MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Čimbenici rizika, prevencija i racionalna farmakoterapija crijevne upaleRisk factors, prevention and rational pharmacotherapy of intestinal damage

Marija Crnčević Urek, Marko Banić, Milan Kujundžić

Sluznica probavnoga trakta velika je površina inicijalnoga kontakta izvanjskih čimbenika s imunosnim sustavom čovjeka. Upravo u sluznici probavne cijevi smješten je velik broj urođenih obrambenih stanica koje ostvaruju prvi kontakt s antigenima i usmjeravaju imunosne reakcije. Oštećenja i bolesti sluznice probavnoga trakta, što se manifestira širokim spektrom kliničkih slika i bolesti danas su znatan javnozdravstveni problem u čije su prepoznavanje, liječenje i prevenciju nastanka uključeni liječnici obiteljske medicine, kao i stručnjaci različitih specijalnosti. Obilježje zdrave crijevne sluznice jest mirna koegzistencija s probavnim sadržajem, međutim, u stanjima poremećene ravnoteže kod širokoga spektra zbivanja; od infektivnih, upalnih, vaskularnih, alergijskih, toksičnih te različitih drugih stanja, imunosne stanice bivaju aktivirane i promiču upalnu reakciju. Poznavanje čimbenika rizika za oštećenje i nastanak upale crijevne sluznice i patoloških mehanizama kojima se oni odvijaju u znatnoj mjeri može pridonijeti smanjenju pobola i prevenciji navedenih stanja. Crijevna upala često je udružena s bolestima izvan crijeva i probavnog sustava. S tim bolestima crijevna upala može imati zajedničke etiopatogenetske značajke, što nosi i farmakoterapijske implikacije u liječenju komorbiditeta, u čemu sudjeluje kronična crijevna upala. 

Ključne riječi:
crijevna upala, čimbenici rizika, patofiziološki mehanizmi, farmakoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

The intestinal epithelium is a large mucosal surface in the human body, where the immune system has an initial contact with external factors. A large number of innate defense cells, that are located within the mucosa of the gastrointestinal tract, make the first contact with antigens and direct the immunological responses. Damage and diseases of the intestinal tract, which manifest themselves through a wide range of clinical pictures and diseases, are a significant public health problem today. Family doctors, as well as experts of different specialties, are involved in the recognition, treatment and prevention. The characteristic of a healthy intestinal mucosa is a peaceful coexistence with digestive contents, however, in conditions of a disturbed equilibrium in a wide range of diseases; from infectious, inflammatory, vascular, allergic, toxic, and various others, immune cells are activated and promote inflammation. Knowing the risk factors for the occurence of inflammation and damage of the intestinal mucosa as well as the pathological mechanisms by which they occur can greatly contribute to incidence reduction and the prevention of these conditions. Intestinal inflammation often carries a risk of extraintestinal comorbidities, possibly sharing common etiopathogenetic features with pharmacologic implications for treating these comorbid conditions. 

Key words:
drug therapy; intestinal inflammation; pathophysiological mechanisms; risk factors