MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Bronhoskopija u bolesnika s plućnim karcinomomBronchoscopy in patients with lung cancer

Ladislav Pavlović, Nabil Chalfe

Bronhoskopija je endoskopska metoda koja omogućuje inspekciju traheje i bronhalnoga stabla do razine subsegmentalnih ogranaka, kao i uzimanje sekreta, ispirka, obriska sluznice i tkivnih uzoraka iz dušnika, dušnica i pluća. „FOB“, fleksibilna ili fiber(optička) bronhoskopija esencijalna je komponenta svakodnevne pulmološke prakse, a danas se široko primjenjuje i u drugim medicinskim disciplinama te se njome koriste liječnici u jedinicama intenzivne skrbi („intenzivisti“), torakalni kirurzi, otorinolaringolozi, anesteziolozi i pedijatri. Dva su tipa bronhoskopije: rigidna bronhoskopija i fleksibilna ili fiberoptička bronhoskopija. Virtualna bronhoskopija/spiralni CT, može se smatrati komplementarnom, ne nužno i kompetitivnom metodom. U bolesnika s plućnim karcinomom bronhoskopija ostaje standardom, rutinskim postupkom koji omogućuje točnu dijagnozu kao i procjenu lokalizacije i proširenosti bolesti. Autofluorescentna bronhoskopija pomaže u dijagnostici preinvazivnih lezija i ranog stadija plućnoga karcinoma, a endobronhalni i endoskopski ultrazvuk doprinose medijastinalnom „stagingu“ i verifikaciji perifernih plućnih lezija. Iako primarno palijativna metoda, intervencijska pulmologija/bronhologija, mogla bi uskoro pružiti definitivnu alternativu torakalnoj kirurgiji u liječenju ranog stadija plućnoga karcinoma kao i benignih endobronhalnih tumora.

Ključne riječi:
autofluorescentna bronhoskopija; bronhoskopija; endobronhalni ultrazvuk; intervencijska bronhologija; rizični pušač

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Bronchoscopy is an endoscopic technique that allows for visual inspection of the trachea and tracheobronchial tree to the level of subsegmental branches, as well as taking secretions, lavage, mucosal swabs and tissue samples from the trachea, bronchi and lungs. „FOB“, flexible bronchoscopy or fiberoptic bronchoscopy, is an essential component in everyday pulmological practice and is now widely used in other medical disciplines; doctors in intensive care units, thoracic surgeons, ENT specialists, anesthesiologists and pediatricians. There are two types of bronchoscopy: rigid bronchoscopy and flexible or fiberoptic bronchoscopy. Virtual bronchoscopy/spiral CT can be considered as complementary and not necessarily competitive technique. In patients with lung cancer, bronchoscopy remains as the standard, routine procedure that allows for accurate diagnosis and evaluation of the localization and extent of the disease. Autofluorescence bronchoscopy helps in the diagnosis of preinvasive lesions and early-stage lung cancer, while endobronchial and endoscopic ultrasounds contribute to mediastinal „staging“ and verification of peripheral lung lesions. Although primarily a palliative method, interventional pulmonology/bronchology could soon provide a definitive alternative to thoracic surgery in the treatment of early stage lung cancer and benign endobronchal tumors. 

Key words:
autofluorescence bronchoscopy; bronchoscopy; endobronchial ultrasound; interventional bronchology; smoker at risk