English abstract: Click here.

Bronhoskopija u bolesnika s plućnim karcinomom

Bronhoskopija je endoskopska metoda koja omogućuje inspekciju traheje i bronhalnoga stabla do razine subsegmentalnih ogranaka, kao i uzimanje sekreta, ispirka, obriska sluznice i tkivnih uzoraka iz dušnika, dušnica i pluća. „FOB“, fleksibilna ili fiber(optička) bronhoskopija esencijalna je komponenta svakodnevne pulmološke prakse, a danas se široko primjenjuje i u drugim medicinskim disciplinama te se njome koriste liječnici u jedinicama intenzivne skrbi („intenzivisti“), torakalni kirurzi, otorinolaringolozi, anesteziolozi i pedijatri. Dva su tipa bronhoskopije: rigidna bronhoskopija i fleksibilna ili fiberoptička bronhoskopija. Virtualna bronhoskopija/spiralni CT, može se smatrati komplementarnom, ne nužno i kompetitivnom metodom. U bolesnika s plućnim karcinomom bronhoskopija ostaje standardom, rutinskim postupkom koji omogućuje točnu dijagnozu kao i procjenu lokalizacije i proširenosti bolesti. Autofluorescentna bronhoskopija pomaže u dijagnostici preinvazivnih lezija i ranog stadija plućnoga karcinoma, a endobronhalni i endoskopski ultrazvuk doprinose medijastinalnom „stagingu“ i verifikaciji perifernih plućnih lezija. Iako primarno palijativna metoda, intervencijska pulmologija/bronhologija, mogla bi uskoro pružiti definitivnu alternativu torakalnoj kirurgiji u liječenju ranog stadija plućnoga karcinoma kao i benignih endobronhalnih tumora.

Ključne riječi:
autofluorescentna bronhoskopija; bronhoskopija; endobronhalni ultrazvuk; intervencijska bronhologija; rizični pušač


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 109/110