MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Čimbenici rizika i patogeneza multiple sklerozeRisk factors and pathogenesis of multiple sclerosis

Ivana Zadro

Multipla skleroza (MS) je kronična, heterogena, multifaktorska, imunosno posredovana bolest središnjega živčanoga sustava, koja dovodi do pojave neuroloških simptoma i različitoga stupnja onesposobljenost i, većinom u mlađe populacije. Iako etiologija i patogeneza MS-a nisu razjašnjeni, dosadašnja istraživanja pokazuju da je MS uzrokovan različitim etiološkim čimbenicima koji uključuju gensku predispoziciju i djelovanje čimbenika okoliša poput izloženosti infektivnim uzročnicima, manjka vitamina, pušenja i debljine. Ti uzročnici mogu pokrenuti kaskadu događaja, uključujući aktiviranje stečenoga i urođenoga imunosnoga sustava, oštećenje krvno-moždane barijere, demijelinizaciju te oštećenja aksona i neurona u središnjemu živčanome sustavu s različitim stupnjevima oporavka. Napredak u razumijevanju čimbenika rizika i patogenetskih mehanizama MS-a može dovesti do razvoja specifičnijih i učinkovitijih prevencijskih i terapijskih mjera.

Ključne riječi:
epidemiologija; genski čimbenici; imunosne stanice; okolišni čimbenici; patogeneza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Multiple sclerosis (MS) is chronic, heterogeneous, multifactorial, immune-mediated disease of the central nervous system and leading cause of neurological disability in young adults. Although the etiology and pathogenesis of MS remains unclear research to date shows that the cause of MS is multifactorial and includes genetic predisposition together with environmental factors such as exposure to infectious agents, vitamin deficiencies, smoking and obesity. These agents are able to trigger a cascade of events, including activation of the adaptive and innate immune system, blood-brain barrier damage, central nervous system demyelination, and axonal and neuronal damage with variable degrees of repair. Advances in understanding the risk factors and pathogenic mechanisms of MS might lead to the development of improved, more specific preventive and therapeutic strategies.

Key words:
environmental factors; epidemiology; genetic factors; immune cells; pathogenesis