cerovečki, Hrvoje Tiljak
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

V. konferencija Asocijacije liječnika opće/ obiteljske medicine jugoistočne Europe

Valerija Bralić Lang, Ljubin Sukriev
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Simpozij Mediji i zdravlje 2017 – Budućnost zdravstva u Hrvatskoj

Tea Vukušić Rukavina
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Okrugli stol o doktrini „One Health Medicine“

Duško Popović
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

VIII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec, Višnja Škerk
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

2. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem

Maja Banović
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

4. znanstveni sastanak „Tumori prostate“

Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

V. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika“

Renata Dobrila-Dintinjana
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Simpozij „Prehrana i hidracija u palijativnoj skrbi bolesnika“

Vlasta Vučevac
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Konferencija „Univerzalni pristup palijativnoj skrbi – i tvoja pomoć je potrebna“

Luka Djulabić, Jere Žarko, Zoran Lončar
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-16)

Nela Pivac
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Prva regionalna konferencija o Alzheimerovoj demenciji

Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

XXIV. godišnji sastanak Hrvatskog gastroenterološkog društva

Miroslav Šimunić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Simpozij „Stenoza spinalnog kanala lumbalne regije“

Vedran Brnić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

XVIII. kongres Hrvatskoga reumatološkog društva

Hana Skala Kavanagh, Simeon Grazio
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Novosti iz farmakologije na kongresu u Splitu

Nela Pivac
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Konferencija o medicinskim informacijama – MICC 2016: „Intelektualno vlasništvo u biomedicini“

Ivana Majer, Marijan Šember
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

VI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2016

Fedža Džubur, Marko Jakopović
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup PDF
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

XVI. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a

Dragan Soldo
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Gordana Horvat
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem

Zdravka Poljaković
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

II. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“

Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Vlasta Vučevac
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup

78. dani dijabetologa Hrvatske – novosti i izazovi u inzulinskom liječenju od 1922. godine do danas

Ana Majić, Dario Rahelić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

IV. hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem

Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Nives Putišek
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Akcija „Ne okrećite leđa križobolji“

Simeon Grazio, Frane Grubišić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Sunce: prijatelj ili neprijatelj?

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup

Javnozdravstvena kampanja „Euromelanoma dan Hrvatska“

Mirna Šitum, Sanja Poduje
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Adriatic forum o Pompeovoj bolesti (kasni tip)

Ana Šiprak Stastny, Ivan Pećin
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup

56. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli „Mind&Brain“

Vida Demarin, Darko Marčinko, Anton Glasnović
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Kongres „Nutricionizam i dijetetika 2016“

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Simpozij Mediji i zdravlje – Duh/g vremena

Tea Vukušić Rukavina, Barbara Čalušić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

IV. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

VI. kongres perinatologa južne i jugoistočne Europe

Ratko Matijević
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup

Počela kampanja „Jači od HS-a“

Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Je li moguća eliminacija HCV-a u Hrvatskoj

Duško Popović
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup

Stručni simpozij „Spolno prenosive bolesti – zašto zatvaramo vrata budućnosti?“

Mirna Šitum, Mirela Šentija Knežević
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Stručno-znanstveni skup inPharma Vitamini 2015.

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

POCT – dijagnostika na mjestu liječenja

Sanja Kuštreba
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

IV. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Marko Velimir Grgić, Davor Džepina, Livije Kalogjera, Tomislav Baudoin
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup

VII. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Tomislav Bokun, Ivica Grgurević
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

XV. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a

Dragan Soldo, Milica Katić, Vanja Pintarić Japec
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

IX. hrvatski i II. regionalni kongres o osteoporozi

Igor Erjavec, Martin Pauk, Vera Kufner, Ivo Dumić-Čule
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

XVII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Đurđica Babić-Naglić
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

III. znanstveni sastanak „Tumori prostate“

Vesna Bišof
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

IV. Hospital Daysi okupili više od 700 zdravstvenih i IT stručnjaka iz Hrvatske i regije

Maša Bulajić
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Okrugli stol „Oglašavanje u kliničkim ispitivanjima“

Helena Bohunicki, Maja Gačić, Zorana Čekol, Snježana Martinović
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

„Budućnost zdravstvene industrije“

Maša Bulajić
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Specifičnosti palijativne skrbi u Dalmaciji: priobalje, zaleđe, otoci

Vlasta Vučevac
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Znanstveni simpozij „Suvremene spoznaje iz korektivne dermatologije“

Jasna Lipozenčić, Sanja Gregurić
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Boris Brozović
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Otvoreni pristup

XI. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Davor Mendrila
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

XIII. gerontološki simpozij – značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti starijih osoba

Nada Tomasović Mrčela, Ivana Popek, Manuela Maltarić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

X. hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem

Ivan Pećin
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Novosti u liječenju multiple skleroze

Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

VII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Višnja Škerk
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Prvi edukacijski tečaj Mediteranskog društva za zdjeličnu kirurgiju

Ingrid Márton
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

IX. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Tomislav Baudoin, Jakov Ajduk, Mirko Ivkić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Laboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama

Jasna Bingulac-Popović
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Međunarodni stručni skup razmjene znanja i iskustva u okviru projekta PaSQ JA

Jasna Mesarić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Zdravstveni sustav i zdravstvena politika – kako osigurati održivost promjena u zdravstvu

Aleksandar Džakula, Katarina Sekelj Kauzlarić, Karmen Lončarek, Maja Vajagić, Duško Popović
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Počela operativna faza projekta CAREWELL

