MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Cijepljenjem trudnica protiv gripe, štitimo trudnice i dojenčadMaternal immunization against influenza - protection of mother and infants

Tea Štimac

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 2012. godine preporučila je da cijepljenje trudnica protiv gripe postane sastavni dio nacionalnih smjernica. Danas, osam godina poslije, udio cijepljenih trudnica u većini je zemalja manji od očekivanja, niži od postavljenih ciljeva. Gripa je ozbiljna virusna bolest koja tijekom osjetljivoga razdoblja trudnoće nosi povećan rizik za majku i plod, a može ugroziti novorođenče i dojenče. Cijepljenje protiv gripe može se primjenjivati tijekom svih razdoblja trudnoće, a cijepljenje majke omogućuje pasivnu imunost novorođenčeta i dojenčeta tijekom prvih šest mjeseci života, kad se cjepivo ne primjenjuje. Cijepljenje, kao jedan od najvećih dosega suvremene medicine, omogućuje visoku razine zaštite od virusa influence u osjetljivih i visokorizičnih, poput populacije trudnica i djece, što ne znači da se tijekom epidemije, a osobito tijekom pandemije u kojoj trenutno živimo, ne treba čuvati od zaraze respiratornim virusima, mjerama pojačane higijene i socijalne udaljenosti. Ako do infekcije ipak dođe i trudnica oboli od gripe, treba agresivno snizivati temperaturu te, prema potrebi, zaštititi i liječiti trudnicu virostatičkim lijekovima.

Ključne riječi:
cijepljenje; gripa; imunost; trudnoća; virus influence

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1

In 2012, the World Health Organization (WHO) recommended that vaccination of pregnant women against influenza become an integral part of national guidelines. By now, eight years later, the proportion of vaccinated pregnant women in most countries is lower than expected, lower than the targets set. Influenza is a serious viral disease that carries an increased risk to the mother and fetus during the sensitive period of pregnancy, and can endanger the newborn and infant. Influenza vaccination can be administered during all periods of pregnancy, and maternal vaccination allows for passive immunity of the newborn and infant during the first six months of life, when the vaccine is not administered. Vaccination, as one of the greatest achievements of contemporary medicine, provides high levels of protection against influenza viruses in susceptible and high-risk populations, such as pregnant women and children. It does not mean that during the epidemic, and especially during the pandemic we currently live in, measures against respiratory viruses, such as enhanced hygiene and social distance, should be neglected. If the infection does occur and the pregnant woman becomes ill with the flu, the temperature should be aggressively lowered and, if necessary, the pregnant woman should be protected and treated with virostatic drugs.

Key words:
immunity; influenza infection; influenza virus; pregnancy; vaccination