MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Bolesti ovisnosti i demencijaAddiction and dementia

Danijel Buljan, Natalija Šitum, Ana Kovak-Mufić

Već i povremeno pijenje alkohola te uzimanje nekih propisanih, odnosno nepropisanih lijekova može oštetiti mentalno zdravlje i kognitivno funkcioniranje. Dugotrajno i kontinuirano pijenje alkohola i uzimanje drugih sredstava ovisnosti povećavaju rizik kognitivnih oštećenja te mogu dovesti do pojave demencije. Istraživanja su pokazala da su posljedice prekomjernog pijenja alkohola na moždane funkcije slične promjenama kod Alzheimerove bolesti. Iako pijenje alkohola može biti čimbenik rizika za razvoj Alzheimerove bolesti, teško je proučavati tu povezanost zbog sličnosti između demencije izazvane alkoholom i Alzheimerove bolesti, kao i zbog činjenice da ne postoje standardni dijagnostički kriteriji za demenciju prouzročenu pijenjem alkohola i uzimanjem drugih sredstava ovisnosti. Trenutno dostupni podaci pokazuju da umjerena konzumacija alkohola nije povezana s povećanim rizikom kognitivnoga propadanja i demencije. Međutim, dokazana je povezanost dugotrajnoga kontinuiranog uzimanja alkohola, benzodiazepina i ilegalnih droga s povećanim rizikom kognitivnoga propadanja, a povezanost s demencijom i dalje ostaje dvojbena. Potrebna su daljnja istraživanja koja bi razjasnila učinak alkohola, benzodiazepina i ilegalnih droga na pojavu demencije i obrnuto, te utjecaj Alzheimerove bolesti na zlouporabu sredstava ovisnosti. 

Ključne riječi:
alkohol, benzodiazepini, demencija, ilegalne droge, kognitivna oštećenja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Even occasional consumption of alcohol and use of prescribed or unprescribed drugs may be harmful for mental health and cognitive functions. Prolonged continuous alcohol consumption, use of drugs (benzodiazepines and analgesics) and illegal drugs increases the risk of cognitive damage and may lead to the development of dementia. Research has shown that effects of heavy alcohol drinking on brain functions are similar to those of Alzheimer disease. Although alcohol consumption may be a risk factor for the development of Alzheimer disease, the association is difficult to investigate due to similarities between alcohol-induced dementia and Alzheimer disease and the fact that there are no standard diagnostic criteria for dementia caused by alcohol consumption. Currently available data show that moderate alcohol consumption is not associated with increased risk of cognitive deterioration and dementia. However, evidence shows that prolonged alcohol consumption, benzodiazepines and illegal drugs are associated with increased risk of cognitive deterioration, whereas the association with dementia is still questionable. 

Key words:
alcohol-related disorders; Alzheimer disease; benzodiazepines; cognition disorders; dementia; street drugs