MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Cijepljenje i multipla sklerozaVaccinations and multiple sclerosis

Mario Habek

U javnosti, ali i dijelu medicinskih krugova postoje dvojbe o tome može li cijepljenje potaknuti razvoj multiple skleroze (MS) ili relapsa MS-a. Nadalje, uvođenjem u kliničku praksu sve većega broja lijekova koji modificiraju tijek MS-a postavljena je i druga bojazan o povećanom riziku za infekcije ili smanjenoj učinkovitosti imunizacije u osoba s MS-om na terapiji. Program cijepljenja koji vrijedi u Republici Hrvatskoj primjenjuje se normalno u bolesnika s MS-om, a posebno je važno naglasiti da se preporučuje sezonsko cijepljenje protiv gripe. Živa, atenuirana cjepiva kontraindicirana su u osoba nedavno liječenih većinom lijekova koji mijenjaju tijek bolesti, uključujući i kortikosteroide za liječenje relapsa.

Ključne riječi:
multipla skleroza; cijepljenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

There are doubts in the public, but also in some medical circles, about whether vaccination can stimulate the development of multiple sclerosis (MS) or relapse of MS. Furthermore, the introduction into clinical practice of an increasing number of drugs that modify the course of MS has raised another concern about the increased risk of infection or the reduced effectiveness of immunization in people with MS on therapy. The vaccination program valid in the Republic of Croatia is normally applied to patients with MS, and it is especially important to emphasize that seasonal vaccination against influenza is recommended. Live attenuated vaccines are contraindicated in individuals recently treated with most disease-modifying drugs, including corticosteroids to treat relapse..

Key words:
multiple sclerosis, vaccinations