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Pet godina CEPAMET-a u palijativnoj medicini

Marijana Braš
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Predstavljanje knjige „Dva života Anice Jušić“

Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

Radenka Kuzmanić-Šamija
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

VI. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – Tercijarna prevencija neuroloških, psihičkih i onkoloških bolesti u obiteljskoj medicini

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Sanja Blažeković Milaković
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

I. simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba

Mirna Šitum, Ivana Portolan Pajić, Hrvoje Beclin
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

III. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Boris Kudumija
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

XXII. kongres liječnika obiteljske medicine – „Metabolički sindrom i polipragmazija u obiteljskoj medicini“

Tatjana Cikač, Blaženka Fijačko, Kristina Sambol
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

VI. poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija

Karin Zibar
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

V. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2015

Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Od depresije u stoljeću uma do kulture zdravlja

Veljko Đorđević, Marijana Braš
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

X. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Davor Miličić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

VIII. hrvatski internistički kongres

Nina Gubarev-Vrdoljak
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

VIII. hrvatski kongres o osteoporozi

Martina Pauk, Jelena Brkljačić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze (temeljene na EBM1)

Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

XVI. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Daniela Marasović Krstulović, Ivona Božić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

V. kongres fizijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem

Mirsad Muftić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

III. hrvatski kongres o hipertenziji

Jelena Kos
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

VII. europski tjedan prevencije raka vrata maternice

Magdalena Grce
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

VII. hrvatski kongres o osteoporozi - U prilogu: Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze (temeljene na EBM*)

Lovorka Grgurević, Tatjana Bordukalo Nikšić, Vera Kufner, Martina Pauk, Jelena Brkljačić, Igor Erjavec
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Međunarodni kongres „Novosti u dermatološkom liječenju“

Jasna Lipozenčić
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Internacionalna škola za glavobolje

Vlasta Vuković Cvetković
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

X. kongres Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja

Maša Bulajić
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

III. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

Vjekoslava Amerl-Šakić, Mario Malnar
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup

2. konferencija Hrvatskog društva za istraživanje raka

Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Ministarska konferencija „Heart to the Region – Beating Towards Self-sufficiency“

Mirela Bušić, Željka Jurčić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

DiaTransplant 2012

Sanjin Rački
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

6. hrvatski gastroenterološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Irena Hrstić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih u Zagrebu

Mirela Šentija Knežević
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Tribina Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Povezanost oralnog i općeg zdravlja

Melita Valentić-Peruzović, Vjekoslav
Jerolimov
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Hrvatski tjedan palijativne skrbi: „Čini dobro – osjećaj se dobro“

Marijana Braš, Lovorka Brajković, Veljko Đorđević
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Obilježen stoti broj Medixa

Maša Bulajić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Međunarodna konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa – iZ! 2012.

Andreja Šantek
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Osmi skup o medicinskim informacijama - MICC 2012

Helena Markulin
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

VI. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

Dorotea Mück-Šeler, Nela Pivac
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

II. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2012.

Ervin Žuljević, Marko Jakopović
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

VII. hrvatski internistički kongres

Lea Rukavina Kralj
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Svečano otvorenje novouređenih klinika za psihijatriju i neurologiju KBC-a Zagreb

Ivan Pećin
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Forum „Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske“

Jasna Mesarić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Nefrološki vikend – 2012.

Petar Kes
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“

Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Simpozij „Novosti u nefrologiji i dijalizi“

Monika Tomić, Draško Pavlović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Hrvatska gerontološka i gerijatrijska škola

Duško Popović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

70. dani dijabetologa Hrvatske

Višnja Kokić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Prijedlozi Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a za implementaciju saborske rezolucije o šećernoj bolesti

Velimir Altabas, Nikica Car, Marica Jandrić Balen, Slaven Kokić, Željko Metelko, Tamara Poljičanin, Lea Smirčić Duvnjak
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Radionica: Što je skriveno u hrvatskom zdravstvu?

Aleksandar Džakula, Katarina Sekelj-Kauzlarić, Nikolina Domokuš, Sven Županić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Tečaj „Mediji i zdravlje“: strategija zdravstva 2012-2020

Andreja Šantek
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

XIX. kongres obiteljske medicine

Rajka Šimunović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Palijativna medicina u neurologiji

Nataša Klepac
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

II. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Sanja Blažeković Milaković
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

I. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Sanja Blažeković Milaković, Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Marija Vrca Botica, Hrvoje Tiljak
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Otvoreni pristup
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Svjetski dan bubrega posvećen prevenciji i ranom otkrivanju bolesti

Dragan Bralić
Datum objave: Otvoreni pristup
Medix ONLINE Datum objave: Otvoreni pristup

90. i 91. dani dijabetologa – ususret 92. danima dijabetologa „Dijabetes i gastroenterologija“

Ljiljana Ćenan, Vikica Krolo, Marija Martinović, Tomislav Perković, Lucija Romić, Zrinka Šakić, Moran Šangulin Bašić
Medix ONLINE Datum objave: Otvoreni pristup
Medix ONLINE Datum objave: Otvoreni pristup

Zagađenje zraka, buka i arterijska hipertenzija – globalni rizik: hipertenziologija okoliša

Ana Jelaković
Medix ONLINE Datum objave: Otvoreni pristup

Medicinski časopisi: stalna samo mijena jest – MICC 2023.

Helena Markulin
Medix ONLINE Datum objave: Otvoreni pristup