MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Cijepljenje protiv gripe u ljekarnamaInfluenza vaccination in pharmacies

Ana Soldo, Ivana Šolić, Ana Marija Caktaš

Sezonska gripa svake godine pogađa 5 do 10% svjetskoga stanovništva, dovodi do 650.000 smrtnih slučajeva i do nekoliko milijuna teško bolesnih širom svijeta. Iako je zbog pojave epidemije uzrokovane SARS-CoV-om 2, interes stanovništva za cijepljenjem protiv gripe u sezoni 2020/2021. bio izrazito velik, u posljednjih se nekoliko godina u većini zemalja Europske unije (EU), pa tako i u Hrvatskoj, procijepljenost stanovništva protiv sezonske gripe kontinuirano smanjivala. Stope cijepnog obuhvata u starijim dobnim skupinama bile su znatno niže od ciljanih 75%, što se može povezati s podcjenjivanjem ozbiljnosti i raširenosti te bolesti, raznim dezinformacijama u vezi s cijepljenjem, posljedične povećane neodlučnosti stanovništva u pitanju cijepljenja te nestašicom, odnosno smanjenom dostupnošću cjepiva. Kako bi poboljšale procijepljenost, sve više zemalja EU-a implementira cijepljenje u popis ljekarničkih usluga. Nastavno na trendove i pozitivna iskustva ljekarnika u drugim zemljama EU-a, Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) 2019. i 2020. je godine, u svrhu promoviranja cijepljenja, poboljšanja dostupnosti cijepljenja te razmatranja ljekarne kao novoga, dostupnijega i pristupačnijega mjesta za cijepljenje stanovništva, organizirala i provela dva projekta. U oba provedena projekta ljekarnik, kao najdostupniji zdravstveni djelatnik koji dobro poznaje svoje pacijente, pokazao se važnim čimbenikom u otklanjanju dezinformacija i straha koji postoji vezano uz cijepljenje i pozitivan utjecaj cjepiva na zdravlje čovjeka, a pozitivna iskustva ljekarnika i pacijenata potvrdila su tezu da i ljekarna treba biti još jedno mjesto provođenja imunizacije.

Ključne riječi:
cijepljenje; edukacija; gripa; ljekarne; ljekarnici; projekt; regulativa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1

Seasonal flu affects 5 to 10% of the world‘s population each year, leading to 650,000 deaths and several million seriously ill people worldwide. Although the interest of the population in influenza vaccination in the 2020/2021 season was extremely large due to the outbreak of an epidemic caused by the SARS-CoV 2 virus, in the last few years in most countries of the European Union (EU), including Croatia, the vaccination of the population against seasonal flu has been continuously declining. Vaccination coverage rates in older age groups were significantly lower than the target of 75%, which may be related to underestimation of the severity and prevalence of this disease, various misinformation related to vaccination, consequent increased indecision of the population regarding vaccination and shortage or availability of the vaccine. To improve vaccination coverage, more and more EU countries are implementing vaccination in the list of pharmacy services. Following the trends and positive experiences of pharmacists in other EU countries, the Croatian Chamber of Pharmacists, in order to promote vaccination, improve vaccination availability and consider the pharmacy as a new, more accessible and affordable place for vaccination, has organized and implemented two projects in 2019 and 2020. In both projects, the pharmacists, as the most accessible healthcare professionals who also know the patients well, proved to be an important factor in eliminating misinformation and fears related to vaccination and promoting the positive impact of vaccines on health. Positive experience of pharmacists and patients confirmed that the pharmacies represent another suitable location for vaccination.

Key words:
education; flu; pharmacies; pharmacists; project; regulation; vaccination