MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV

Tomislav Beganović, Ivana Portolan Pajić, Adriana Vince

Briga za mlade, njihovo savjetovanje i edukacija, testiranje, rano otkrivanje moguće zaraze i bolesti te rano liječenje glavni je cilj CheckPointa Zagreb kao izvaninstitucionalnoga javnozdravstvenog sustava koji „prelazi“ granice Zagreba i Hrvatske. Značaj vizije koju je Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za zdravstvo, ostvario otvaranjem CheckPointa Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ iz Zagreba vidljiv je iz brojnih međunarodnih studija, istraživanja i stručnih preporuka. Projekt je usmjeren na javnozdravstveni program prevencije, brz i dostupan probir u društvenoj zajednici, a prvenstveno je namijenjen mladima kao populaciji sklonoj eksperimentiranju tijekom spolnog odrastanja i sazrijevanja te time najviše izloženoj rizicima od spolno prenosivih bolesti.

 

CheckPoint Zagreb jedinstveni je projekt u ovom dijelu Europe, pa i šire. Mladi kao posebno osjetljiva skupina sklona eksperimentiranju dobili su otvaranjem CheckPointa izvaninstitucionalni edukacijski centar u kojem ih u prijateljskoj atmosferi savjetnici udruge HUHIV i vrhunski profesionalci, liječnici kao vanjski suradnici, savjetuju kako izbjeći ponašanje koje može ugroziti njihovo zdravlje i zdravlje osoba iz njihove okoline, pružajući im mogućnost brzog, neinvazivnog i pouzdanog testiranja uzorka oralne tekućine na spolno i krvlju prenosive zarazne bolesti tehnologijom jedinstvenom u svijetu.

Dostupnost testiranja, uključujući i naviku ciljane populacije na redovitu kontrolu vlastitog zdravlja, uvijek je bio problem u našem društvu, nerijetko zbog diskriminacije. Spolno prenosive bolesti oduvijek su prisutne u životima ljudi te zbog asimptomatskih karakteristika često izazivaju komplikacije za pojedince, ali i društvo. Smjernice Svjetske i Europske zdravstvene organizacije te brojne prakse ukazuju na uspješnost koncepta kojim se pruža mogućnost da se u što kraćem vremenu na jednome mjestu obave testiranje, savjetovanje i informiranje. Bez stresa i bez previše postavljenih pitanja o načinima života, s ciljem dobivanja kvalitetne, pouzdane, brze i bezbolne usluge testiranja na HIV i hepatitis C te informiranja, edukacije i savjetovanja radi zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja te povećanja svjesnosti o zdravijem i kvalitetnijem življenju. Inicijativa testiranja i edukacije u zajednici učinkovito nadopunjuje postojeću mrežu institucionalnih centara za savjetovanje i testiranje – institucionalne prepreke su eliminirane. Fokusiranje na mlade općenito i njihove sklonosti eksperimentiranju s rizičnim ponašanjima povećava ukupno društveno prihvaćanje, a stigma je smanjena. Pružanje anonimnog, neosuđujućeg, povjerljivog i besplatnog savjetovanja i brzog testiranja iz oralne tekućine privlači populaciju pod stvarnim rizikom od zaraze, a bliskom suradnjom s relevantnim institucijama i stručnjacima osigurani su kvaliteta i daljnja skrb i liječenje za sve osobe kojima je rezultat testiranja pozitivan.

Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za zdravstvo, pruža beziznimnu podršku projektu koji entuzijazmom oplemenjuje udruga HUHIV u suradnji s grupom vrhunskih stručnjaka liječnika, a kontrolu kvalitete rada stručnom supervizijom obavlja Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”. Time se izravno iskazuje društvena zainteresiranost za očuvanje zdravlja mladih, sprječavanje bolesti vezanih uz rizike mladosti, ali i rano otkrivanje tih bolesti te njihovo pravovremeno liječenje. Nedvojbeno se radi o jednom od najboljih javnozdravstvenih projekata ikada postavljenih u Hrvatskoj; u kontekstu prijenosa prikupljenih znanja i iskustva projekt bi mogao postati i važan izvozni proizvod koji može dodatno osnažiti ugled hrvatskog javnozdravstvenog sustava u Europi i svijetu.

Sinergija djelovanja CheckPointa Zagreb kao izvaninstitucionalnoga javnozdravstvenog sustava za testiranje na HIV i hepatitis C te informiranje, edukaciju i savjetovanje radi zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja te povećanja svjesnosti o zdravijem i kvalitetnijem življenju

CheckPoint Zagreb prvenstveno je namijenjen mladima kao populaciji najviše izloženoj rizicima od spolno prenosivih bolesti