Pretraživanje


Rutinsko brijanje spolovila žena prije porođaja je nepotrebno

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Aktiničke keratoze – terapijske mogućnosti

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Učinkoviti postupci za trudnice s graničnom hiperglikemijom

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Psihološke i edukacijske intervencije korisne su za sprječavanje depresije u djece i adolescenata

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Alopecija areata – ima li koristi od liječenja?

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Impetigo – prednosti lokalnih antibiotika

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Jesu li lokalni kortikosteroidi škodljivi u trudnoći?

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Nema dokaza da se može spriječiti nastanak strija u trudnoći

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Minociklin ne bi trebao biti prva linija liječenja za akne vulgaris

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Liječenje depresije niskim dozama tricikličkih antidepresiva je učinkovitije od standardnih doza

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Lijekovi za nepotpuni pobačaj

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Nema dokaza da u djece mlađe od dvije godine cijepljenje sprječava gripu

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Fluor kod djece starije od šest godina smanjuje karijes trajnih zubi

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Intervencije za sprječavanje debljine najučinkovitije su u djece dobi od 6 do 12 godina

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Korištenje kombiniranog cjepiva za ospice, zaušnjake i rubeolu

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Triciklički antidepresivi za liječenje depresije u djece i adolescenata

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Neuropsihološka rehabilitacija ublažava kognitivne simptome multiple skleroze

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Nema dokaza za učinkovitost kanabinoida kod epilepsije

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Ketogena dijeta kod djece može pomoći u kontroli epileptičkih napadaja

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Tjelovježba može značajno poboljšati kognitivno funkcioniranje osoba s demencijom

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Cerebrolysin za vaskularnu demenciju

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Budezonid je djelotvorniji od placeba za indukciju remisije kod Crohnove bolesti

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Različite formulacije za enteralnu prehranu kod akutnog pankreatitisa

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Eradikacija Helicobacter pylori može biti djelotvorna za prevenciju neoplazije želuca

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Nema dokaza da dugotrajna primjena inhibitora protonske crpke dovodi do razvoja premalignih lezija želuca

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Najbolji kirurški pristup za histerektomiju kod benignih ginekoloških bolesti

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Pacijente sa stabilnom astmom treba potaknuti na redovitu tjelovježbu

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Profilaktička antibiotska terapija korisna je za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Optimalno trajanje terapije za eradikaciju Helicobacter pylori najmanje je 14 dana

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Dodaci prehrani za kronični giht

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Kirurške i ne-kirurške intervencije za liječenje tofija kod gihta

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Tjelovježba je korisna protiv boli i za poboljšanje tjelesnih funkcija kod osteoartritisa kuka

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Elektromagnetska polja za liječenje osteoartritisa imaju umjerenu djelotvornost za bol i tjelesnu funkciju

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Certolizumab pegol (CDP870) je djelotvoran za reumatoidni artritis u odraslih

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu kratkoročno ublažiti bol kod akutnog gihta

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Testovi u ordinaciji smanjuju nepotrebno propisivanje antibiotika

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Tjelovježba je učinkovita metoda rehabilitacije za zatajivanje srca

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Digitalis može imati korisnu ulogu u liječenju zatajivanja srca kod bolesnika u sinus ritmu

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Lijekovi za stimuliranje eritropoeze učinkoviti su za anemiju u kroničnom zatajivanju srca

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Antibiotici se ne preporučuju za liječenje bronhiolitisa kod djece mlađe od dvije godine

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Postupci usmjereni na roditelje mogu spriječiti ozljede djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Liječenje ozljeda nastalih uklještenjem prstiju kod djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Niz postupaka može ublažiti učinak sevoflurana

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Intranazalni fentanil učinkovito liječi akutnu bol u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Obiteljske intervencije za sprječavanje pušenja u djece i adolescenata

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Izotoničke ili hipotoničke otopine za intravensku primjenu tekućine u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Metotreksat kao monoterapija bolji je od placeba za liječenje reumatoidnog artritisa

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Ciljana tjelovježba može ublažiti križobolju

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Nema dokaza da je metotreksat djelotvoran za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Istraživači pozivaju na oprez prilikom propisivanja popularnog lijeka za ADHD

