Bubrežna bolest u žena

Autor: Iva Kurjaković, Ingrid Prkačin, Vesna Đermanović-Dobrota, Nives Dabo
Sažetak:

Kronična bubrežna bolest sve je učestalija na globalnoj razni. Kroničnoj bubrežnoj bolesti pridaje se sve više značaja, kao i povezanosti kronične bubrežne bolesti i kardiovaskularnoga pobolijevanja. Međutim, nedovoljna se pozornost obraća na žensku populaciju, iako je rizik za razvoj kronične bubrežne bolesti veći u žena, a sve je veća smrtnost žena od kardiovaskularnih bolesti. Svjedočimo nedovoljnoj primjeni mjera prevencije kardiovaskularnih bolesti u žena. Uzrok je dijelom neprepoznavanje problema, ali i nedovoljna primjena mjera preventivne medicine u ženskoj populaciji općenito. Nužno je osvijestiti problem i uložiti dodatne napore u provedbu pravodobne dijagnostike i adekvatno praćenje bubrežne bolesti u žena.

Ključne riječi:
kardiovaskularni rizik; kronična bubrežna bolest; ženski spol

OGLAS