MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obvezaVaccination of healthcare professionals against influenza: a right or obligation

Rok Čivljak, Eva Huljev

Infekcije respiratornoga sustava, a posebice gripa, velika su prijetnja globalnome zdravlju. U jeku pandemije COVID-a 19 do izražaja su došle nespecifične mjere sprječavanja kapljičnih infekcija (fizičko distanciranje, higijena ruku, nošenje maski), koje pridonose sprječavanju svih respiratornih infekcija pa i gripe. No, najveću mogućnost zaštite nudi cijepljenje koje sprječava njezinu pojavu, komplikacije te smanjuje broj pregleda, hospitalizacija i smrtnih ishoda povezanih s gripom. Zdravstveni su djelatnici u velikoj mjeri izloženi virusu influence. Cijepljenje zdravstvenih djelatnika smanjuje i cirkuliranje virusa influence u zdravstvenim ustanovama u kojima borave osobe podložne težim oblicima gripe pa i smrti. Stoga su zdravstveni djelatnici pozvani cijepiti se, ne samo u interesu vlastite zaštite, već i zaštite svojih bolesnika, što daje dobar primjer odgovornoga ponašanja i stvara povjerenje pučanstva u cijepljenje. U Hrvatskoj je procijepljenost zdravstvenih djelatnika daleko niža od preporučenih stopa. Povećanjem dostupnosti cjepiva, edukacijom i motivacijom zdravstvenih djelatnika, bez obzira na to jeli cijepljenje zakonski obvezno ili nije, može se postići bolja procijepljenost zdravstvenih djelatnika, što je i njihova moralna obveza.

Ključne riječi:
cijepljenje; gripa; infekcije respiratornoga sustava; prevencija; zdravstveni djelatnici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1

Respiratory tract infections, and especially influenza, are a major threat to global health. In the midst of the COVID-19 pandemic, non-specific measures for the prevention of droplet-borne infections (physical distancing, hand hygiene, face masks) are reinforced, contributing to the prevention of all respiratory tract infections, including influenza. However, vaccination offers the highest protection, preventing the occurrence and complications of flu, as well as lowering the number of examinations, hospitalizations and deaths related to the flu. Healthcare workers are very exposed to the influenza virus. Vaccination of healthcare workers reduces the circulation of the influenza virus in healthcare facilities with patients susceptible to more severe forms and death of influenza. Therefore, healthcare workers are expected to be vaccinated not only for the self-protection, but also the protection of their patients, thus also providing a good example of responsible behaviour and creating a public confidence in vaccination. In Croatia, the influenza vaccination coverage of healthcare workers is far below the recommended rates. By increasing the availability of vaccines, educating and motivating healthcare workers, regardless of whether vaccination is mandatory or not, higher vaccination rates of healthcare workers can be achieved, which is also their moral obligation.

Key words:
healthcare workers; influenza; prevention; respiratory tract infections; vaccination