Pretraživanje


Ukupno pronađeno 104 rezultata.

"Dijetoterapija" - Darija Vranešić Bender i sur.

Medix, God. 30 Br. 159 Datum objave: 15.02.2024 Otvoreni pristup
Medix, God. 30 Br. 159 Datum objave: 15.02.2024 Otvoreni pristup

"Osnove kardiologije" - Diana Rudan

Medix, God. 30 Br. 159 Datum objave: 15.02.2024
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

"Dijete – tjelesna aktivnost i sport" - Irena Bralić ur.

Blaženka Kljaić Bukvić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

"Psihijatrija starije dobi" - Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić i sur.

Dunja Degmečić, Veljko Đorđević, Milena Skočić Hanžek
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup

„Otoneurologija“ - Siniša Maslovara i suradnici

Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup

"Novi izazovi u pedijatriji 8 - Dijete i pandemija" - Irena Bralić i sur.

Blaženka Kljaić Bukvić, Ljerka Cvitanović-Šojat
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

Psoriasis - Mirna Šitum, Vedrana Bulat i sur.

Marko Pećina
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

„Psihopatologija“ - Dražen Begić

Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

„Hidronefroza, jučer, danas, sutra“ - Vlatka Martinović, Vajdana Tomić, Aleks Finderle, Valentina Lasić

Ante Kvesić, Šime Vučkov, Katarina Vukojević
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

„Mišićno-koštani poremećaji i bolesti kod pijanista: pouke prošlosti i poruke mladima“ - Iva Bartolić, Ladislav Krapac

Vida Demarin, Darko Breitenfeld, Mislav Pap
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

„Praktična klinička onkologija“ - Louise Hanna, Tom Crosby, Fergus Macbeth

Željko Kaštelan, Lidija Beketić-Orešković
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

„Pretilost i liječenje“ - Ivo Soldo, Toni Kolak i suradnici

Ivo Soldo
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

„Liječenje komunikacijom“ - Aleksandar Ljubotina

Darko Lončarić, Branislava Popović
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup

„Etika u sestrinstvu“ - Sonja Kalauz

Duško Popović
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup

"Vulvologija" - Joško Zekan, Mirna Šitum, Deni Karelović, Branka Marinović ur.

Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

„O domovini, s ljubavlju“ - Duško Miličić

Anka Dorić
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

„Dječja čitanka o zdravlju“

Duško Popović
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

„Sportska medicina“ - Marko Pećina i suradnici

Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

„Internistička onkologija“ - Semir Bešlija, Damir Vrbanec i suradnici

Joseph Gligorov, Damir Nemet, Ivan Nikolić, Senija Rašić
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup

„Akutno oštećenje bubrega“ - Petar Kes ur.

Momir H. Polenaković
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup

"Neurofibromatoza tip 1" - Zlatko Sabol

Fedora Stipoljev, Romana Gjergja Juraški, Goran Krakar
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

„Medicina rada i sporta“ - Jadranka Mustajbegović, Milan Milošević, Hana Brborović

Jagoda Doko Jelinić, Jelena Macan
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup

„Tumori glave i vrata“ - Drago Prgomet i sur.

Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

„Fizioterapijska procjena“ - Irena Klaić, Lukrecija Jakuš

Dubravka Šimunović
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

„Tjelesno vježbanje i zdravlje“ - Marjeta Mišigoj-Duraković i sur.

Janko Strel, Šime Manola, Milan Milošević
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

„Dermatovenerologija“ - Mirna Šitum i sur.

Marinka Mravak Stipetić Branka Marinović
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

„Osnove seksualne medicine“ - Nataša Mrduljaš-Đujić, Iva Žegura ur.

Nina Bašić Marković
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

„Dentalni materijali“ - Ketij Mehulić ur.

Joško Viskić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

"Debljina - klinički pristup" - Davor Štimac i suradnici

Maja Radman
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

„Cijepljenje i cjepiva“ - Irena Bralić i suradnici

Srđan Banac, Neven Pavlov
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup

„Prevencija bolesti u dječjoj dobi“ - Irena Bralić i suradnici

Boris Filipović Grčić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Otvoreni pristup
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Otvoreni pristup
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Otvoreni pristup

"Priče o hrani" - Darija Vranešić Bender

Donatella Verbanac
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Otvoreni pristup

"Klinička optometrija" - Branimir Cerovski i suradnici

Smiljka Popović Suić
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Otvoreni pristup

"Atipične rane" - Mirna Šitum, Dubravko Huljev ur.

Branka Marinović
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Otvoreni pristup
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Otvoreni pristup

"Magnetska rezonancija" - Fučkan; Igor

Boris Brkljačić, Igor Čikara
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup

„Update in Dermatologic Drug Therapy“ - Jasna Lipozenčić i suradnici

Dunja Beritić
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Otvoreni pristup

"Šećerna bolest u odraslih" - Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar i suradnici

Vanja Zjačić-Rotkvić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Otvoreni pristup
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup

„One misle da smo male“ - Julijana Matanović i Anka Dorić

Magdalena Grce
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Otvoreni pristup
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Otvoreni pristup

„Kirurška patologija“ - Rosai i Ackerman

Davor Trnski
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup

„Obnova zdravstva“ - Dražen Gorjanski

Duško Popović
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Otvoreni pristup

"Gerontostomatologija" - Adnan Ćatović i sur.

Dragutin Komar
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010 Otvoreni pristup
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010 Otvoreni pristup

"Fizikalna i rehabilitacijska medicina: osnove i liječenje" - Ivo Jajić, ZrinkaJajić i suradnici

Katarina Sekelj-Kauzlarić
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup

"Downov sindrom" - Vida Čulić, Srđana Čulić

Jasminka Pavelić
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Otvoreni pristup

"Neurologija za stomatologe" - Vida Demarin, Zlatko Trkanjec

Marijana Bosnar-Puretić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup

"Lara i Vanda peru zube" - Danijela Vrček

Goranka Prpić-Mehičić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Otvoreni pristup

"Križobolja" - Grazio, Simeon; Buljan, Danijel; i suradnici

Božidar Ćurković
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Otvoreni pristup