English abstract: Click here.

Bubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika

Mikroalbuminurija (MA) se smatra znakom oštećenja ciljnih organa i povećava ukupni kardiovaskularni (KV) rizik isto kao i procijenjena glomerularna filtracija < 60 ml/min u dijabetičara, hipertoničara, ali i u općoj populaciji. MA je povezana s upalnim biljezima i pokazateljima endotelnog oštećenja. Povezanost hipertenzije, bubrežne bolesti i metaboličkih poremećaja s povećanim KV rizikom potvrđuje kako takve bolesnike treba liječiti s ciljem smanjenja ukupnog KV i bubrežnog rizika. Na prvome mjestu su promjene načina života, stroža kontrola arterijskog tlaka, a uvijek kada nije kontraindicirano potrebno je koristiti lijekove koji blokiraju renin-angiotenzinski sustav. Nužna je regulacija dislipidemije te inzulinske rezistencije, odnosno hiperglikemije u dijabetičara i primjena antiagregacijskih lijekova. Uz to, u bolesnika s KBB terapijski cilj je korekcija anemije i poremećaja metabolizma elektrolita. U liječenju tako diferentnih bolesnika nužno je voditi računa o odabiru lijekova 

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, kardiovaskularni rizik


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74