MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mario Mašić, Danko Relić

Pri upisu i tijekom studija medicine većini studenata zajednički su motivi želja za pomaganjem i što boljom spoznajom funkcioniranja ljudskog tijela te interes za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem o najčešćim uzrocima pobola i smrtnosti kako bi budućim pacijentima omogućili što kvalitetniji život.

Svijet medicine pun je mogućnosti, s mnoštvom odabira medicinskih i zanimanja koja nisu izravno vezana za medicinu. Doktor medicine nakon šest godina studija pred sobom ima otvorenu lepezu mogućnosti bavljenja kliničkim disciplinama, znanošću, farmacijom te drugim zanimanjima, što nimalo ne olakšava pronalaženje smjera kojim krenuti. Kako bi olakšali muke koje prolazi većina studenata, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovao je Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu sa željom da utječe na zapošljavanje svojih studenata, ali i drugih liječnika u Hrvatskoj, kako bi im olakšao pronalaženje radnog mjesta i pomogao u izboru specijalizacije.

Na koji način Centar pomaže studentima

Kada bismo pitali studenta nižih godina postoji li potreba za profesionalnim usmjeravanjem na fakultetu, odgovor bi vjerojatno bio – ne. Studenti prve, druge i treće godine rijetko se zamaraju pitanjima kao što su pripravnički staž, specijalizacija, doktorat ili slično – vrlo vjerojatno stoga što je pred njima još puno sati boravka u knjižnici, neprospavanih noći i teških ispita. No studenti koji se bliže kraju fakulteta sve češće si postavljaju pitanje čime će se baviti do kraja profesionalnog života.

Prošle akademske godine u okviru Centra za planiranje zanimanja održano je prvo profesionalno usmjeravanje na razini izbora specijalizacija za studente šeste godine. Profesionalno usmjeravanje je skup aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života kako bi donijeli odluke o obrazovanju i osposobljavanju te upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.

Zašto je izbor karijere uopće važan? Važan je zbog toga što u radu provedemo trećinu života. U slučaju medicinara to je često i puno više. Raditi posao koji nas veseli i u kojem smo uspješni od neizmjerne je važnosti za čovjekovu sreću. Stoga je odabir specijalizacije vjerojatno jedna od najvažnijih životnih odluka koju bi mladi liječnici trebali donijeti sami.

Što sve uključuje profesionalno usmjeravanje i kada se javiti

Studenti se u Centar mogu javiti u bilo kojem trenutku kako bi se na lakši način usmjerili prema profesionalnom putu kojim žele krenuti. Prilikom usmjeravanja provjeravaju se verbalno, numeričko, apstraktno, prostorno rasuđivanje i manualne vještine povezane s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i vjerojatnost da će pojedinac u tom zanimanju trebati manji angažman za postizanje uspjeha i doživljavati manje neuspjeha. Svako zanimanje traži različite sposobnosti koje određuju pojedinčev domet u uspješnosti obavljanja posla.

Nadalje, provjeravaju se dominantne osobine ličnosti, obrasci ponašanja i reagiranja te zainteresiranost za učenje i usvajanje novih znanja. Na kraju usmjeravanja slijedi razgovor sa psihologom koji na osnovi rezultata testiranja i razgovora predlaže specijalnost(i) koja najviše odgovara kandidatu.

Svi rezultati su tajni, vidljivi samo pristupnicima i psihologu. Ako se student odluči na profesionalno usmjeravanje, rezultat ne mora prihvatiti niti shvatiti kao konačan, već kao vodilju u izboru zanimanja. Zato, ukoliko student ili mladi liječnik želi potvrditi izbor svoje specijalizacije, nije siguran gdje se pronalazi u medicini ili samo želi provjeriti koje sposobnosti su mu najrazvijenije, profesionalno usmjeravanje je ono što će može pomoći.

Koji su ostali zadaci Centra?

Temeljna je svrha Centra profesionalno usmjeravanje na razini izbora specijalizacije za studente medicine. Osim savjetovanja, Centar organizira različite edukacijske tečajeve, stručne skupove, predavanja i tribine posvećene planiranju zanimanja. Centar želi studentima, mladim liječnicima i svima ostalima pružiti informacije o mogućnostima domaćih i međunarodnih natječaja za stipendiranje, specijalizacijama te ostale relevantne podatke.

Sljedeći je cilj rješavanje problematike kadrova u zdravstvu. U Hrvatskoj ne postoji jedinstveni registar zdravstvenih djelatnika niti sustavno i dugoročno planiranje raspisivanja specijalizantskih mjesta. Jednostavnije rečeno, ne postoji točna informacija koliko liječnika radi u zdravstvu niti plan gdje liječnika nedostaje. Ozbiljni problemi s kojima se zdravstveni sustav već počinje suočavati su manjak liječnika te njihova neravnomjerna geografska raspodjela i sve starija životna dob. Realna je bojazan da bi u nastavkom trenda moglo doći do kolapsa zdravstvenog sustava. Ono što suradnici Centra žele ostvariti je omogućiti da se takva budućnost ne ostvari. Dugoročni je cilj ostvarivanje jedinstvenog registra na osnovi koga bi se planirao raspored raspisivanja specijalizacija ne samo u Zagrebu, već i u ostalim dijelovima Hrvatske.

Rad Centra je trenutačno usmjeren na doktore medicine, ali je želja uključiti medicinske sestre, inženjere radiologije, laborante, fizioterapeute i sve ostale koji sudjeluju u funkcioniranju zdravstvenog sustava. U medicini stvari funkcioniraju samo ako se radi timski i nikako drugačije.

Gdje i kada se javiti?

Svi zainteresirani, koji imaju bilo kakva pitanja, interese ili prijedloge vezane uz aktivnosti Centra, u svakom trenutku se mogu javiti na adresu: cpz@mef. hr. Web stranica na kojoj se nalaze sve informacije o događanjima i djelovanju centra je cpz.mef.unizg.hr. Ciljevi i zadaci Centra prilično su sveobuhvatni, ali nužnim smatramo napraviti makar početne korake kako bi se zdravstvenim djelatnicima u Hrvatskoj pomoglo u upravljanju karijerom. 


Osvrt je adaptirana verzija članka objavljenog u časopisu „Medicinar“