Cijepljenje trudnica protiv gripe

Autor: Ratko Matijević
Sažetak:

Učinkovita zaštita trudnica i novorođenčadi od preventabilnih bolesti jedan je od važnijih zadataka perinatalne medicine. Cijepljenje trudnica sve se više nameće kao metoda prevencije, i unatoč tomu što se sve više provodi, i dalje postoji dosta mjesta za znatna poboljšanja. Jedan od osnovnih uvjeta za provođenje uspješnih programa cijepljenja u trudnoći, nalazi se u znanju i informiranosti zdravstvenih djelatnika koji su u kontaktu s trudnicama i koji mogu provoditi programe cijepljenja. Trudnice se smatraju visokorizičnom populacijom za gripu te se preporučuje njihovo cijepljenje neovisno o trajanju trudnoće, a sve u svrhu smanjenja učestalosti i komplikacija gripe, kako za njih same tako i za njihovu nerođenu, ali i novorođenu djecu u prvih šest mjeseci života.

Ključne riječi:
cijepljenje; gripa; trudnoća

OGLAS