Certolizumab pegol (CDP870) je djelotvoran za reumatoidni artritis u odraslih