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Neinvazivni dijagnostički testovi za infekciju bakterijom Helicobacter pylori

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Sulodeksid bi mogao biti koristan za liječenje venskih ulkusa noge

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Intranazalne kortikosteroide ne bi trebalo koristiti za liječenje prehlade

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Otvoreni pristup

Nedovoljno je dokaza da su omega-3 dodaci prehrani djelotvorni za liječenje depresije

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Probiotici mogu biti djelotvorni za liječenje proljeva uzrokovanog antibioticima u djece

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Med za liječenje akutnog kašlja u djece

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

Intervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Intervencije za liječenje dermatitisa povezanog s inkontinencijom u odraslih

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Fulvestrant je djelotvoran za metastatski karcinom dojke osjetljiv na hormone

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Kirurško liječenje karcinoma pluća malih stanica ograničenog stupnja bez dokaza

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Postoperativna radioterapija za karcinom pluća nemalih stanica

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Kemoterapija može produljiti preživljenje oboljelih od uznapredovalog karcinoma želuca

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Parenteralna antikoagulacija kod pokretnih bolesnika s karcinomom

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Dezmopresin može pomoći muškarcima s nokturijom

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Intervencije za smanjene štetnih učinaka pušenja

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Standardiziranje pakiranja duhanskih proizvoda može smanjiti prevalenciju pušenja

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Primjena cinka peroralnim putem za liječenje proljeva u djece

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak

Probiotici za prevenciju ili liječenje proljeva u bolesnika koji se liječe radioterapijom ili kemoterapijom

MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Transplantacija fekalne mikrobiote za liječenje upalnih bolesti crijeva

MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Rutinsko prijeoperacijsko medicinsko ispitivanje za operaciju katarakte

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Ugradbeni defibrilator za liječenje bolesnika s neishemičnom kardiomiopatijom

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Nuspojave makrolida u usporedbi s placebom

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Dijeta mediteranskom prehranom za primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

Opći zdravstveni pregledi u odraslih radi smanjenja morbiditeta i mortaliteta

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Glukokortikoidi u liječenju krupa kod djece

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Otvoreni pristup

Antioksidansi u liječenju muške subfertilnosti

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Antibiotici u liječenju dugotrajnog vlažnog kašlja u djece

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup

Brzi test za otkrivanje antigena streptokoka grupe A u djece s upalom ždrijela

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Probiotici u prevenciji proljeva izazvanih antibioticima kod djece

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Fluoksetin u liječenju prekomjerno teških ili pretilih odraslih osoba

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Nadoknada vitamina D tijekom trudnoće

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Nesteroidni protuupalni lijekovi u liječenju obilnoga menstrualnog krvarenja

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Otvoreni pristup

Antivirusno liječenje Bellove paralize (idiopatska paraliza n. facialis)

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Komplementarno i alternativno liječenje boli nakon carskog reza

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup

Primjena antibiotika u trudnica s asimptomatskom bakteriurijom

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

Primjena kortikosteroida u liječenju sepse djece i odraslih

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Primjena beta-blokatora u osoba s dijagnosticiranim ili sa sumnjom na akutni infarktom miokarda

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Otvoreni pristup

Tonzilektomija za liječenje sindroma periodične vrućice s aftoznim stomatitsom i adentisom

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Probiotici za indukciju remisije ulceroznog kolitisa

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Lokalna primjena benzoilperoksida u liječenju akni

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Liječenje distalne duboke venske tromoboze

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Antiepileptici u profilaksi konvulzija nakon kraniotomije

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Alarm za noćno mokrenje kod djece

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Lijekovi za prevenciju mučnine i povraćanja nakon opće anestezije u odraslih: mrežna metaanaliza

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup

Profilaktička primjena antikoagulansa u bolesnika s COVID-19

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup

Intervencije za liječenje samoozljeđivanja djece i adolescenata

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Intervencije za liječenje atipičnoga hemolitičkog uremijskog sindroma

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Slikovne pretrage u postavljanju dijagnoze COVID-19

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup

Sistemska primjena kortikosteroida u liječenju bolesti COVID-19

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Remdesivir u liječenju COVID-19 bolesnika

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Rekonvalescentna plazma ili hiperimuni imunoglobulini u liječenju COVID-19 bolesnika

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup