MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Cijepljenje trudnica protiv gripeInfluenza vaccination during pregnancy

Ratko Matijević

Učinkovita zaštita trudnica i novorođenčadi od preventabilnih bolesti jedan je od važnijih zadataka perinatalne medicine. Cijepljenje trudnica sve se više nameće kao metoda prevencije, i unatoč tomu što se sve više provodi, i dalje postoji dosta mjesta za znatna poboljšanja. Jedan od osnovnih uvjeta za provođenje uspješnih programa cijepljenja u trudnoći, nalazi se u znanju i informiranosti zdravstvenih djelatnika koji su u kontaktu s trudnicama i koji mogu provoditi programe cijepljenja. Trudnice se smatraju visokorizičnom populacijom za gripu te se preporučuje njihovo cijepljenje neovisno o trajanju trudnoće, a sve u svrhu smanjenja učestalosti i komplikacija gripe, kako za njih same tako i za njihovu nerođenu, ali i novorođenu djecu u prvih šest mjeseci života.

Ključne riječi:
cijepljenje; gripa; trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Efficient protection of pregnant women and newborns from preventable diseases is one of the most important tasks of perinatal medicine. Despite the increasing implementation of vaccination of pregnant women as a preventive method, there is still room for considerable improvement. Knowledge and awareness of the first-line health care professionals are among the most important prerequisites for a successful vaccination program. Pregnant women are considered as a population at high-risk for influenza, and it is recommended to vaccinate them regardless the duration of pregnancy, aiming to reduce the incidence and complications of influenza for both themselves and their unborn and newborn children during the first six months of life.

Key words:
influenza; pregnancy; vaccination